Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

ПРОЕКТ 4

Тема. Права споживача: чи вмієте ви ними користуватися

Мета: ознайомитися з поняттями «споживач», «продавець», «покупець», «виробник», правами споживача в Україні; з’ясувати причини, внаслідок яких можуть порушуватися права споживача та способами захисту своїх прав; формувати в учнів культуру споживача.

Підготовка проекту до презентації

Кожен учень працює над окремими аспектами загального завдання. У процесі роботи учні об’єднуються в групи. Передбачається об’єднання зусиль школярів, учителів та родини.

 • 1-й учень. Визначити, хто такі споживачі, продавці, виконавці та виробники.
 • 2-й учень. Якими законами передбачаються права споживачів у нашій державі? Які права мають споживачі?
 • 3-й учень. Якою інформацією володіють споживачі? Що необхідно знати для правильного використання прав споживача?
 • 4-й та 5-й учні. Реклама: інформація або вмовляння?
 • 6-й та 7-й учні. Що необхідно робити в разі порушення наших прав споживача?
 • 8-й учень. Які органи можуть сприяти споживачеві у захисті його прав?

Складається анкета, після чого проводиться опитування серед батьків, сусідів, старшокласників. Результати анкетування можна надати у вигляді діаграм.

1-й, 2-й та 3-й учні об’єднуються в групу й розігрують сценки

 • Покупка продуктів на ринку.
 • Покупка продуктів у магазині;
 • Покупка відеомагнітофону в магазині.
 • Покупка фотоапарата на ринку.

Учні розподіляють між собою ролі: продавець, покупець і спостерігач. Розігруючи кожну з наведених ситуацій, необхідно вставити найхарактерніші помилки, яких припускається споживач, і ті порушення, яких може припуститися продавець.

Спостерігач визначає помилки і повідомляє свої висновки покупцю. У письмовій формі група готує рекомендації споживачеві, що здійснює покупки.

До папки документів можна надати копії сертифікатів якості товарів, товарні та касові чеки, копії гарантійних талонів на придбані товари.

Повідомлення 4-го та 5-го учнів.

Реклама: інформація або вмовляння?

Визначають плюси і мінуси для споживача джерел інформації про товар або послуг. До папки документів додаються рекламні вирізки з газет і журналів, етикетки товарів. Визначають, чи є у нас закони, що обмежують рекламу. Які реклами забороняються і чому?

Зібрані учнями матеріали були систематизовані й розподілені на документальні, описові та демонстраційні.

Повідомлення 6-го та 7-го учнів.

Що необхідно робити в разі порушення наших прав споживача?

У письмовій формі підготувати поради споживачеві.

Скласти зразок скарги (претензії) у разі придбання неякісного товару.

Повідомлення 8-го учня.

Які органи можуть сприяти споживачеві у захисті його прав?

Після презентації та обговорення напрацьованого матеріалу учні об’єднуються в одну групу та складають журнал «Поради споживачеві».

Папка документів. Містить матеріали, які розкривають зміст проблеми: вирізки реклам з газет і журналів, анкети опитів, товарні і касові чеки, сертифікати якості продукції.

Опис. Представляє науково-теоретичне узагальнення обраної проблеми відповідно до вимог до виконання таких робіт.

Демонстраційний стенд. Складається з декількох планшетів, кожний з яких відповідно ілюструє етапи роботи над проектом.

Представлення матеріалів дослідження

Може виконуватися в різних формах:

 • виступи перед учнівським колективом;
 • видання правового журналу;
 • публікацій.

Завдання проекту:

 • поінформувати аудиторію про важливість обраної проблеми;
 • познайомити присутніх з результатами етапу збору та аналізу інформації;
 • розказати про практичну діяльність у ході реалізації проекту.

Правила презентації результатів проекту

1. Для усних повідомлень надається 4-5 хвилин, протягом яких подається найважливіша інформація одного з етапів рішення проблеми, використовуючи папку документів, демонстраційний стенд.

2. Під час представлення необхідно загалом охарактеризувати зміст демонстраційного стенду або папки документів.

3. У представленні проекту мають брати участь всі учасники цієї роботи, це буде переконливим свідченням того, що всі учні разом працювали над ним.

4. Під час виступу можна використовувати заздалегідь підготовлені записи, але не бажано ними користуватися, відповідаючи на поставлені питання.

5. Представляючи проект, слід використовувати ті матеріали, які розміщені на стенді або знаходяться в папці.

Критерії оцінювання проекту

1. Значущість та актуальність порушених проблем.

2. Коректність запропонованих методів дослідження і методів обробки отриманих результатів.

3. Активність учасників проекту відповідно до їх індивідуальних здібностей.

