Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

Тема 1. ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ: ЗУСТРІЧ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

УРОК 2

Тема. Відкриття європейців

Мета: визначити причини Великих географічних відкриттів, розглянути розвиток мореплавання в Португалії та Іспанії, навчити працювати з історичною картою, вдосконалити вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, давати характеристику історичним діячам.

Основні поняття та терміни: «Великі географічні відкриття», «майя», «ацтеки», «інки», «факторія», «монополія».

Основні дати та події:

 • 12 жовтня 1492 р. — відкриття Америки Христофором Колумбом.
 • 1498 р. — відкриття морського шляху до Індії Васко да Гамою.
 • 1519—1522 рр. — перше навколосвітнє плавання Фернандо Магеллана.

Обладнання: підручник, історичний атлас, документи, роздавальний матеріал, портрети великих мореплавців.

Тип уроку: комбінований, елементами лабораторної роботи з текстом підручника та роботою в групах.

Додаткові джерела інформації:

 • 1. Сабатіні Р. Христофор Колумб;
 • 2. Травінській В. Зірка мореплавця (Магеллан);
 • 3. Цвейг С. Подвиг Магеллана;
 • 4. Цвейг С. Амеріго Веспуччі.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • називати держави-учасниці Великих географічних відкриттів;
 • називати причини Великих географічних відкриттів;
 • показувати на карті основні європейські держави й народи, основні географічні відкриття та напрямки подорожей європейців, нові торгові шляхи, доколумбові цивілізації Америки.
 • давати характеристику діяльності X. Колумба, В. да Гама; Ф. Магеллана;
 • порівнювати картину світу, життя людей, технічні винаходи Середньовіччя та раннього Нового часу.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Актуалізація опорних знань учнів проводиться з використанням усної та письмової форми опитування.

За методом «Мікрофон» учні дають визначення поняттям: «цивілізація», «аграрне суспільство», «індустріальне суспільство», «нова історія», «банк», «біржа», «абсолютна монархія», «капіталізм».

Робота за картками

Картка № 1

Із запропонованого переліку виберіть поняття, які характеризують аграрну цивілізацію.

Верхньобійне водяне колесо, мікроскоп, плавильна піч, барометр, горизонтальний ткацький верстат, підзорна труба, телескоп.

Відповідь. Верхньобійне водяне колесо, плавильна піч, горизонтальний ткацький верстат.

Картка № 2

Складіть логічний ланцюжок, проставивши в клітинки номера запропонованих подій.

 • 1. Розквіт торгівлі;
 • 2. Удосконалення сільськогосподарських знарядь праці.
 • 3. Розширення товарно-грошових відносин.
 • 4. Зростання обсягів ремісничого виробництва.
 • 5. Збільшення потреби в дорогоцінних металах.
 • 6. Ліквідація кріпосної залежності.
 • 7. Збільшення продуктивності праці.

Відповідь: 2, 7, 4, 6, 1, 3, 5.

Повідомлення учнів «Винаходи й технічні відкриття XV—XVII ст.».

Бесіда з питань

 • 1. Укажіть хронологічні рамки епохи Нового часу і раннього Нового часу.
 • 2. Як ви вважаєте, якій епосі більше відповідають Великі географічні відкриття — Середньовіччю або Новому часу? Свою відповідь поясніть.
 • 3. Назвіть основні риси людини Нового часу. Чим вона відрізняється від людини Середньовіччя?
 • 4. Як ви вважаєте, чим відрізнялися уявлення про світ людей Середньовіччя і Нового часу?

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Великі держави, що виникли в Європі, почали виявляти інтерес до освоєння нових територій. Після арабських, монгольських і турецьких завоювань контроль над прибутковою торгівлею прянощами, китайським шовком і фарфором опинився в руках арабських купців. Сухопутний шлях, відкритий російським мандрівником Афанасієм Нікітіним, був надто довгим і небезпечним. У країнах Європи намагалися знайти нові шляхи до Індії.

