Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

ЗАНЯТТЯ 3

Тема. Чи завжди особа відповідає за правопорушення?

Мета: пояснити, які умови виключають юридичну відповідальність; сформувати в учнів поняття юридичної відповідальності, крайньої необхідності; вдосконалювати навички аргументувати й висловлювати альтернативні думки, ухвалювати правові рішення; виховувати розуміння невідворотності юридичної відповідальності.

Обладнання: підручник, Конституція України; виписки з Кримінального кодексу України, словник-довідник.

Основні поняття: «юридична відповідальність», «крайня необхідність» , «необхідна оборона».

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

Гра «Пароль»

Для активізації навчальної діяльності учнів можна провести гру «Пароль». Учитель пропонує дітям назвати по одному важливому слову або словосполученню, яке відповідало б змісту попереднього заняття, — своєрідний пароль, який дає можливість дітям одразу включитися в роботу.

Умови гри: слова не повинні повторюватися; учні називають слова ланцюжком, один за одним.

(Правомірна поведінка, неправомірна поведінка, вина, намір, необережність, правопорушення, протиправність, юридична відповідальність, дисциплінарна відповідальність, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, Конституція, Цивільний кодекс, Кримінальний кодекс і т. ін.)

Гра «Дерево знань»

Умови гри: учні (кількість визначає вчитель) знімають з дерева «листочки» з основними поняттями попереднього уроку і стисло їх пояснюють.

Правопорушення — протиправне діяння (дія або бездіяльність), що містить вину, за здійснення якого передбачена юридична відповідальність.

Юридична відповідальність — це вид державного примушення, який застосовують до правопорушників органи держави: порушника обмежують у певних правах, позбавляють його певних цінностей.

Правомірна поведінка — поведінка, що відповідала нормам права.

Протиправна поведінка — поведінка, за якої порушуються норми права.

Винність — наявність вини особи, яка вчинила правопорушення.

Індивідуальне завдання на дошці

Записати на дошці ознаки правопорушення. (Протиправність, винність, наявність збитку, встановлення за досконале діяння юридичної відповідальності, здійснення правопорушення особою, що досягла віку залучення до відповідальності певного типу.)

Перевірка складених дома правових задач

Щоб закріпити матеріал, вивчений на попередньому занятті, можна провести невеликий тест, в якому необхідно дати однозначну відповідь: «так» чи ні».

1. До причин, що викликають правопорушення можна віднести: причини економічного характеру, соціального, особистого. (Так)

2. За порушення трудової дисципліни настає кримінальна відповідальність. (Ні)

3. Правопорушення можна розділити на: адміністративні, кримінальні, дисциплінарні та цивільні. (Так)

4. За адміністративне правопорушення відповідальність настає з 18 років. (Ні)

5. Цивільна відповідальність залежить від віку порушника. Якщо йому менше 15 років, збиток компенсують батьки. (Так)

6. Найбільш небезпечні правопорушення називаються цивільними. (Ні)

7. Кримінальній відповідальності підлягають особи з 16 років, а за деякі злочини — навіть з 14 років. (Так)

8. Юридична відповідальність існує для того, щоб попереджати здійснення правопорушення у майбутньому як самими правопорушниками, так і іншими членами суспільства. (Так)

Після виконання тесту учні обмінюються роботами, підраховують кількість правильних відповідей. Потім триває колективне обговорення відповідей.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Іноді в житті людини трапляються складні ситуації, коли вона скоює вчинки, подібні до злочину, але законом вони виключають злочинне діяння і тому не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Які умови виключають юридичну відповідальність, в яких випадках громадяни можуть застосовувати всі доступні їм засоби оборони і що таке крайня необхідність — на ці питання ми й спробуємо відповісти під час заняття.

IV. Вивчення нового матеріалу

Учитель називає тему та мета заняття.

Учитель. У деяких випадках особою може бути вчинені дії, зовні схожі на злочин. Ці дії не містять у собі складу злочину і не викликають кримінальної відповідальності. До них належать: необхідна оборона, крайня необхідність і затримання злочинця.

Робота зі словником

Учитель пропонує учням за допомогою словника ознайомитися з новим поняттям — необхідна оборона.

Учні працюють парами. Протягом 30-60 секунд знайомляться з формулюванням поняття. Потім протягом 1-2 хвилин розповідають одне одному, що таке необхідна оборона, і після цього одна з пар (за бажанням) пояснює вивчене поняття. Вчитель за необхідності коригує відповідь.

