Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 11*

Тема. Англія

Мета: з’ясувати характер змін, що відбувалися в Англії, пояснити особливості створення англіканської церкви; розвивати в учнів уміння критично аналізувати історичні події; виховувати толерантне ставлення до будь-яких релігій.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

Обладнання: карта «Англія кін. XV — І пол. XVI століть»; атлас; ватман; маркери; дошка; ілюстрації.

Основні поняття та терміни: «Криваве законодавство», обгороджування, мануфактура, англіканська церква, пуританство, лорд-паулер.

* Урок розроблений Т. В. Михайлівом.

Основні дати та події:

 • 1534 р. — «королівська реформація»;
 • 1549 р. — повстання Р. Кета;
 • 1571 р. — прийняття «39 статей» — основ англіканської церкви.

Історичні діячі: Генріх VII, Генріх VІІІ, Едуард VI, Єлизавета І, Р. Кет, Т. Мор.

Ваші вівці зазвичай такі спокійні, задоволені дріб’язком, тепер, кажуть, стали такими ненажерливими і неприборканими, що їдять навіть людей і спустошують поля, будинки, міста.

Т. Мор «Утопія»

Людина, яка сміється, гнівить Бога.

Із висловлювань пуритан

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Опрацювання нової навчальної інформації

Інтерактивне конспектування (система «Поміч»)

Учитель пропонує учням для опрацювання письмову інформацію за текстом підручника. Під час читання вони роблять олівцем умовні позначки на полях статті. Спочатку використовується невелика кількість позначок. Наприклад, «v» — інформація відома, «!» — інформація важлива, «?» — інформація потребує уточнення, доповнення, додаткового опрацювання.

Зразок учнівської відповіді

Текст інформації

Умовні позначки

У XVIII ст. Англія набагато швидше позбавлялася феодальних відносин і ставала на шлях товарного виробництва. Особливістю цього знищення старого устрою було те, що нове прийшло з села, з овечих пасовиськ.

!

В англійському селі раніше, ніж у місті, утвердився капіталізм.

!

Головним багатством Англії стає вовна, адже сукно, яке з неї виготовляли, вивозили до інших країн.

?

Зберігався цеховий устрій ремесла, мануфактура робила перші кроки.

v

Велике феодальне господарство занепало через те, що селяни наймалися на мануфактури і не працювали на феодалів.

v

Поява нового типу дворян — «джентрі» — прискорила економіку країни.

!

Значна частина селян перестали бути кріпаками і стали орендарями, в основному землі, яку важко було отримати, тому що нові дворяни бажали перетворити ці землі на пасовиська

!?

«Рамка цілі»

Метод передбачає чотири етапи:

 • 1. Мета (Чому? Навіщо? Для чого?)
 • 2. План (Як? Яким чином?)
 • 3. Дія (Що? Де? Коли?)
 • 4. Результати (Які наслідки? Які підсумки?)

За цим алгоритмом діти опрацьовують підпункт питання «Обгороджування» за текстом підручника.

Зразок учнівської відповіді

Мета: захопити землі селян і перетворити їх на пасовиська для овець, які давали вовну, яка, у свою чергу, забезпечувала величезні прибутки для дворян.

План: «обгороджування».

Дія: у будь-який спосіб дворяни захоплювали громадські землі і зганяли селян з їхніх ділянок. Загарбані землі зазвичай обгороджувалися частоколами, парканами, канавами, чагарниками і здавалися в оренду фермерам-вівчарам.

Результат: в Англії з’явилась величезна кількість знедолених, які вимушені були продавати власну робочу силу власникам мануфактур і великих ферм. До того ж, знедолених було так багато, що Тюдори мали видати жорстокі закони, які отримали назву — «Криваве законодавство».

Метод кола (діаграми Вена)

Метод навчає школярів знаходити спільні та відмінні ознаки, аналізувати, систематизувати й порівнювати.