III. Опрацювання нового навчального матеріалу

Причини Великих географічних відкриттів

Учитель пропонує учням за допомогою методу «Мозковий штурм» назвати події, які призвели до географічних відкриттів.

Орієнтовні відповіді учнів:

 • вигнання арабів з Іспанії;
 • визнання твердження про те, що земля має форму кола;
 • поява нових карт;
 • винахід астролябії;
 • каравела;
 • захоплення арабами торгових шляхів на сході.

Учитель підбиває підсумок роботи, результати записуються у зошит.

Передумови і причини Великих географічних відкриттів:

 • 1. Торговельно-економічні (потреба у дорогоцінних металах в Європі).
 • 2. Соціально-політичні (завершення Реконкісти, утворення централізованих держав, здатних спорядити дорогі експедиції).
 • 3. Науково-технічні відкриття та винаходи (твердження про те, що Земля має форму кола, переклади праць античних авторів про розміри Землі; складання нових карт, застосування компаса, астролябії, поява каравел).
 • 4. Релігійні та геостратегічні (активне протистояння християнського та мусульманського світів, захоплення турками Константинополя, іспано-португальське морське, торгове, колоніальне суперництво, прагнення до встановлення зв’язків із країнами Заходу).

Робота з картою

Учитель. Користуючись картою атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання», дайте відповіді на запитання.

 • 1. Назвіть країни, які розпочали епоху географічних відкриттів. Свою відповідь поясніть.
 • 2. Назвіть мандрівників, які здійснювали плавання у XV—XVII ст.
 • 3. Назвіть мореплавців, які шукали морські шляхи в Індію. Яким чином вони планували досягти Індії?
 • 4. Які нові континенті були відкриті під час цих подорожей?
 • 5. Назвіть народи, які населяли ці континенти.

Учитель. Португальський принц Генріх Мореплавець зібрав при своєму дворі вчених і картографів, заохочував будівництво каравел, спрямовував експедиції на пошуки шляху до Індії. У 1487 р. Бартоломео Діаш обігнув мис Доброї Надії, південний край Африки, туди прямував Христофор Колумб, але першим Індії дістався Васко да Гама.

Мандрівники доби Великих географічних відкриттів

Робота в групах

Учитель ділить клас на групи і пропонує, використовуючи тексти, історичні документи, матеріали підручника, скласти історичні портрети:

 • 1-а група — Васко да Гама.
 • 2-а група — Христофора Колумба.

Орієнтовний план характеристики історичного діяча

 • 1. Основні відомості про життєвий шлях.
 • 2. Охарактеризуйте риси особистості. Визначте ступінь відповідності особистих якостей завданням, які вирішував історичний діяч.
 • 3. Визначте способи досягнення мети, які використовував історичний Діяч.
 • 4. Розкрийте значення та роль історичного діяча.

Текст 1. Васко да Гама

За часів короля Еммануїла Великого була підготовлена нова експедиція під керівництвом Васко да Гама.

Васко да Гама походив зі старовинного дворянського роду. Його батько Іштван Гама уславився як вірний воїн та досвідчений мореплавець. Сина він брав з собою в плавання з дитячих років. Васко да Гама отримав від короля три кораблі з екіпажем у сто сімдесят чоловік. Кораблі до далекого походу підготував Бартоломео Діаш. Головним кораблем «Сан-Габріель» керував д’Аленкер — той самий, який разом з Бартоломео Діашем обігнув мис Бур — мис Доброї Надії.

Коли невелика флотилія Васко да Гами оминула цей заповітний мис, моряки збунтувалися. їх виснажили бурі, голод та страх. Вони вирішили закути Васко да Гаму в ланцюги, повернутися додому та просити в короля милості й прощення. Васко да Гама жорстоко придушив бунт. На очах у всієї команди Васко да Гама викинув у море прилади для визначення напрямку руху у відкритому морі та сказав, що з цієї хвилини їхнім керманичем буде тільки сам Бог.

