Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

ТЕМА 1. ЖИТТЯ ЛЮДИНИ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ

УРОК 2

ТЕМА. ВИНИКНЕННЯ ЛЮДИНИ. ЗАЛЮДНЕННЯ ЄВРОПИ

Мета: сформувати уявлення про основні теорії походження людини, про появу людей, їх розселення на території Європи; зіставляти тип прадавньої людини з археологічною добою та розвитком знарядь праці; показувати по карті місця найбільш відомі стоянки та шляхи заселення Європи, зокрема й України; визначити основні заняття людей у давнину; висловлювати власну думку; виховувати толерантне ставлення до думок інших.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Обладнання: Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу (К., 2006), Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу (К., 2006), набір аплікацій з історії стародавнього світу, схема «Еволюція людиноподібної мавпи», роздавальний матеріал, атлас «Історія стародавнього світу. 6 клас».

Поняття: «еволюція», «австралопітек», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «енеоліт».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Як виникло і розвивалося життя? Можливо, вам здається, що це не важливо? Але людина тим і відрізняється від тварини, що мислить, прагне пізнати те, що приховане чи в глибині століть, чи в безмежжі Всесвіту.

Відтоді, коли виникло суспільство, завжди поставали питання, на які люди й досі не знайшли однозначної відповіді. Звідки ми з’явилися?

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель формулює проблему: «Як виникла людина?»

Евристична бесіда

Учні з’ясовують основні теорії походження людини. Результати обговорення записуються в зошиті.

Основні теорії походження людини

 • 1. Релігійна. (Людину створив Бог.)
 • 2. Еволюційна. (Людина сформувалась внаслідок поступового, дуже повільного розвитку живих організмів від найпростіших форм до сучасного вигляду.)
 • 3. Космічна. (Людина створена космічними прибульцями.)

Завдання

Визначте, якій теорії походження людини відповідають наведені висловлювання.

 • 1. «Людину створила праця». (Ф. Енгельс)
 • 2. «Тож сказав Бог: «Сотворімо людину за нашим образом і подобою»... Господь Бог створив людину із земного пороху, йому в ніздрі вдихнув життя, і людина стала живою істотою». (Старий Заповіт)
 • 3. «Люди, як і всі живі істоти, зародилися спочатку у воді, а потім почали заселяти і землю». (Анаксімандр, давньогрецький філософ)

На дошці перед уроком була намальована схема еволюції людиноподібної мавпи.

Працюємо в парах

Користуючись текстом підручника та ілюстраціями, учні мають визначити риси, які відрізняли пралюдину від сучасної людини.

Учитель узагальнює надані учнями відповіді. Висновки учні мають записати в зошит.

Працюємо з історичною картою

 • 1. Знайти на карті місце винайдення решток найдавнішої людиноподібної істоти.
 • 2. Показати шляхи їх розселення в Європі, зокрема в Україну.
 • 3. Знайти й показати найперші відомі стоянки біля с. Королевого на Закарпатті; пізніше на Десні (Мізин, Пушкарі, Мулатів), на Дніпрі (Круглик, Кирилівка).

Учитель розповідає про залежність життя прадавніх людей від природи, про їх основні заняття. За допомогою ілюстрацій учні знайомляться з найдавнішими знаряддями праці. Знайомство з матеріалами, з яких вони виготовлялися, дозволяє зрозуміти періодизацію історії первісного часу.

Формуємо поняття

За допомогою пояснень учителя, визначень, наведених у підручнику, учні з’ясовують зміст і записують у зошит визначення понять: «еволюція», «австралопітек», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «енеоліт».

Працюємо зі схемою

У запропоновану таблицю учні мають вписати хронологічні межі кожного з наведених етапів.

Палеоліт

Мезоліт

Неоліт

Енеоліт

Бронзовий вік

Залізний вік

IV. Перевірка знань учнів

 • 1. Назвіть основні теорії походження людини.
 • 2. Як ви розумієте поняття «еволюція»? Поясніть на прикладі.
 • 3. Складіть розповідь про життя прадавніх людей, використовуючи опорні слова: загострений камінь, палка-копачка, палиця, збиральництво, полювання, стадо людей. Перевірте себе: «А чи могло так бути?»
 • 4. Прадавні люди жили, об’єднавшись у групи. Як ви вважаєте, чи здатна була людина вижити поодинці? Як називався найдавніший колектив людей?

V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника (Голованов С., Костирко С. Історія стародавнього світу, § 2, С. 20-24; Шалагінова О., Шалагінов Б. Історія стародавнього світу, § 2, С. 11-14).