Усі уроки «Історія України». 7 клас

САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Г. В. Бутенко

З метою формування компетентності самоосвіти завдання, які запропоновані до цієї теми, спрямовані навчити учнів самостійно складати доповіді, схеми, порівняльні таблиці, кросворди, логічні ланцюжки, робити висновки, обґрунтовані історичними документами, аналізувати їх, працювати з історичною картою, підручниками і документами; формувати усвідомлення того, що самоосвітня діяльність значною мірою ґрунтується на опрацюванні інформації, що, у свою чергу, і й є основою для розвитку творчої дитини (самоосвітня компетентність — інформаційна — компетентність продуктивної творчої діяльності).

Урок 9. Слов’янські племена — предки українців напередодні утворення держави

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Розселення слов’янських племен — предків українців

«Повість минулих літ» — робота з документом:

1. Заповнити таблицю (Назва племен / Райони розселення).

2. Нанести на контурну карту райони розселення слов’ян

1. Як працювати з історичним джерелом?

2. Як працювати з контурною картою?

2

Формування апарату влади князя

1. Скласти схеми:

а) управління;

б) військо.

2. Малюнок (одяг, зброя).

3. Заповнити таблицю «Причини утворення держави у східних слов’ян» (внутрішні й зовнішні).

4. Логічний ланцюжок

1. Як складати схеми?

2. Як складати таблицю?

3

Виникнення м. Киева. Князь Кий

1. Розповідь на 2—4 хв.

2. Заповнити таблицю «Політична діяльність князя Кия (Зовнішня / Внутрішня / Результати)

Як скласти розповідь?

4

Духовне життя давніх слов’ян

1. Розповідь.

2. Міні-твір.

3. План.

4. Малюнки

Як скласти план?

5

Сусіди східнослов’янських племен

1. Нанести на контурну карту.

2. Розповідь

Урок 10. Київська держава за перших князів

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Утворення держави з центром у Києві. Походження назви «Русь»

1. Міні-дослідження. Використовуючи різні джерела, зробити висновки: а) про утворення держави Київська Русь; б) про походження назви «Русь».

2. Схема «Теорії походження терміна “Русь”»

1. Як провести дослідження?

2. Як скласти схему?

2

Князь Аскольд, його походи на Візантію

1. Розповідь на 2—4 хв.

2. «Повість минулих літ» — робота з документом.

3. Загальний висновок про життя і діяльність Аскольда.

4. Твір-роздум «Аскольдове хрещення»

1. Як готувати розповідь?

2. Пам’ятка до роботи з джерелом

3

Утвердження династії Рюриковичів. Правління Олега

1. Міні-дослідження «Звідки походить династія Рюрика»

2. Родовідне дерево.

3. Доповідь «Князь Олег».

4. Контурна карта «Походи князя Олега».

5. Таблиця «Перші київські князі»

Генеалогія

4

Князь Ігор. Походи проти Візантії

1. Розповідь на 3—5 хв.

2. Контурна карта «Походи князя Ігоря».

3. Порівняльна таблиця «Зовнішня і внутрішня політика Олега та Ігоря».

4. Малюнок

Як складати порівняльні таблиці?

Урок 11. Київська держава Ольги й Святослава

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Княгиня Ольга, її внутрішні реформи

1. Історичний портрет.

2. Малюнок.

3. Хронологія. Стрічка часу

Як складати історичний портрет?

2

Заходи Ольги щодо поширення християнства

1. Історична довідка.

2. Твір.

3. План.

4. Тези

1. Як підготувати історичну довідку?

2. Як складати план?

3. Як складати тези?

3

Князь Святослав. Походи проти Хозарії

1. Розповідь.

2. Контурна карта.

3. Кросворд

4

Внутрішня політика Святослава

1. Лист до Святослава.

2. Порівняльна таблиця

Урок 12. Київська держава за правління Володимира Великого

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Початок правління князя Володимира

1. Історична довідка.

2. Хронологія подій.

3. Родовідне дерево

1. Як складати довідку?

2. Хронологія.

3. Генеалогія

2

Формування державної території

1. Таблиця.

2. Контурна карта.

3. Хронологія

3

Внутрішньополітичні реформи

1. Таблиця.

