Усі уроки «Історія України». 7 клас

СИСТЕМА УРОКІВ

УРОК 1

ТЕМА. ВСТУП

Мета: сформувати в учнів цілісне уявлення про період виникнення та розквіту Київської Русі, формуючи компетентність з указаного періоду історії; формувати образні та логічні компетенції учнів; прищеплювати інтерес до вивчення історії Батьківщини.

Завдання: ознайомити (оглядово) учнів з найбільш важливими етапами періоду, що вивчається; звернути увагу на найбільш значущі моменти; встановити хронологічні рамки та нанести на лінію часу найважливіші дати з теми; скласти логічну схему теми; дати список запропонованих тем доповідей, рефератів, список питань до тематичного оцінювання; виховувати інтерес до історичного минулого, акцентувати увагу на більш значущих моментах історії Київської Русі.

Обладнання уроку: кодоскоп і кодо плівка з логічною схемою теми «Виникнення та розквіт Київської Русі», списки тем доповідей (додаток).

Тип уроку: комбінований.

Епіграф уроку:

Звідки єсть пішла Руська земля

І хто перший почав у Києві князювати.

«Повість минулих часів»

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Учитель. Від сьогодні ми з вами стаємо дослідниками славетної епохи в історії нашої Батьківщини, епохи величних звершень, які створили могутню державу середньовіччя — Київську Русь.

II. Викладання нової теми, формування компетентності з теми

Учитель. Ці слова великого літописця XII століття стануть лейтмотивом нової теми, вивчення якої ми починаємо. Ми вивчимо й проаналізуємо багато важливих питань: як створювалась Київська Русь; хто були її перші князі; яким чином складалася система адміністративного, політичного, соціального устрою держави; прийняття християнства та видання першої збірки законів; боротьба з ворогами та пошуки порозуміння між собою.

1) Пригадайте періодизацію історії України.

2) Який етап ми починаємо вивчати? Які його хронологічні рамки?

У часовому полі період, який ми вивчаємо, охоплює кінець V — початок XII ст. Основні події розташовані на стрічці часу (стрічка часу висвітлюється на кодоплівці, учні наносять дати на лінію часу у зошиті):

• кінець V ст. — заснування м. Києва;

• 602 р. — остання письмова згадка про антів;

• VIII ст. — утворення князівств у східних слов'ян;

• 839 р. — перша згадка назви «Русь»;

• 882 р. — похід Олега на Київ;

• 907, 911 роки — походи Олега на Царгород;

• 941, 944 роки — походи Ігоря на Візантію;

• 945 р. — повстання деревлян;

• 964—971 рр. — походи Святослава на Волгу, Північний Кавказ, Балкани;

• 972 р. — загибель Святослава.

— Як бачите, період багатий на події, тож давайте подивимось, як вони розгортались у ці часи, і створимо логічну схему подій того часу.

У ході розповіді вчитель пояснює схему, яка висвітлюється на кодоскоп або вже намальована на дошці, учні переносять схему у зошити.

Учитель. У V ст. на землях полянського племінного союзу виникає місто Київ. Яка красива легенда розповідає про виникнення міста Києва? (Це матеріал 5 класу, який учні добре пам'ятають.)

Київ — центр майбутньої супердержави середньовічної Європи, яка виникла приблизно в IX ст. На цей час припадають літописні згадки під терміном «Русь» конкретного регіону — Середнього Подніпров'я. Походження назви «Русь» досі викликає суперечки серед дослідників. Одні вважають, що вона походить від назв річок — Рось, Росава, Роставиця. Інші — від назви норманського племені Русь або від назви подушної податі «Русь», яку племена-данники складали хозарам. Серед перших київських князів згадуються також Аскольд і Дір. Наприкінці IX ст. територія Київської держави опинилася під владою варягів на чолі з ватажком Рюриком. Почалась історія нової династії Рюриковичів.

Питання до класу

• Поясніть поняття «династія».

Наступник Рюрика Олег захопив Київ, розширив територію Київської держави, зробив два вдалих походи на Царгород. Ігор — воював з печенігами, двічі ходив на Візантію, загинув під час збирання данини з деревлян. Дружина Ігоря — Ольга — придушила древлянське повстання, реформувала систему управління державою, відвідала Царгород, де прийняла християнство. Син Ольги — Святослав — розбив хозар, розширив територію Київської Русі, увійшов в історію як воїн-язичник. Київська Русь мала розвинену економіку. Балтійське море — Чорне море — Дніпро — «шлях від варяг до греків» став основною торговельною артерією Європи. Вдосконалилися знаряддя праці і способи землекористування. Населення Київської Русі поділялось на декілька верств: верхівка (князі і бояри), незалежне населення (вільні мужі, ремісники, торговці, смерди), залежне населення (закупи, рядовичі, холопи).

Учні закінчують складання логічної схеми.

Учитель. Таким чином, на нашій схемі висвітлені основні, найважливіші моменти історії Київської Русі часів її створення та розквіту. На наступних уроках ми з вами докладніше дослідимо й вивчимо основні події і факти.

II. Закріплення матеріалу

Бесіда за питаннями

1. Який період історії нашої Батьківщини ми почали вивчати?

2. Назвіть хронологічні рамки цього періоду.

3. З яким регіоном літописи пов'язують назву «Русь»?

4. Яке місто стало центром нової держави?

5. Звідки походили перші відомі князі Русі?

6. Як звали засновника нової династії київських князів, що прийшла до влади у 882 р.?

7. Завдяки діяльності яких князів територія Русі збільшилася в декілька разів?

8. Хто запровадив християнство на Русі? Коли це відбулося?

9. За якого князя Київська Русь досягла найбільшого розвитку?

10. Які князі востаннє зуміли зберегти цілісність держави?

III. Висновки та підсумки уроку

Оцінювання відповідей.

IV. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал уроку.

2. Повторити дати, розповідь за схемою.

Додаток

Тематика доповідей до теми «Виникнення та розквіт Київсько: Русі»

1. Історико-географічна характеристика східнослов'янських племен — предків українців — напередодні утворення держави.

2. Початки Київської держави. Походження назви «Русь».

3. Норманська теорія.

4. Віщий Олег та його походи.

5. Ольга — перша княгиня-християнка.

6. Князь-воїн Святослав.