Серія «Мій конспект». «Історія стародавнього світу». 6 клас

УРОК 23

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «ПЕРЕДНЯ АЗІЯ В ДАВНИНУ»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з теми; виявити, що засвоїли добре, а над чим ще потрібно попрацювати; виділити та актуалізувати в пам’яті учнів найважливіші явища і процеси; формувати вміння здійснювати самоконтроль та самоаналіз навчальної діяльності.

Тип уроку: контролю й корекції знань.

Обладнання: картки із завданнями двох варіантів.

ПЕРШИЙ ВАРІАНТ

I. Організаційна частина уроку

II. Виконання завдань

Учні виконують письмову контрольну роботу у двох варіантах.

Варіант 1

1. Установіть відповідність між державою та її правителем.

1) Вавилон

А) Навуходоносор II

2) Ассирія

Б) Дарій І

3) Халдейське царство

В) Хаммурапі

4) Персія

Г) Тіглатпаласар III

2. Розмістить події у хронологічному порядку.

1) Руйнування Єрусалима Навуходоносором II; 2) падіння Ніневії; 3) реформи Дарія І; 4) заснування Карфагена.

Відповідь: 4, 2, 1, 3.

3. Які реформи провів Дарій І?

4. Назвіть держави Дворіччя. Коли вони існували?

5. Назвіть причини загибелі Ассирії.

6. Складіть план екскурсії «Вавилон — столиця квітучого й могутнього царства».

Варіант 2

1. Установіть відповідність між назвою держави та її столицею.

1) Ассирія

А) Єрусалим

2) Халдейське царство

Б) Ніневія

3) Ізраїльсько-Іудейське царство

В) Персеполь

4) Перська держава

Г) Вавилон

2. Розмістить події у хронологічному порядку.

1) Греко-перські війни; 2) правління Давида; 3) створення збірника законів Хаммурапі; 4) піднесення племені халдеїв.

Відповідь: 3, 2, 4, 1.

3. Розкажіть про закони Хаммурапі.

4. Які міста-держави були в Сирії?

5. Коли і чому загинули царства давніх євреїв?

6. Ви — давній ювелір. Вам потрібно виготовити прикрасу для скіфського царя. Із чого ви виготовите, як прикрасите коштовну річ?

ДРУГИЙ ВАРІАНТ

I. Організаційна частина уроку

II. Виконання завдань

Клас розбивається на 3 команди, кожна з яких бере участь в інтелектуальних іграх.

«Вони були першими»

Колективна гра. Потрібно відповісти, хто у чому був першим. Команди відповідають на спеціальній картці, на роздуми надається не більше 2-х хвилин. Команди обмінюються картками, вчитель читає правильні відповіді, відбувається взаємоперевірка.

Вони перші у Передній Азії

Перси

Фінікійці

Вавилонці

Шумери

Ассирійці

...стали широко застосовувати кавалерію у військовій справі

...навчилися обробляти залізо

... відкрили секрет

скла

...створили перші письмові закони

...створили бібліотеку

...створили алфавіт

...навчились виготовляти необпалену цеглу

...відкрили секрет виготовлення пурпурової краски

...на колісницях до осей коліс з обох боків закріпили метрові залізні шаблі

...навчилися брати штурмом міста, використовуючи тарани, підкопи та метальні машини

...вийшли до Середземного моря та заснували колонії

...винайшли писемність у вигляді клинопису

...побудували широкі рівні дороги, вимощені каменем