4. Характер відносин і взаємодопомоги учасників.

5. Глибина проникнення в проблему.

6. Уміння аргументувати свої висновки, лаконічність відповідей.

7. Завершеність. (Чи містить кожний розділ зібраних матеріалів достатню кількість інформації, необхідної для вирішення проблеми?)

8. Зрозумілість. (Чи логічно розміщені матеріали? Чи забезпечує усвідомлення змісту форма представлення матеріалів?)

9. Інформативність. (Чи достовірна інформація? Чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?)

10. Доказовість. (Чи використовували учні різноманітні джерела інформації? Чи доповнюють документи основні тези кожного розділу?)

11. Наочність. (Чи відображають демонстраційні матеріали специфіку теми? Чи інформативні вони? Чи є у кожного матеріалу назва?)

12. Естетичне оформлення результатів виконаного проекту.

Завершальний етап — рефлексія

Його мета — самооцінка учнів своєї діяльності. Школярі усвідомлюють свої досягнення й виявляють нерозв’язані питання. Обговорюють труднощі, які виникли під час збирання та обробки інформації, роботи з партнерами, розглядають шляхи подолання цих труднощів. Аналізують, де вони змогли виявити свої творчі здібності, а де — ні та чому.

Після закінчення проекту доцільно оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу.

Осмислюючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, учні можуть відповісти на такі питання:

1. Чому та як вони навчилися?

2. Що можна було зробити інакше?

3. Яких вмінь та навичок вони набули?

4. Які переваги дає групова співпраця?

5. Які були недоліки роботи в проекті?

6. Що вдалося краще за все?

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент

Учитель називає тему проекту та мету.

— Хто такі споживачі? Поміркуємо разом.

На дошці прикріплено три картинки, на яких зображені герої дитячих казок і віршів:

 • 1) король і кравець (казка Р. X. Андерсена «Нове плаття короля»);
 • 2) дід і Золота рибка (О. С. Пушкін «Казка про Золоту рибку»);
 • 3) Муха-Цокотуха, купує на базарі самовар (вірш К. Чуковського);
 • 4) Кирило Кожум’яка (українська казка).

Учитель пропонує школярам назвати ролі, в яких виступають герої відомих казок і віршів.

II. Представлення результатів проекту

1-й учень. Нам та нашим близьким постійно доводиться купувати продукти харчування та інші товари у магазині, на ринку; здавати одяг або взуття до ремонту; користуватися водою, електроенергією, домашнім телефоном, громадським транспортом, перукарськими послугами або хімічним чищенням; брати напрокат необхідні предмети. В усіх випадках ми виступаємо як споживачі товарів, робіт або послуг.

Споживач — людина (фізична особа), яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати або замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.

Окрім споживачів, участь у цих відносинах беруть і продавці — підприємства, організації або громадяни, які реалізують товари. Іноді в купівлі-продажу беруть участь виконавці — підприємство або людина, які виконують роботи, надають послуги, або виробники — ті, хто виготовляють товари для реалізації.

Коли продавець, виконавець на прохання споживача погоджуються йому продати або виконати, а споживач — сплатити товар (роботу, послугу), то між ними утворюється угода щодо якості, терміну, ціни та інших умов, за якими здійснюється купівля-продаж, виконуються роботи або надаються послуги.

Така угода частіше за все оформляється квитанцією, товарним чеком або касовим чеком (використовуючи папку документів, показує квитанцію, товарний чек, касовий чек).

2-й учень. Якими законами гарантовано захист прав споживачів в Україні?

Основні права споживачів у нашій державі передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». Цей Закон гарантує споживачам такі права:

 • 1. Право на вільний вибір товару (роботи або послуги). Згідно з цим правом споживач може вільно обирати товар у зручний для нього час у будь-якого продавця. Продавець зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товару. Продавцю забороняється примушувати споживача купувати або замовляти неякісний товар або непотрібні речі.
 • 2. Право на гарантований рівень споживання. Держава гарантує споживачам можливість придбання товарів (робіт, послуг) у такій кількості, яка забезпечує рівень споживання, достатній для підтримування здоров’я всіх жителів країни.
 • 3. Право на відповідну якість товарів (робіт, послуг), торгових та інших видів обслуговування. Під час покупки споживач має право вимагати від продавця, щоб якість купленого товару (роботи, послуги) відповідала вимогам (наприклад, продукти харчування повинні бути свіжими, послуга має виконуватися своєчасно і така, про яку домовлялися). Споживач має право на перевірку якості, маси, ціни товару, який купує, демонстрацію безпечного і правильного їх використовування. У продавця повинні бути документи, які підтверджують якість товару, і споживач може перевірити такі документи.
 • 4. Право на безпеку товарів (робіт, послуг). Споживач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) були безпечними для його життя та здоров’я. Якщо після закінчення терміну якості товар стає небезпечним, продавець повинен попередити про це споживача.
 • 5. Право на необхідну, доступну і достовірну інформацію про кількість, якості асортименту товарів (робіт, послуг). Інформація доводиться до відома продавцем або виконавцем у технічній документації. Інформацію, написану іноземною мовою без перекладу, слід оцінювати як відсутність необхідної інформації.
 • 6. Право на відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, завданої небезпечними для життя та здоров’я людей товарами (роботами, послугами). Якщо споживачеві завдані збитки неякісним товаром, він має право на їх відшкодування протягом гарантійного терміну. Гарантійний термін повинен указуватися в паспорті на товар (послугу) або на його етикетці. Щодо товарів, на які гарантійний термін не встановлений, споживач має право пред’явити вимогу про відшкодування збитків, якщо непридатність товару було встановлено протягом шести місяців. Для медикаментів, продуктів харчування, продукції побутової хімії, парфумерно-косметичних товарів, властивості яких з часом можуть погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров’я, майна та навколишнього середовища, встановлюється не гарантійний термін, а термін придатності. Право вимагати відшкодування у такому разі зберігається протягом встановленого терміну служби, а в разі його відсутності — протягом 10 років з часу виготовлення товару (ухвалення роботи, послуги).
 • 7. Право на звернення до суду чи інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.
 • 8. Право на об’єднання у громадські організації споживачів.

3-й учень. Що необхідно знати, щоб правильно використовувати свої права споживача?

Анкета «Чи використовуєш ти свої права споживача?»

1. Чи завжди ви вимагаєте у продавця відрегулювати масу товару, якщо бачите, що терези показують його нестачу?

а) Завжди;

б) іноді;

в) ніколи.

2. Чи перевіряєте ви правильність названої продавцем суми, нарахованої за придбаний вами товар (роботу, послугу)?

а) Завжди перевіряю;

б) іноді;

в) довіряю продавцеві й не перевіряю.

3. Чи вимагаєте ви показати документи (сертифікат відповідності), які підтверджують якість товарів (робіт, послуг)?

а) Завжди вимагаю;

б) іноді вимагаю;

в) не вимагаю.

4. Чи берете ви у продавця (виконавця) квитанцію, товарний чек або касовий чек?

а) Завжди беру;

б) іноді беру;

в) не беру;

5. Чи з’ясовуєте ви споживацькі властивості товару, дату виготовлення, правила користування ним?

а) Так;

б) беру, але одразу викидаю;

в) ні.

6. Чи вимагаєте ви надати вам повний і достовірний переклад, якщо купуєте імпортний товар?

а) Так;

б) ні.

Поради споживачеві

Якщо ви вирішили придбати товар (роботу, послугу), особливо коли він коштує дорого:

 • 1. Поміркуйте, чи дійсно потрібен вам цей товар, оцініть, наскільки він відповідає вашим потребам.
 • 2. Знайдіть інформацію схожих товарів, порівняйте аналогічну продукцію різних моделей у різних магазинах вашого населеного пункту, уважно вивчіть ціни на них.
 • 3. Детально з’ясуйте: основні споживацькі властивості товару, а щодо продуктів харчування — склад, вміст шкідливих для здоров’я речовин; дату виготовлення товару; термін служби або придатності; чи необхідне додаткове обслуговування товару та як ним користуватися; ім’я та адресу продавця (виробника) і підприємства, яке виконує функції щодо ухвалення претензій від споживача, а також проводить ремонт, технічне обслуговування.
 • 4. Вимагайте надати вам інформацію (інструкцію) про товар мовою, якою ви володієте; здійснюючи оплату товару, можете вимагати у продавця надати вам документи про ціну.
 • 5. Погоджуйте умови покупки (замовлення): з передоплатою, на виплату, з доставкою.
 • 6. Перевірте ще раз гроші, які даєте, отримавши здачу, перерахуйте її в присутності продавця, адже він може помилитися.
 • 7. Обов’язково візьміть квитанцію, товарний чек або касовий чек, інший письмовий документ, який підтверджує факт покупки, на товар — гарантійний талон, технічний паспорт.
 • 8. Дізнайтеся, чи можна повернути продавцю неякісний товар.

Повідомлення 4-го та 5-го учнів.

Реклама: інформація або вмовляння?

Спеціальна інформація про осіб або продукцію, яка розповсюджується різними способами з метою отримання прибутку, називається рекламою.