Рольова гра

За допомогою методу «Суд від свого імені» ми спробуємо вирішити досить складну життєву ситуацію, в якій може опинитися кожний з нас.

(Текст юридичної ситуації; необхідні витяги ст. 36 Кримінального кодексу України, Конституції України готуються наперед та роздаються кожній групі.)

Метод «Суд від свого імені» дозволить провести рольову гру — судовий процес з мінімальною кількістю учасників — трьома особами: суддею, який слухатиме обидві сторони і винесе остаточне рішення, обвинувачем (прокурором) та обвинуваченим (адвокатом).

Учитель об’єднує учнів у три групи: судді, прокурори, адвокати. Протягом 5-7 хв.:

  • 1) судді — знайомляться з судовою процедурою і готують питання до обох сторін;
  • 2) обвинувачі (прокурори) — обговорюють зміст вступного слова і можливі аргументи;
  • 3) обвинувачені (адвокати) — готують аргументи захисту.

Після того як відведений час закінчиться, вчитель об’єднує учнів у трійки: суддя, обвинувач, обвинувачений. Тепер можна починати судовий розгляд справи в кожній групі у такому порядку (порядок розгляду судової справи наперед роздрукований і розданий кожній групі):

1. Суддя висловлює зміст справи.

2. Вислуховується заява обвинувача.

3. Обвинувач (прокурор) висловлює аргументи, суддя ставить йому питання.

4. Обвинувачений (адвокат) висловлює аргументи захисту, суддя ставить йому питання.

5. Суддя виносить рішення. («Судді» виносять свої рішення після об’єднання груп у велике коло.)

Можливий другий варіант проведення судового розгляду. Воно проходить за участю трьох груп одночасно: групи «суддів», групи «прокурорів», групи «адвокатів». Кожна група по черзі має слово підчас судової процедури: спочатку «прокурори», потім «адвокати» і, нарешті, «судді»... Усі інші приймають та мотивують рішення.

Юридична ситуація. «Справа про...»

Денис повертався з іменин свого однокласника, якому виповнилося 15 років. Із собою він ніс магнітофон. Поряд із будинком Дениса

наздогнав підліток у нетверезому стані. Підліток почав чіплятися до Дениса і спробував відібрати магнітофон. Денис хотів піти, хуліган вихопив ножа і почав загрожувати розправою. Денис озирнувся, сподіваючись побачити кого-небудь, і помітив палицю, яка лежала поряд. Сам того не чекаючи від себе, Денис схопив палицю: «Не підходь, уб’ю!» Але підліток, усміхаючись, наближався до нього. Тоді Денис ударив його. Хуліган впав.

Уже вдома Денис за порадою батька викликав швидку допомогу і міліцію. Виявилося, що підліток помер від удару головою об землю. Внаслідок смерті була відкрита кримінальна справа.

Кримінальний кодекс України

Ст. 36. Необхідна оборона

1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, що захищається, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом спричинення тому, хто робить шкоди, необхідної та достатньої в даній обстановці для негайного запобігання або припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися по допомогу до інших осіб або органів влади.

3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне завдання тому, хто робить замах, тяжкої шкоди, що явно не відповідає небезпеці посягання або обставинам захисту...

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не притягується до кримінальної відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів або предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для запобігання протиправному насильницькому вторгненню до житла або іншого приміщення, незалежно від тяжкості збитку, завданого тому, що вчинив замах.

Завдання. Проаналізуйте справу, спираючись на ст. 55 Конституції України і ст. 36 Кримінального кодексу України. Дайте відповіді на питання, використовуючи метод «Суд від свого імені»:

1. Чи скоїв Денис злочин?

2. Чи буде він нести юридичну відповідальність?

Учитель знайомить дітей з методом, кожна група отримує необхідні пам’ятки для успішної роботи, витяги з Кримінального кодексу України (ст. 36), Конституції України (ст. 55).

Учитель. Закон передбачає ще одну умову, яка виключає злочинне діяння, — крайню необхідність. Це незлочинне порушення законів та інтересів, що охороняються, з метою усунення небезпеки, яка загрожує особі або її правам, суспільним інтересам або інтересам держави. Діяння, вчинені у стані крайньої необхідності, хоча формально і мають ознаки злочину, але такими не вважаються й визнаються суспільно корисними.