Налякані моряки скорилися. За кілька днів вони пристали до африканського берега. У цих місцях уже бували араби, і Васко да Гама знайшов серед них лоцмана, який знав дорогу до Індії. Невдовзі кораблі португальців увійшли у порт Калькутти — великого міста на західному узбережжі Індії... Вантаж, який він доставив до столиці Португалії Лісабону, приніс дохід, у шістдесят разів вищий за витрати на організацію експедиції. Але набагато дорожчою була карта, яку склав Васко да Гама. За допомогою цієї карти португальські кораблі могли плавати до казкової Індії. Друга експедиція, організована королем, зазнала невдачі. І тоді Васко да Гама, який одержав титул адмірала Індійського океану, знову взяв справу до своїх рук. У нього вже була грізна сила — флот із двадцяти кораблів з пушками та добірним військом.

Португальці заклали кілька фортець на східному узбережжі Африки та примусили місцеві племена визнати свою владу. Васко да Гама грабував всі кораблі, які траплялися йому дорогою, Калькутту обстріляв з гармат і знищив флот, який мав захистити місто. Потім захопив частину узбережжя Індії, залишив там свої війська та з багатою здобиччю відплив на батьківщину. Васко да Гама встановив жорстоке правління над новими заморськими територіями, підвладними португальській короні. Він заборонив торгувати без королівського дозволу, примусив місцевих жителів сплачувати податки та підкорятися португальським законам.

Так виникли перші колонії — території та країни, які були захоплені іншими державами та перебували під їхньою владою (Всемирная история в яйцах. Новое время. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. — С. 10—12).

Текст 2. Нотатки учасника першої експедиції Васко да Гама

«У 1497 р. король Мануїл Португальський відрядив чотири кораблі для відкриттів нових територій та пошуку прянощів. Командором цих кораблів був Васко да Гама...

«У неділю 8 липня 1497 р. ми знялися з якоря. 1 березня [1498 р.] до вечора ми побачили острови та материк, але відклали обстеження до наступного дня...

...І купували наші моряки за безцінь: і гвоздику, і корицю, і прикраси... Побачивши велику простоту народу, командор наш вирішив залишити тут для обміну факторію, переписувача та декількох людей при коморах...

...І погодився, нарешті, цар відпустити нас додому, і надіслав лист нашому королю, написаний на пальмовому аркуші. Ось його зміст: «Прибув до нас Васко да Гама, дворянин вашої країни, чому ми дуже зраділи. А в нашій країні багато кориці, гвоздики, імбиру, перцю і коштовного каміння, а від вас я хочу золота та срібла, коралів і добротного сукна...» (Переказ Н. Л. Культура Средневековья и Возрождения. Хрестоматия. — X. : Факт, 1998. — С. 176—181).

Текст 3. Христофор Колумб

Найбільш відомий мореплавець, який відкрив новий материк, Христофор Колумб організував своє плавання під іспанським прапором, проте народився він в Італії, у місті Генуя, в родині чесальника вовни. Про його юність майже нічого не відомо. За одними відомостями, він намагався опанувати професію батька, за іншими — з чотирнадцяти років став моряком і навіть здобув освіту в італійських університетах Падуї та Пізи. Так це чи ні, достеменно невідомо, але Колумб володів латиною, був знайомий з геометрією, астрономією та умів креслити географічні карти.

У тридцять років Христофор Колумб переселився до Португалії — головної морської держави того часу. Він брав участь у багатьох плаваннях, побував в Англії та Африці. У Португалії Колумб одружився із знатною дівчиною зі шляхетного роду. Тут же у нього народився син Дієго. Тут же він замислив і головну справу свого життя.

Крізь руки Колумба пройшло безліч географічних карт. Він листувався з відомим вченим Паоло Тосканеллі із Флоренції, від якого знав про подорожі Марко Поло й проте, що, на думку давніх філософів Арістотеля та Птолемея, земля має форму кулі. Колумб повірив у це. Для середньовічної людини уявити собі землю у вигляді кулі, вкриту океанами, вода яких не стікає з неї, було неможливо. Колумб зміг повірити й уявити, і, вивчивши стародавні карти, він твердо переконався, що, якщо земля має форму кулі, то, виходить, в Індію можна потрапити, рухаючись на захід, а не тільки на схід.