2. Характеристика діяльності Володимира Великого.

3. Лист до князя Володимира

Урок 13. Запровадження християнства ж державної релігії

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Хрещення Русі

1. «Літопис Руський» — робота з джерелом.

2. Таблиця «Ознаки, які притаманні християнству»

1. Пам’ятка до роботи з документом.

2. Як робити порівняння?

2

Поширення християнства

Хронологічний ланцюжок «Впровадження християнства на Русі»

Хронологія

3

Значення запровадження християнства як державної релігії

Звіт про запровадження християнства на Русі

Як складати звіт?

Урок 14. Київська Русь за правління князя Ярослава Мудрого

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві

1. «Літопис Руський» — робота з джерелом.

2. Історичний портрет

1. Пам’ятка до роботи

з джерелом.

2. Як скласти історичний портрет?

2

«Руська правда». Діяльність Ярослава у сфері культури та церковного життя

1. Історична довідка.

2. Аналіз статей «Руської правди».

3. Порівняти «Руську правду» і «Салічну правду».

4. Сюжет до фільму «Місто Ярослава».

5. Діалог між Володимиром та Ярославом

1. Пам’ятка до роботи

з історичним джерелом.

2. Як зробити порівняння?

3. Як складати діалог?

3

Зовнішньополітична діяльність Ярослава Мудрого

1. Таблиця «Воєнні походи Ярослава».

2. Таблиця «Зовнішня політика Ярослава Мудрого».

3. Твір-мініатюра «Тесть і свекор Європи»

Урок 15. Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Правління Ярославичів

1. Робота з історичним джерелом.

2. Схема «Принцип престолонаслідування в Київській державі».

3. Ребуси з іменами Ярославичів

2

Боротьба з кочовиками

1. Доповідь 3—5 хв.

2. Кросворд.

3. Малюнок.

4. Контурна карта

3

«Правда Ярославичів»

1. Аналіз статей.

2. Порівняння з «Руською правдою»

Як скласти порівняння?

4

Любецький з’їзд князів

1. Історична довідка.

2. Робота з документом

Як скласти історичну довідку?

5

Володимир Мономах — людина й політик

1. Історичний портрет.

2. Кросворд.

3. Контурна карта.

4. «Повчання дітям» — робота з джерелом.

5. Таблиця «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Мономаха».

6. Схема «Князювання Володимира Мономаха»

1. Як скласти історичний портрет?

2. Як працювати з історичним джерелом?

3. Як скласти таблицю

і схему?

Урок 17. Політичний та економічний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського князівств у середині XII—XIII ст.

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Причини та сутність роздрібненості Русі

1. Контурна карта.

2. Логічна схема «Причини виникнення самостійних феодальних князівств на території Київської Русі».

3. Порівняльна схема «Система управління Київської держави».

(Період розквіту Київської держави / Період політичної роздробленості)

1. Як заповняти контурну карту?

2. Як скласти логічну схему?

3. Як скласти порівняльну схему?

2

Боротьба за Київський стіл у XII ст.

1. Розповідь на 5—7 хв.

2. Скласти тези.

3. Хронологія подій.

4. Характеристика князів.

5. Підготувати відповідь на запитання «Період роздробленості — це стан подальшого розвитку суспільства чи стан занепаду і регресу в історії України?»

6. Контурна карта

1. Як підготувати розповідь?

2. Як скласти тези?

3. Як підготувати відповідь?

4. План характеристики

3

Ідея єдності Русі «Слові о полку Ігоревім»

«Слово о полку Ігоревім» — робота з історичним джерелом

Як працювати з історичним джерелом?

Урок 18. Утворення Галицько-Волинської держави

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

1. Галицька і Волинська землі: утворення і зростання князівств

1. Родовідне дерево.

2. Кросворд.

3. Контурна карта.

4. Логічна схема «Політичне життя»

Генеалогія

2

Піднесення Галицького князівства за Ярослава Осмомисла

1. Історичний портрет.

2. Малюнок.

3. «Слово о полку Ігоревім» — робота з історичним джерелом

1. Як скласти історичний портрет?

