Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 3

Тема. Завоювання Нового Світу

Мета: показати, яким чином утворювалися колоніальні імперії; сформувати уявлення про доколумбові цивілізації, показати наслідки Великих географічних відкриттів для двох світів; сприяти усвідомленню про неприйнятність поневолення людини людиною.

Основні поняття та терміни: «революція цін», «синтез», «колонія», «Конкіста», «конкістадори», «Латинська Америка».

Основні дати та події:

 • 1494 р. — Тордесильясський договір.

Обладнання: підручник, історичний атлас, історичні документи, роздавальний матеріал, портрети конкістадорів.

Тип уроку: комбінований, з елементами лабораторної роботи з текстом підручника і роботою в групах.

Додаткові джерела інформації:

 • Хаггард Р. Р. Дочка Монтесуми.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • порівнювати життя людей раннього Нового часу та народів доколумбової Америки;
 • аналізувати причини й наслідки Великих географічних відкриттів;
 • розповідати про доколумбові цивілізації Америки;
 • давати характеристику діяльності Е. Кортеса; Ф. Піссаро;
 • працювати з документами, історичною картою;
 • застосовувати та пояснювати терміни й поняття.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація опорних знань

Тестові завдання

І. Обрати одну правильну відповідь.

1. Визначте подію, яка відбулася в 1492 р.

а) Перша кругосвітня подорож;

б) відкриття західного шляху в Індію;

в) відкриття Америки Колумбом;

г) завоювання Мексики й Перу.

2. Визначте дату підписання Тордесільясського договору.

а) 1494 р.;

б) 1498 р.;

в) 1519 р.;

г) 1524 р.

3. Визначте назву, яку одержали відкриті землі.

а) Старий Світ;

б) Новий Світ;

в) Західний Світ;

г) Східний Світ.

4. Визначте назву корабля Ф. Магеллана.

а) «Пінта»;

б) «Нінья»;

в) «Вікторія»;

г) «Санта Марія».

5. Визначте назву колонії, яка була створена на місці імперії Великого Інки.

а) Мексика;

б) Перу;

в) Бразилія;

г) Нова Гранада.

6. Визначте поняття, яке відповідає визначенню: завойовники нових земель для іспанської корони.

а) Конкістадори;

б) пірати;

в) місіонери;

г) капери.

Відповіді: 1 в; 2 а;3 б; 4 в; 5 б; 6 а.

II. Установіть хронологічну послідовність.

а) Початок завоювання Мексики й Перу;

б) закінчення навколосвітньої подорожі Магеллана;

в) відкриття морського шляху в Індію.

Відповідь: в — а — б.

III. Оберіть правильні варіанти відповідей. (Три правильних варіанти)

1. Визначте території індіанських племен, які були завойовані Іспанією.

а) Апачі;

б) сіу;

в) ацтеки;

г) інки.

2. Визначте товари, які вивозилися до Європи з відкритих земель.

а) Золото;

б) кава;

в) залізні вироби;

г) бавовна.

Відповіді: 1 а, в, г; 2 а, б, г.

IV. Установіть відповідність між термінами і поняттями.

а) Кортес;

1) італійський мандрівник, який відкрив новий материк;

б) Піссаро;

2) мандрівник, який відкрив морський шлях до Індії;

в) В. да Гама

3) завойовник, який підкорив державу інків;

4) завойовник, який підкорив імперію ацтеків

Відповідь: а — 4; б — 3; в — 2.

V. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

1. Запишіть назву класу кораблів X. Колумба.

Відповідь: каравела.

2. Запишіть ім’я імператора ацтеків.

Відповідь: Монтесума.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Епоха Великих географічних відкриттів почалася з відкриття Америки Христофором Колумбом. У 1992 р. у світі відзначалося 500-річчя цієї події. Було видано чимало книг, друкувалися наукові статті, проводилися численні конференції. Деякі учені запропонували замінити звичне визначення «відкриття Америки», оскільки воно відповідає тільки поглядам європейців, більш точним поняттям «зустріч двох світів» (наголошуючи на тому, що в індіанців існував свій світ до зустрічі з європейцями). Проте частина дослідників вважають, що корінним американцям ця зустріч була зовсім не потрібна і нав’язана всупереч їхнього бажання. У процесі уроку поміркуйте над цією проблемою.

IV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Завоювання Нового Світу

Бесіда за запитаннями

 • 1. Дайте визначення поняттям «колонізація», «колонія».
 • 2. Коли і де ми вперше зустрічалися з цим поняттям?
 • 3. Як ви вважаєте, чи відрізняються один від одного Велика грецька колонізація і колонізація Нового часу? Назвіть основні відмінності.

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання» дати відповіді на запитання.

 • 1. Назвіть держави, які брали участь у загарбанні колоній.
 • 2. Назвіть державу, яка захопила найбільші колонії.
 • 3. Назвіть індіанські племена, які були завойовані іспанцями.
 • 4. Із кого складалися загони, що захоплювали колоній?