Колумб звернувся до португальського короля Жуана II із проханням організувати експедицію, яка б підтвердила всі його здогадки та розрахунки. Король зацікавився його пропозицією. Але Колумб вимагав собі, в разі успіху, дворянське звання, титул адмірала Моря-Океану, титул віце-короля відкритих земель, десяту частину доходів з них і ще золоті шпори. Король не погодився. До того ж, саме в цей час він планував експедицію Васко да Гами.

Зазнавши невдачі, Колумб зі своїм п’ятирічним сином перебрався до Іспанії.

В Іспанії він кілька років намагався отримати аудієнції короля і королеви, але йому довелося покинути країну. Він ішов пішки, просячи милостиню в монастирях. В одному з монастирів він розповів про свої халепи настоятелю Хуану Пересу. Чернець захопився незвичайним планом мандрівника. Виявилося, що Хуан Перес колись був духівником королеви. Він улаштував Колумбу зустріч з королевою Ізабеллою та королем Фердинандом. Цього разу йому вдалося переконати монархів і навіть отримати згоду на всі умови, які були відкинуті португальським королем.

...Адмірал був упевнений, що він досяг східних берегів Індії або Китаю. Іспанці шукали золото й прянощі, але не знайшли ані того, ані іншого. Побувавши ще на декількох островах, у тому числі на Кубі, яку назвали Хуанною, на честь дочки королеви Ізабелли, іспанці повернулися додому.

Відкриття Колумба справило на королеву й короля Іспанії величезне враження. І, незважаючи на те, що мандрівники майже не привезли золота й прянощів, а лише шістьох жителів з нових земель, названих індіанцями, дивовижних папуг та небачені раніше фрукти, було вирішено спорядити нову експедицію. У дорогу вирушили сімнадцять кораблів і майже півтори тисячі шукачів щастя та багатства.

Доля самого Колумба склалася трагічно. Чотири рази він плавав до нових земель, відкрив безліч островів та узбережжя материка. Але засновані ним поселення не давали прибутку — йому навіть не вдалося покрити витрати на організацію експедицій. Вороги й суперники звели на нього наклеп королеві й королю, та, закувавши у кайдани, привезли його до Іспанії. Правда, король і королева захистили Колумба...

Останні півтора роки життя хворий і розчарований в усьому, Колумб клопотався лише про те, щоб всі його титули й привілеї, обіцяні королем та королевою, перейшли у спадщину його синам — Дієго й Фернандо. Його турботи не були даремним. Через кілька років по смерті Колумба нові володіння іспанської корони почали давати величезні доходи. Дієго Колумбу відмовили у праві на частку цих доходів. Він подав у суд на королівських чиновників і виграв його. Дієго повернули титул адмірала й віце-короля Індії, і він сімнадцять років керував іспанськими колоніями в Америці. Лише від золотих рудників Дієго отримував по декілька тонн золота на рік.

Сини Колумба потрапили у вищий світ іспанської знаті. Дієто одружився на племінниці відомого полководця герцога Альби, яка була родичкою самого короля.

А Фернандо став наближеним імператора та короля Карла V і виконував його особисті доручення (Всемирная история в лицах. Новое время. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. - С. 14-24).

Учні презентують результати своєї роботи.

Перша навколосвітня подорож

Учитель. Перша навколосвітня подорож тривала з вересня 1519 по 1522 рр.

П’ять кораблів — «Тринідад», «Вікторія», «Сантьяго», «Сан-Антоніо» та «Консепсьон» вийшли у море, маючи на борту 260 чоловік команди. Назад повернулося лише 18 чоловік.

Робота з документом

Учитель пропонує учням прочитати текст документа і відповісти на запитання.