Аналітична гра «Займи позицію»

Щоб провести цю гру, учителем за допомогою засобів масової інформації добирається актуальний приклад юридичної ситуації.

1. Ознайомитися із запропонованою ситуацією.

2. Чи необхідно застосувати покарання до правопорушника? (При цьому учні займають відповідне місце біля стіни класу.)

3. Обґрунтуйте свою точку зору.

Юридична ситуація

У переповненому людьми маршрутному автобусі відмовили гальма. Водій, що втратив керування, спрямував машину на кіоск та зруйнував його, при цьому пасажири не постраждали. (Приклад крайньої необхідності)

Учитель пропонує звернутися до документів, які допоможуть обрати або змінити позицію деяким учням.

Робота з документом

Кримінальний кодекс України

Ст. 39. Крайня необхідність

1. Не є злочином спричинення шкоди правоохоронним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі, правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам або інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці неможливо було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

2. Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне спричинення шкоди правоохоронним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж запобіжна.

Після роботи з документом учитель пропонує учням зайняти місце біля стіни класу й пояснити, чому змінив(-ла) свою позицію.

Розповідь учителя

— Особа несе кримінальну відповідальність лише тоді, коли вона усвідомлює небезпеку і можливі наслідки своїх вчинків. Якщо особа внаслідок хронічного психічного захворювання (це визначається спеціальним судово-психіатричним обстеженням) не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними, вона вважається неосудною і не підлягає кримінальній відповідальності.

V. Закріплення нових знань та вмінь учнів

Юридичний практикум

Учні працюють парами. Кожна пара отримує завдання.

Визначте, чи наступить юридична відповідальність, і якщо наступить, то яка саме.

1. Водій автомобіля зупинився на заміській дорозі за сигналом хлопців. Дізнавшись, що потрібна допомога у транспортуванні пораненого хлопця до медичної установи, відмовився її надати. Друзі хлопця силою відібрали машину й відвезли пораненого до лікарні.

Відповідь. Хлопців не притягатимуть до кримінальної відповідальності, оскільки вони діяли у стані крайньої необхідності (Ст. 39 Кримінального кодексу України).

2. Фермер побачив, як двоє чоловіків, погрожуючи ножами, намагаються заволодіти трактором, і вистрілив зі своєї рушниці. Нападники отримали поранення.

Відповідь. Фермер, швидше за все, не притягатиметься до кримінальної відповідальності, оскільки діяв у стані необхідної оборони (Ст. 36 Кримінального кодексу України). Враховуючи груповий характер нападу та наявність холодної зброї (ножі), застосування зброї правомірне.

3. Вночі чоловік почув, як хтось намагається відкрити його двері. Господар будинку намагався переконати непрошених гостей піти. Потім він узяв рушницю і вистрілив. Коли прийшли люди, з’ясувалося, що біля дверей лежить тіло 17-річного хлопця, убитого пострілом з рушниці.

Відповідь. Згідно зі ст. 36 «Необхідна оборона» Кримінального кодексу України, господар будинку нести кримінальну відповідальність не буде.

Учитель пропонує учням, протягом 1 хвилини скласти питання з вивченої теми. Відповіді на питання — колективні. Відзначити найзмістовніше питання.

VI. Підсумок навчальної діяльності

Оцінити роботу учнів протягом заняття. Дійти висновку, що чинні в Україні норми права відповідають загальноприйнятим у світі нормам права і забезпечують права людини. Правопорушення завжди залежить від волі особи. Винна особа відповідатиме за свої свідомо вчинені дії незалежно від того, що стало причиною даного правопорушення. Якщо ж людина була позбавлена можливості вибору і діяла під тиском непереборної сили або під впливом насильства, небезпечних для неї погроз з боку інших людей, то її дії, як правило, не визнаються правопорушенням — порушниками закону у таких випадках є ті, хто застосовував насильство або погрозу.

VII. Домашнє завдання

Подумайте та дайте відповідь.

Петров, посварившись з Івановим, нацькував на нього свого собаку. Відбиваючись, Іванов кілька разів сильно ударив собаку, внаслідок чого собака помер. Петров подав позов до Іванова про відшкодування збитку, заподіяного знищенням тварини. Чи повинен суд задовольнити цей позов?

Обґрунтуйте свою відповідь.