Учитель. Територіальні захоплення Іспанії та Португалії перетворили ці дві країни на провідні колоніальні імперії. Ще у 1494 р. вони уклали Тордесильясський договір про розподіл світу. Папа римський особисто затвердив на карті лінію розділу, що пролягала з півночі на південь через Атлантичний океан. Португальський король був проголошений повелителем усіх земель, що будуть відкриті на схід від цієї лінії, іспанський — на захід. Проте всі прагнули обійти цей договір і захопити якомога більше земель.

До моменту появи європейців в Америці тут проживало близько 50 млн чол. Найбільш густонаселеними територіями були імперія ацтеків і держава інків.

Робота з історичними текстами

Учитель пропонує учням познайомитись з текстом історичних джерел і дати відповіді на запитання.

Текст 1. Нотатки зі щоденника Христофора Колумба від 12 жовтня 1492 р. про першу зустріч із індіанцями

«...Я усвідомлював, що краще навернути їх на нашу віру любов’ю, а не силою. Я дав їм червоні ковпаки й скляне намисто та багато інших малоцінних предметів, які зробили їм велику втіху. І вони так добре поставилися до нас, що це здавалося дивом. Вони вплав переправлялися до човнів, де ми перебували, приносили нам папуг та бавовняну пряжу в мотках, дротики і багато інших речей...

Але мені здавалося, що ці люди бідні та мають потребу в усьому. Всі вони ходять у чому мати народила... Вони не знають залізної зброї: коли я показував їм шпаги, вони хапалися за леза та через незнання обрізали собі пальці...

Вони повинні бути гарними і розумними та тямущими слугами — я помітив, що вони дуже швидко навчилися повторювати те, що їм говорилося, і я думаю, що вони легко стануть християнами...» (Данилов Д.Д., Кузнецова С. С., Репников А. В., Рогожкин В. А. Всемирная история Нового времени. Конец XV—XVIII век. (зарубежные страны) — М.: Баласс, 2002. — С. 50).

Текст 2. Один із конкістадорів про індіанців

«Більша частина землі заселена та беззаконно узурпована дикими тваринами та нерозумними істотами або грубими дикунами, які через своє безбожне неуцтво та богохульне ідолопоклонство гірші за диких звірів...» (Данилов Д. Д., Кузнецова С. С., Репников А. В., Рогожкин В. А. Всемирная история Нового времени. Конец XV—XVIII век (зарубежные страны). — М.: Баласс, 2002. — С. 50).

 • 1. Як Колумб характеризує індіанців?
 • 2. Як Колумб обґрунтовує право європейців на чужі землі?
 • 3. Як конкістадори обґрунтовували право європейців на чужі землі?
 • 4. Що, на думку конкістадорів, несли європейці Новому Світу?

Конкістадори у Новому Світі

Учитель. Захоплювати нові території були готові сотні дворян, які залишилися без діла після завершення Реконкісти. Дізнавшись про казкову країну Ельдорадо, де населення начебто купається у золоті, вони були готові їхати на нову війну — Конкісту. Тому їх почали називати конкістадорами.

Робота в групах

Учитель ділить клас на групи й пропонує на основі матеріалів підручника та історичних текстів підготувати презентації:

 • 1-я група — Конкістадор Ернан Кортес.
 • 2-а група — Завойовник інків — Франсіско Піссаро.

(Орієнтовний план характеристики історичного діяча див. в уроці 2.)

Текст 3. Ернан Кортес

«Ернан Кортес народився у бідній дворянській родині. Замолоду він учився у знаменитому іспанському університеті міста Саламанка, але університет довелося залишити. Кортес виїхав у Новий Світ. Опинившись на Кубі, Кортес одержав місце секретаря намісника острова. Але молодий, честолюбний іспанець мріяв збагатіти. Кортес самовільно, із загоном у чотириста чоловік залишив Кубу.

Він вирушив до Центральної Америки. Коли Кортес висадився зі своїм загоном на узбережжі Мексики, величезну допомогу надала його кохана Марина. Завдяки їй Кортес зміг вести переговори з місцевими племенами, і деякі з них перейшли на його бік. Через це його загін збільшився майже вдвічі. Індіанці племен, що підкорялися ацтекам, вважали Кортеса білим богом, який прийшов, щоб звільнити їх.

Верховний правитель ацтеків Монтесума, довідавшись про прибуття Кортеса, відправив до нього послів. Вони піднесли іспанцям золоті прикраси. Монтесума обіцяв дати ще золота, але вимагав, щоб Кортес залишив його країну.

Кортес наказав відправити подарунки в Іспанію, королю та імператору Карлу V, а кораблі, на яких іспанці прибули до Мексики, знищити. Тепер Кортесу та його воїнам лишалася тільки два виходи — або загинути, або завоювати Мексику.