Текст 4. Зі щоденника Пігафетті, супутника Магеллана

«У середу, 28 листопада 1520 р., ми вибралися з цієї протоки та вступили у велике море, яке прозвали «Тихим». Упродовж трьох місяців і дванадцяти днів ми були зовсім позбавлені свіжої їжі. Сухарі, якими ми харчувалися, являли собою не хліб, а порох, який був змішаний із хробаками... Вода, яку ми мали пити, була гнила й смердюча...

Щоб не вмерти з голоду, ми їли волячу шкіру, яка вкривала грот-грей...» (История Средних веков: Хрестоматия. — М., 1988. — С. 135).

 • 1. Яке значення мала ця подорож?
 • 2. З якими труднощами зіткнулися мореплавці?
 • 3. Які риси характеру були притаманні мандрівникам?

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання» розповісти про маршрут експедиції Магеллана.

Доколумбові цивілізації Америки

Для того, щоб з’ясувати, на якому рівні розвитку перебували цивілізації доколумбової Америки, учитель ділить клас на групи й пропонує на основі матеріалів підручника, історичних текстів, документів підготувати презентацію:

 • 1-а група — Імперія ацтеків.
 • 2-а група — Держава інків.

Текст 5. Записки Діаса про Мексику

«Тепер же варто сказати про вмілих майстрів, яких у Мексиці було багато з будь-якого ремесла. Насамперед, треба згадати про різьбярів по каменю, а також золотих справ майстрів, які створювали куванням та литтям речі, що викликали б заздрість їхніх іспанських товаришів... Ювеліри досвідчені у шліфуванні різних каменів. Дивовижними були також твори художників, скульпторів і майстрів з різьблення. Ткацтвом і вишивками займалися переважно жінки, досягаючи в цьому неймовірної майстерності, особливо у виготовленні найтонших матерій, оздоблених пір’ям.

Нарешті, Мотекусума мав ще, і лише для себе, велику кількість мулярів, тесль, столярів, садівників. Сади Мотекусуми були не тільки великі, але й дивовижні за своєю пишнотою: усюди квіткові клумби вигадливих малюнків, басейни, ставки.

На ринку продавали рабів, нитки, дорогі тканини, какао, фрукти, плетене взуття, солодкі місцеві корінці, шкіри й хутро...» (История Средних веков: Хрестоматия. — М., 1988. — С. 141—146).

Текст 6

«Задовго до появи європейців тут жили племена майя. Вони відомі будівлями храмів-пірамід. Деякі з цих пірамід за обсягом навіть перевершують єгипетські, хоча й поступаються їм висотою.

Пізніше майя перемогли войовничі ацтеки. Вони підкорили собі багато племен і створили єдину державу зі столицею в Мехіко. Це місто в наш час є столицею Мексики.

Мексика та Мехіко — це те саме слово, тільки різної вимови. Мексика — англійською, воно стало назвою країни. Мехіко — іспанською. Самі ацтеки називали свою столицю Теночтітлан. Ацтеки не тільки не знали вогнепальної зброї, але навіть не вміли виплавляти залізо (Всемирная история в лицах. Новое время. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999. — С. 28—32).

Запитання до текстів

 • 1. Які ремесла були розвинені в ацтеків?
 • 2. Оцініть рівень розвитку культури ацтеків.
 • 3. Які з числа згаданих у тексті товарів європейці вивозили з Мексики?

Текст 7. Держава інків

«Уся земля належала верховному правителеві Інку. Ріжок державного чиновника, який стояв на вежі, оголошував про початок польових робіт. Держава роздавала ремісникам сировину й вилучала вироблене. Ніхто із селян не мав право без дозволу залишати своє село, а тим більше — свою провінцію. Держава могла, не запитуючи згоди людей, переселити їх в іншу провінцію для освоєння нових земель.