2. Пам’ятка до роботи з історичним джерелом

3

Об’єднання Волинського і Галицького князівств 1199 р.

Держава Романа Мстиславича

1. Твір.

2. Малюнок.

3. Хронологічна таблиця «Утворення Галицько-Волинської держави».

4. Кросворд.

5. Історичний портрет.

6. Таблиця «Внутрішня і зовнішня політика»

1. План твору.

2. Зразок таблиці

Урок 19. Монгольські завоювання. Монгольська навала на українські землі

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Чингізхан та його завоювання. Битва на річці Калці

1. Розповідь на 5 хв.

2. Історична довідка.

3. Таблиця «Завойовницькі походи Чингізхана».

4. Малюнки.

5. Робота з історичним джерелом

Як скласти історичну довідку?

2

Оборона й падіння Києва

1. Розповідь на тему«Оборона Києва».

2. «Літопис Руський» — робота з історичним джерелом.

3. Малюнки

3

Золотоординське ярмо

1. Розповідь на 7 хв.

2. 3 «Історії монголів» Плано Карпіні, посланця Папи Римського Інокентія IV до Золотої Орди.

3. Підготувати відповідь «Як вплинуло золотоординське ярмо на становище руських земель?»

Урок 20. Князь Данила Галицький

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1. Внутрішня та зовнішня політика.

2. Ярославська битва

3. Відносини із Золотою Ордою.

4. Коронація Данила

1. Історичний портрет.

2. Малюнок.

3. Кросворд.

4. Таблиця «Внутрішня та зовнішня політика».

5. «Похвальне слово Данилі Галицькому»

6. Твір «Роль Данила Галицького в історії України»

Урок 21. Галицько-Волинська держава за часів наступників Данила Галицького

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Наступники Данила Галицького

1. Характеристика наступників

2. Таблиця «Князі Галицько-Волинської держави».

3. Малюнки.

4. Кросворди.

5. Ребуси.

6. Контурна карта

1. Як скласти характеристику?

2. Як заповнити таблицю?

3. Як складати ребуси?

2

Останні галицькі князі

1. Скласти логічну схему.

2. Скласти план відповіді «Внутрішня та зовнішня політика останніх галицько-волинських князів».

3. Контурна карта.

4. Хронологічна таблиця «Останні галицько-волинські князі».

5. Міні-дослідження «Місце Галицько-Волинської держави в історії українського народу».

6. Твір-роздум «Чи можна вважати Галицько-Волинську державу правонаступницею Київської Русі»

1. Як скласти план відповіді?

2. Як провести дослідження?

3. Хронологія

Урок 23. Політичний та соціальний устрій Київської Русі

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Форми державного правління

1. Міні-дослідження «Визначити форму давньоруської держави та повноваження її центральних органів влади

в XI ст.».

2. Скласти схему «Державне правління Київської Русі».

3. Скласти порівняльну таблицю «Зміни в державному устрої Русі (X—XI ст. / ХІІ—ХІІІ ст.)»

1. Як провести дослідження?

2. Як скласти схему?

3. Як складати порівняльні таблиці?

2

Соціальна піраміда: основні верстви та система залежності

1. Схема «Соціальна піраміда».

2. Таблиця «Основні верстви залежного селянства»

1. Соціальна піраміда.

2. Зразок: «Назва залежного селянства / Зміст форми залежності»

Урок 24. Господарське життя на руських землях у IX—XIV ст.

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Феодальне землеволодіння. Феодальні повинності

1. Сюжетна розповідь від імені князя «Феодальна вотчина».

2. Міні-твір «Один день із життя селян»

1. Як скласти сюжетну розповідь?

2. План твору

2

Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі, міст

1. План відповіді «Розвиток сільського господарства».

2. Міні-дослідження «Які ремесла існували на Русі».

3. Сюжетна розповідь від імені арабського купця. (3 хв.)

4. Порівняльна таблиця «Торгівля на Русі (ввіз / вивіз)».

5. Міні-дослідження «Еволюція грошей на Русі».

6. Контурна карта «Шляхи сполучення», «Міста»

1. Як скласти план?

2. Як проводити дослідження?

3. Як складати порівняльні таблиці?

