Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 8 клас

УРОК 10*

Тема. Нідерландська революція

Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки революції в Нідерландах; визначити вплив ідей Реформації на революцію в Нідерландах; розвивати вміння аналізувати історичні події та факти, а також опрацьовувати історичну інформацію; виховувати негативне ставлення до будь-яких проявів насильства.

Тип уроку: комбінований (з елементами інтерактивних технологій та методів критичного мислення).

Обладнання: карта «Нідерландська буржуазна революція XVI ст.»; атлас, ватман, маркери, дошка, ілюстрації.

Основні поняття та терміни: «інквізиція», «буржуазна революція», «Утрехтська унія».

Основні дати та події:

 • 1566 р. — «іконоборче повстання» — початок Нідерландської революції;
 • 1579 р. — Утрехтська унія;
 • 1609 р. — перемога Нідерландської революції.

Історичні діячі: Карл І, Філіпп II, герцог Альба, Вільгельм Оранський.

Крім перешкоди для Божої справи, як показує досвід минулого, зміна релігії завжди супроводжується зміною державного ладу...

Філіпп II

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Актуалізація опорних знань

Гра «Герой, дата, подія»

Учитель проходить повз учасників гри (у грі бере участь весь клас), що сидять зазвичай за партами, і просить одного з них назвати героя, іншого — дату, пов’язану з цим героєм, а третього — відповідну подію.

* Урок розроблений Т. В. Михайлівом.

Зразок учнівської відповіді

 • 1. Жан Кальвін —> 1536 р. —> твір «Настанова у християнській вірі».
 • 2. Жан Кальвін —> 1509—1564 рр. —> роки життя кальвіністського ідеолога.
 • 3. Ігнасій Лойола —>1534 р. —> створення Ордену єзуїтів.

Розпізнавання інформації

Учитель пропонує учням низку речень. Користуючись скороченнями — «ф» — факт і «п» — погляд (точка зору), вони повинні позначити, які з наведених речень подають факти, а які висвітлюють погляди.

Зразок учнівської відповіді

 • 1. Лютеранська церква стала панівною у Швеції та Данії — «ф»;
 • 2. Аугсбурзький мир було підписано 1555 р. — «ф»;
 • 3. Головне — не дотримання обрядів, а істинність віри — «п»;
 • 4. Орден єзуїтів створив свою державу в Парагваї, яка проіснувала понад 150 років — «ф»;
 • 5. Людина має право спілкуватися з Богом не тільки через церкву, а й безпосередньо — «п».

III. Опрацювання нового навчального матеріалу

Щоденник подвійних нотаток

Сторінка учнівського зошита ділиться на дві колонки. Зліва школярі записують уривок тексту підручника, зокрема той, що їх вразив, зацікавив чи заінтригував, а справа — свій коментар.

Зразок учнівської відповіді

Текст

Коментар учня

Нідерланди, потрапивши під владу іспанського короля Карла І, мали стати, за його задумом, фінансовою базою Всесвітньої християнської монархії

Плани іспанського короля

Політика розорення Нідерландів (6,5 млн ліврів на рік) посилила протест серед населення країни. Це збільшило число кальвіністів

Причина революції

Загони повстанців почали знищувати церкви, ікони, скульптури святих

Початок повстання

Кубування

Метод допомагає всебічно проаналізувати історичний факт, подію, явище чи процес. Учитель пропонує учням тему для аналізу Розглядаючи питання, учні повинні послідовно виконати шість розумових операції: описати —> здійснити асоціювання —> порівняти —> проаналізувати —> застосувати —> знайти аргументи «за» і «проти».

Діти опрацьовують за цим алгоритмом відповідні питання за підручником.

Клас доцільно поділити на три підгрупи (кожна працює за двома алгоритмами), а насамкінець отримаємо повний аналіз подій після того, як кожна з підгруп представить власні результати.

Зразок учнівської відповіді

 • Опис. Нідерландська революція — соціальна революція, головним завданням якої була ліквідація феодальних відносин та визволення з-під гніту Іспанії, а також встановлення влади буржуазії та утворення буржуазної держави.
 • Асоціювання. Нідерланди, «морські тези», герцог Альба, Вільгельм Оранський, Утрехтська унія тощо.
 • Порівняння. Нідерландська революція — Селянська війна в Німеччині 1524—1525 рр.
 • Аналіз. Внаслідок умілих дій голландців, «морських гезів», вдалося здобути ряд перемог над іспанцями. 1579 р. було створено Об’єднані провінції Нідерландів — першу буржуазну державу в Європі, яка отримала визнання Іспанії в 1609 р., а міжнародне — в 1649 р.
 • Застосування. Нідерландська революція була прискорена швидким поширенням у країні кальвінізму.
 • Аргументація

«За»

«Проти»

Владу здобула буржуазія, знищено феодальні порядки

Не вся територія Нідерландів увійшла до незалежної держави (південні провінції залишались під владою Іспанії)

Здобуто незалежність від Іспанії (північні провінції)

Перемога кальвінізму призвела до обмеження прав католицької церкви (порушено принцип віротерпимості)

Нідерландське суспільство перейшло від аграрної стадії розвитку до індустріальної

Утворено велику колоніальну імперію

Голландський флот став найбільшим у світі

Амстердам став центром світової торгівлі

IV. Рефлексія

Перекладач

Учитель називає поняття або термін, пояснює його значення. Учні повинні «перекласти» почуту фразу з наукової усім доступною мовою. Усі бажаючі висловлюють різні варіанти.

Зразок учнівської відповіді

Термін (науковий)

Переклад (учнівський)

1. Інквізиція — підпорядкована папі римському судово-каральна організація католицької церкви

1. Інквізиція — це організація, яка боролася проти виступів, що були спрямовані проти католицизму

2. Буржуазна революція — соціальна революція, головним завданням якої є ліквідація феодального суспільства, встановлення влади буржуазії, утворення буржуазної держави

2. Буржуазна революція — це збройний переворот проти феодалів зусиллями буржуазії

3. Утрехтська унія — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів

3. Утрехтська унія — об’єднання Північних провінцій Нідерландів для подальшої боротьби проти Іспанії

Три речення

Учитель пропонує учням висловити трьома реченнями власну думку про Нідерландську революцію.

Зразок учнівської відповіді

 • 1. Революція розпочалась під прапором кальвінізму.
 • 2. Унаслідок вдалих військових дій 1559 р. було утворено Об’єднані провінції Нідерландів.
 • 3. Революція XVI ст. перетворила Нідерланди на буржуазну незалежну державу.

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Написати повідомлення на тему «Полководець Альба» (2 учні).