Держава владно втручалася в особисте життя людини, розпоряджалася її вільним часом. Вона пропонувала всім селянам чоловічої статі з 9 до 16 років бути пастухами, з 16 до 20 років — слугами або бігунами поштової служби; після 60 років вони повинні були годувати качок та плести мотузки. З метою скорочення вільного часу селян їх примушували переносити з місця на місце земляні пагорби. Під час їжі двері будинків мали бути відкритими. Чиновник пильно стежив за тим, що й коли їдять. У будинках заборонялося мати стільці.

Повсякденним явищем, як для імперії інків, так і для імперії ацтеків були масові людські жертвоприношення. Інки писали дві історії: одну, «правдиву», яку ретельно ховали від непосвячених; іншу, хвалебну, оспівували у вигляді гімнів під час свят.

Звичайним покаранням були катування та страти. Племена, що повставали проти інків, ставали рабами» (Мишина И. А., Жарова Л. //., Михеев А. А. Всемирная история. Эпоха становления цивилизаций к. XV—XX вв. - К.: Ґенеза, 1995. - С. 89).

Запитання

1. Розкажіть про організацію влади в імперії інків.

2. Як держава регламентувала життя індіанців?

IV. Закріплення знань учнів

1. Учні, використовуючи наведені положення, мають заповнити таблицю «Причини й наслідки Великих географічних відкриттів».

А. Причини

Б. Наслідки

 • 1) Бажання європейців збагатитися на торгівлі з Індією.
 • 2) Переміщення до Антверпена — центру світової торгівлі.
 • 3) Потреба в золоті та сріблі — основних металах, з яких карбували гроші.
 • 4) Надзвичайне зростання обсягів торгівлі.
 • 5) Загарбання турками Константинополя.
 • 6) Переміщення торгових шляхів із Середземного моря в Атлантичний океан.
 • 7) Початок колоніальних загарбань.
 • 8) Збагачення власників майстерень і купців Європи.
 • 9) Поява в Європі нових рослин, товарів, продуктів.

Відповідь: А— 1, 3, 5, 7; Б — 2; 4, 6, 8, 9.

2. Використовуючи наведені факти, складіть коротку біографію кожної з указаних у таблиці осіб.

X. Колумб

Васко да Гама

Ф. Магеллан

А

Б

В

 • 1) Був сином бідного італійського ткача.
 • 2) Придворний португальського короля Маноеля.
 • 3) Португальський моряк із небагатих дворян.
 • 4) Командував флотилією з трьох каравел («Санта-Марія», «Пінта», «Нінья»), яка через 33 дні після відплиття підійшла до острова Сан-Сальвадор («Святий рятівник»),
 • 5) Перетнув Атлантичний океан.
 • 6) Досяг індійського порту Калікут.
 • 7) Дав назву океану — «Тихий».
 • 8) Відкрив північне узбережжя південної та східної частин Центральної Америки.
 • 9) Переселився до Іспанії й став адміралом. Очолив експедицію з п’яти іспанських кораблів, яка тривала три роки.
 • 10) Керував чотирма подорожами до нового континенту.
 • 11) На чотирьох кораблях вперше обігнув південь Африки та вийшов в Індійський океан.
 • 12) Організатор і керівник першої навколосвітньої подорожі, досяг Філіппінських островів.
 • 13) Оселився в столиці Португалії — Лісабоні.
 • 14) Відкрив протоку, яку згодом назвали його ім’ям.
 • 15) У 1485 р. переселився до Іспанії.
 • 16) Обігнув Південну Америку.

Відповідь:

А — 1, 4, 8, 10, 13.

Б — 2, 5, 6, 11, 15.

В — 3, 7, 9, 12, 14, 16.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Намалювати моделі кораблів великих мандрівників, прилади та пристосування для морських подорожей.

3. Виготовити макет карти до подорожей Колумба, В. да Гамп, Ф. Магеллана.

 • 1) Нанести на карту маршрути великих мандрівників.
 • 2) Скласти таблицю «Великі географічні відкриття».

Мореплавець

Дати подорожі

Відкриті землі