Уроки 25—26. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Розвиток української мови. Виникнення східнослов’янської писемності

1. Міні-дослідження «Формування території, мови, українського етносу, його побут».

2. Розповідь про виникнення східнослов’янської писемності.

3. Поема «Слово о полку Ігоревім» — робота з історичним джерелом.

4. Контурна карта.

5. Таблиця «Основні елементи формування українського етносу»

1. Як проводити міні-дослідження?

2. Як працювати з історичним джерелом?

3. Зразок таблиці: територія, мова, побут

2

Школи. Бібліотеки. Архіви. Природні та математичні знання

1. Скласти план відповіді.

2. Розповідь про перші школи, бібліотеки, архіви.

3. Таблиця «Наукові досягнення на Русі»

1. Як скласти план?

2. Як скласти таблицю?

3

Усна народна творчість, література, літописання, музика

1. Розповідь.

2. Таблиця «Найвизначніші пам’ятки».

3. Робота з історичними джерелами

4

Архітектура Київської Русі та Галицько-Волинської держави

1. Розповідь про походження назви Десятинної церкви.

2. Розповідь «Софія Київська».

3. Таблиця «Розвиток архітектури в Київській Русі та в Галицько-Волинській державі».

4. Малюнки.

5. Кросворд

5

Мистецтво Київської Русі та Галицько-Волинської держави: монументальний живопис, іконопис, книжкова мініатюра, ювелірна справа

1. Скласти таблицю «Мистецтво...».

2. Повідомлення «Як прикрашали храми

в Київської Русі та Галицько-Волинському князівстві».

3. Розповідь «Аліпій — перший відомий живописець Київської Русі».

4. Міні-репортаж про ювелірну справу на Русі.

5. Порівняльна таблиця «Спільні та відмінні ознаки фрески та мозаїки».

6. Твір «Перлина давньоруської культури» (про один із творів мистецтва)

Як підготувати репортаж?

Урок 27. Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Місце Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу.

Міжнародне значення

1. Твір «Її знають і чують в усіх кінцях землі...».

2. Таблиця «Дипломатичні відносини Русі».

3. Розширений план відповіді на питання: «Роль Київської держави у вітчизняній та світовій історії».

4. Контурна карта: а) кордони; б) країни, з якими Русь мала дипломатичні відносини.

5. Кросворд

6. Робота з історичними джерелами

1. Як скласти таблицю?

2. Як скласти план?

2

Походження й поширення назви «Україна»

1. Міні-дослідження про походження назви «Україна».

2. Київський літопис, Галицько-Волинський літопис — робота з історичними джерелами

1. Як провести дослідження?

2. Як працювати з історичними джерелами?

3

Походження і розвиток національної символіки

1. Міні-дослідження про походження.

2. Схема «Основні версії походження символу тризуба».

3. Хронологія етапів появи і поширення на теренах України символу тризуба.

4. Малюнки

1. Як скласти схему?

2. Хронологія

Уроки 29—30. Початок литовського та польського володарювання на українських землях. Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці XIV ст. — перший половині XVI ст.

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави

1. Логічна схема.

2. Контурна карта.

3. Розповідь «Суперечка між Польщею та Угорщиною за Галицьку землю»

1. Як скласти логічну схему?

2. Як підготувати розповідь?

2

Польська експансія на українські землі

1. Контурна карта.

2. Таблиця «Перший похід Казимира III на Галицьку землю».

3. Схема «Експансія Польщі на українські землі в кінці XVI ст.».

4. Таблиця «Основні події польської експансії»

Як скласти таблицю?

3

Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави

1. Порівняльна таблиця «Становище українських земель під владою Польщі і Литви».

2. Ребуси.

3. Характеристика Литовсько-Руської держави

1. Як скласти порівняльну таблицю?

2. Як скласти ребус?

3. Як скласти характеристику?

4

Ліквідація Вітовтом удільних українських князівств

1. Характеристика політики Вітовта.

2. Кросворд.

3. Контурна карта.

4. Схема «Панівні верстви Великого князівства Литовського»

5

Боротьба з Тевтонським орденом

1. Сюжетна розповідь про Грюнвальдську битву від імені учасника.

2. Таблиця.

3. Контурна карта.