Коли загін Кортеса, посилений воїнами-індіанцями з різних племен, підійшов до столиці, Монтесума не наважився вступити з ним у бій. Він дозволив іспанцям увійти в місто і розташуватися майже поруч зі своїм палацом. Кортес скористався цим. Під час одного з відвідувань палацу він захопив Монтесуму в полон та примусив його визнати владу іспанського короля. Всі скарби палацу дісталися іспанцям. Монтесума був змушений правити країною так, як цього вимагав Кортес. Місцева знать і жерці зрозуміли це та повстали. Кортес опинився в оточенні на острові в палаці Монтесуми разом із золотом, яке йому вдалося зібрати та захопити.

Однієї ночі іспанці прорвалися через багатотисячну армію ацтеків і, втративши все награбоване та свою артилерію, відійшли до узбережжя. Тих, хто потрапив у полон, ацтеки принесли в жертву богам.

Але Кортес повернувся з новим військом і незабаром остаточно завоював Мексику» (Всемирная история в лицах. Новое время. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - С. 28—32).

Текст 4. Франціско Пісарро

«Інший легендарний завойовник нових земель — Пісарро, на відміну від Кортеса, не вчився в університеті та не був дворянином. Все життя він залишався неписьменним; з дитинства пас худобу, потім завербувався солдатом й потрапив у Новий Світ. Двадцять років він провів з такими ж, як і він сам, шукачами удачі та зрештою зробився ватажком невеликого загону, який нагадував зграю розбійників. Пісарро разом зі своїми супутниками шукав легендарну країну золота — Ельдорадо. «Ельдорадо» з іспанської — «золота країна».

У пошуках Ельдорадо Пісарро зі своїм соратником Дієго де Альмагро потрапив у країну інків — Перу.

Інки — невелике індійське плем’я, яке створило в доколумбовій Південній Америці велику державу, що за рівнем розвитку наближалося до держави ацтеків. Назву Перу йому дали іспанці.

Коли Пісарро зрозумів, що він знайшов багату країну, яку можна завоювати, як зовсім нещодавно Кортес завоював Мексику, він завбачливо вирушив до Іспанії та доповів про це Карлу V. Король призначив Пісарро губернатором всіх земель, які він зможе приєднати до іспанських володінь. Повернувшись до Перу, Пісарро дізнався, що в країні триває міжусобна війна двох братів, спадкоємців престолу — старшого Гуаскара та молодшого Атагуальпи. Перемогу в цій боротьбі одержав Атагуальпа. Він і став верховним правителем. Іспанці запросили Атагуальпу до себе в гості для переговорів і захопили його в полон. Верховний правитель інків вважався головним богом. Кожне його слово було законом. Захопивши такого бранця, Пісарро заволодів всією країною. Він зажадав від Атагуальпи величезний викуп — заповнити золотом величезну кімнату. Піддані Атагуальпи зібрали золото. Тоді Пісарро зв’язався з переможеним суперником Атагуальпи — Гуаскаром, який перебував у в’язниці. Атагуальпа довідався про це й, побоюючись, що його позбавлять трону, віддав наказ убити Гуаскара.

Пісарро звинуватив Атагуальпу в убивстві та організував над ним суд за іспанськими законами. Суд визнав Атагуальпу винним у незаконному захопленні влади і засудив до страти. Тепер Перу повністю належало іспанцям.

Через деякий час інки повстали проти завойовників, але іспанцям удалося придушити повстання.

Завоювання Перу скінчилось війною Пісарро та його головного помічника Альмагро. Першому на той час уже минуло шістдесят років, а другому — сімдесят. Пісарро переміг у цій боротьбі і стратив свого друга Альмагро. Через три роки прихильники сина Альмагро зарізали Пісарро в губернаторському палаці під час вечері прямо за обіднім столом» (Всемирная история в лицах. Новое время. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - С. 32—35).

Презентація відповідей учнів.

Значення Великих географічних відкриттів

Бесіда за запитаннями

 • 1. Як вплинули на розвиток торгівлі між країнами Великі географічні відкриття?
 • 2. Якими були наслідки Великих географічних відкриттів для підкорених народів?
 • 3. Як ви вважаєте, до чого призвело надходження величезної кількості золота до Європи?
 • 4. Чи сприяли географічні відкриття та колоніальні завоювання зростанню виробництва товарів?

Робота з поняттями

Учитель пропонує записати у зошит визначення понять «революція цін», «факторія».

Революція цін — подорожчання усіх товарів, оскільки їхня вартість почала виражатися у більшій кількості золота і срібла.

Факторія — торговельне поселення, засноване за межами метрополії.

V. Закріплення знань учнів

1. Заповніть таблицю «Наслідки Великих географічних відкриттів».

Торгівля

Промислове виробництво

Наукові знання

Які культури європейці привезли з Америки?

2. Заповніть таблицю «Формування світового ринку».

Америка

Африка

Європа

Ввозили

Вивозили

VI. Домашнє завдання

1. Прочитати відповідний параграф.

2. Намалювати представників індійських народів.

3. Виготовити макети індійського озброєння.

4. Підготувати презентацію «Нова їжа з Америки».

5. За допомогою карти атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання» та географічного атласа заповнити таблицю «Сучасні держави на території колишніх колоній».

Колонія

Назва сучасної держави

Столиця