Учитель пропонує учням намалювати 3 кола чи прямокутники (для зручності ведення записів), що перетинаються. У ті частини утворених діаграм, що із сусідніми не перетинаються, школярі вписують індивідуально-неповторні ознаки історичних фактів, подій, явищ, постатей, історико-географічних об’єктів. У загальні ж сектори вони записують спільні ознаки названих вище змістових одиниць. Учитель пропонує учням, спираючись на текст підручника й використовуючи «кола Вена», прочитати й порівняти англіканство з католицизмом.

Зразок учнівської відповіді

Англіканська церква

Спільне

Католицька церква

Главою церкви є король (королева);

богослужіння проводиться англійською мовою

зачинено монастирі й каплиці; заборона шанувати ікони, продавати індульгенції;

пуритани — за дешеву церкву, проти богослужінь

Збереження церковної ієрархії духовенства, яку очолювали єпископи

обряд хрещення був однаковим для обох церков (до сер. XVIII ст.)

Главою церкви є папа римський;

богослужіння проводиться латиною

вільне існування монастирів;

шанування ікон, продаж індульгенцій;

богослужіння підтримувались як необхідність

Учитель. У 1558 р. на англійський престол заступила Єлизавета І, найбільш яскрава представниця англійського абсолютизму. За часів її правління розпочалася відчутна активізація зовнішньої політики Англії — англійському капіталу стало «затісно» на національному ринку.

Три речення

Метод дозволяє набути уміння чітко, лаконічно й логічно висловлювати думку. Учитель пропонує опрацювати відповідний матеріал параграфа стосовно діяльності Єлизавети І і передати його зміст трьома реченнями.

Зразок учнівської відповіді

 • 1. Боротьба двох королев—протестантки Єлизавети і католички Марії — відображала загальну ситуацію в Європі: протистояння реформаційних і контрреформаційних сил.
 • 2. Політика Єлизавети була спрямована на об’єднання Англії з Шотландією й приєднання Ірландії.
 • 3. Після входження цих країн до складу Англійського королівства держава отримала нову назву — Велика Британія.

Сенкан

Учитель пропонує учням опрацювати текст підручника та скласти до нього п’ятирядковий неримований вірш за таким алгоритмом:

 • 1. Перший рядок — слово чи словосполучення, яке означає тему.
 • 2. Другий рядок — опис теми, що складається з двох слів-прикметників.
 • 3. Третій рядок називає подію, пов’язану з темою, і містить три дієслова.
 • 4. Четвертий рядок є фразою, що влучно характеризує тему.
 • 5. Останній рядок складається з одного слова. Це синонім чи антонім до запропонованої теми.

У даному випадку учитель пропонує такі теми: Ф. Дрейк, «Непереможна армада», Єлизавета І.

Зразок учнівської відповіді

Ф. Дрейк.

Сміливий, хитрий.

Маневрував, воював, перемагав.

Френсіс Дрейк — це пірат, який допоміг Англії подолати «Непереможну армаду» іспанців.

Філіпп II

«Непереможна армада».

Велика, могутня.

Боротися, нападати, розкидати.

«Непереможна армада» — це іспанський флот, який мав завоювати Англію.

Переможена

Єлизавета І.

Розумна, освічена.

Завойовувати, розширяти, страчувати.

Єлизавету І Тюдор називали «Великою королевою».

Марія Стюарт

III. Рефлексія

«Зайва дата»

Учитель записує на ватмані (дошці) п’ять дат, що вивчалися на сьогоднішньому уроці, при цьому свідомо записує одну, яка не стосується даної теми. Учні повинні указати її та записати у зошит.

Зразок учнівської відповіді

Пропоновані дати: 1534, 1549, 1567, 1571, 1572.

«Зайва дата»: 1572 — Варфоломіївська ніч.

Пошук аналогій

Метод ефективний під час роботи з поняттями й термінами. Учитель називає певне поняття, а учням необхідно знайти аналогічне, раніше вивчене, й обґрунтувати свій варіант відповіді.

Зразок учнівської відповіді

 • 1. «Непереможна армада» — козацька піхота;
 • 2. колоніальна експансія — загарбницька війна;
 • 3. «Велика королева» — «Великий магістр».

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Позначити на контурній карті центри, в яких розвивалось мануфактурне виробництво в Англії.