4. Малюнки

Як скласти сюжетну розповідь?

Урок 31. Українські землі в складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим й українське Причорномор’я

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

Закарпаття у складі Угорщини

1. Характеристика Закарпаття.

2. Контурна карта.

3. План відповіді

Як скласти план відповіді?

2

Буковина в складі Молдавського князівства

1. Хронологічна таблиця.

2. Контурна карта

Як скласти хронологічну таблицю?

3

Московсько-литовські війни кінця XV — початку XVI ст.

1. Хронологічна таблиця.

2. Контурна карта.

3. План відповіді

4

Татари в Криму та Причорномор’ї. Утворення Кримського ханства

1. Історична довідка.

2. Контурна карта.

3. Хронологічна таблиця.

4. Кросворд

Як скласти історичну довідку?

Урок 32. Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині XIV ст. — першій половині XVI ст.

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Розвиток сільського господарства, ремесла, торгівлі. Міста.

1. Таблиця «Розвиток сільського господарства» (зміни в землеробстві, у феодальному становищі, у становищі селян).

1. Як скласти порівняльну таблицю?

Магдебурзьке право

2. Порівняльна таблиця «Види залежності селянства (XI / XIV—XV ст.).

3. Ребус на поняття «Магдебурзьке право».

4. Таблиця «Промисли, що розвивались в Україні». Райони найважливіших промислів.

5. Контурна карта.

6. Таблиця «Торгівля в Україні» (Вивозили / Привозили).

7. Розповідь «Шляхи утворення середньовічного міста»

2. Як скласти ребус?

3. Як підготувати розповідь?

2

Соціальна піраміда українського суспільства

Схема «Соціальні верстви населення»

Як скласти схему?

3

Становище соціальних станів

Сюжетні розповіді від імені привілейованого стану (князі, пани, шляхта) та від імені селян

Як підготувати сюжетну розповідь?

4

Національні й соціальні рухи на українських землях

1. Хронологічна таблиця.

2. Контурна карта.

3. Малюнок.

4. Кросворд

Як скласти хронологічну таблицю?

Урок 33. Культура й церковне життя в другій половині XIV — першій половині XVI ст.

№ з/п

Зміст завдань

Форма

Рівень інтересу

Пам’ятка

1

2

3

4

5

1

Розвиток української мови. Освіта

1. Порівняльна таблиця «Пам’ятки освіти і писемності другої половини XIV — першої половини XVI ст.».

2. Характеристика умов розвитку культури.

3. Схема «Де здобували освіту жителі Київської Русі та Галицько-Волинської держави».

4. Реферат «Юрій Дрогобич».

5. Розповідь «Як навчались у школах»

1. Як скласти порівняльну таблицю?

2. Як скласти характеристику?

3. Як підготувати реферат?

2

Література: усна народна творчість, літописання, початок книгодрукування кирилицею

1. Схема «Усна народна творчість».

2. Робота з історичними джерелами.

3. Розповідь «Швайпольт Фіоль»

1. Як працювати з історичними джерелами?

2. Як скласти розповідь?

3

Архітектура і містобудування

1. Таблиця «Особливості литовсько-руської архітектури». (Романський стиль. Литовсько-руська архітектура. Готичний стиль. Спільне / Відмінне.)

2. Логічна схема «Зміни в архітектурі».

3. Контурна карта «Міста».

4. Малюнки.

5. Репортаж «Подорож до пам’яток архітектури другої половини XIV — першої половини XVI ст».

6. Розповідь про життя в містах і містобудування

Як підготувати репортаж?

4

Живопис

1. Повідомлення «Пам’ятки живопису».

2. Порівняльна таблиця «Особливості іконописання у другій половині XIV — першій половині XVI ст.».

3. Розповідь «Світський живопис»

5

Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства

1. Порівняльний аналіз «Становище православної церкви на землях Великого князівства Литовського та Польського королівства».

2. Таблиця «Матеріальна культура і релігія у другій половині XIV — першій половині XVI ст.».

3. Сюжетна розповідь від імені митрополита Ісидора про становище православної церкви

1. Як скласти порівняльний аналіз?

2. Як підготувати сюжетну розповідь?