Реклама може бути корисною або такою, яка вводить нас в оману. Деякі рекламні оголошення допомагають споживачеві у компетентному виборі товару (роботи, послуги). Наприклад, реклама повідомляє споживачеві про появу нових товарів і послуг, містить цінну інформацію про споживацькі властивості товару, вміст у них шкідливих речовин для здоров’я, правила та умови ефективного їх використовування. Така реклама є корисною для споживача.

Іноді в рекламних оголошеннях важлива інформація про товари або послуги замовчується або дається у неповному обсязі. Реклами можуть містити й неправдиву інформацію. У деяких випадках реклами можуть перебільшувати властивості товарів або давати підстави для двозначних висновків. Часто реклама, спрямована на наші відчуття, не дає необхідної інформації, а підштовхує купувати (замовляти) те, що не потрібне споживачеві. Реклама, яка вводить або може ввести в оману споживача, є несумлінною. Така реклама в нашій державі заборонена.

Законом України «Про рекламу» встановлені обмеження щодо реклами. Так, забороняється реклама:

 • 1) з використанням зображень неповнолітніх, які споживають або використовують продукцію, призначену для дорослих або заборонену для неповнолітніх;
 • 2) з інформацією, яка може підірвати авторитет дорослих в очах неповнолітніх;
 • 3) з прямими закликами до дітей придбати продукцію або звернутися з проханням до інших персон;
 • 4) яка використовує легковірність або недолік досвіду у неповнолітніх;
 • 5) з використанням справжньої або іграшкової зброї;
 • 6) забороняється розміщення реклами у приміщеннях шкіл та інших загальноосвітніх установ освіти.

Повідомлення 6-го та 7-го учнів.

Що необхідно робити у разі порушення наших прав споживача?

У разі порушення прав споживача ви можете обрати один з варіантів поведінки, що передбачається Законом України «Про захист прав споживача». Якщо споживач придбав товар належної якості, він може заявити, що товар не задовольняє його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розмірами чи з інших причин. У такому разі споживач має право обміняти якісний товар на аналогічний, який би його влаштовував, у продавця, у якого він його придбав.

Ви можете обміняти товар, якщо:

 • 1) товар є непродовольчим (не підлягають обміну непродовольчі товари, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України: парфумерно-косметична продукція, дитячі іграшки — м’які, гумові і надувні; зубні щітки, гребінці і щітки масажні, друкарські видання та ін.);
 • 2) вимога про обмін пред’явлена протягом 14 днів від часу його придбання, не враховуючи дня покупки;
 • 3) товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживацькі властивості, пломби, ярлики;
 • 4) ви надаєте продавцю товарний або касовий чек, інші документи, видані вам разом з проданим товаром.

Якщо протягом гарантійного терміну були виявлені недоліки або фальсифікація придбаного товару, ви маєте право вимагати від продавця або виробника на свій вибір:

 • 1) безкоштовного усунення недоліків, несправностей товару;
 • 2) відшкодування витрат на їх виправлення вашими силами;
 • 3) заміни на такий самий товар іншої моделі з перерахунком його ціни;
 • 4) зменшення його ціни;
 • 5) розірвання договору й відшкодування збитків, заподіяних вам;
 • 6) заміни на такий самий товар належної якості.

Щодо товарів (робіт, послуг), на які гарантійні терміни не встановлені, споживач має право надати продавцю (виконавцю, виробнику) відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом шести місяців. Водночас ваші вимоги можуть залишитися без задоволення, якщо продавець, (виконавець) доведе, що недоліки товару виникли внаслідок порушення вами правил користування або його збереження.

Наші поради

Якщо ви придбали товар неналежної якості:

1. Підготуйте письмові документи, які засвідчать факт покупки (квитанцію, товарний або касовий чек); пам’ятайте, що втрата цих документів, не отриманих під час придбання, або неможливість їх відновлення, не позбавляє вас можливості довести факт покупки за допомогою свідків.

2. Якщо на товар встановлений гарантійний термін, візьміть технічний паспорт або інший документ, який його заміняє.

3. Переконайтеся, що неполадки товару виникли не через порушення вами правил користування товаром або його збереженням.

4. Поверніться з неякісним товаром туди, де ви його придбали.

5. Зверніться до продавця, поясніть йому суть вашої скарги і покажіть підготовлені вами документи.

6. Якщо продавець відмовився задовольнити ваші вимоги, зверніться зі скаргою (претензією) до власника товару або директора магазина, в якому ви його придбали.

7. Вимагайте, щоб вашу скаргу зареєстрували, собі залиште її другий примірник з позначкою про ухвалення скарги.

8. Якщо протягом місяця ви не отримаєте відповіді або в задоволенні вашої вимоги вам відмовлять, зверніться до суду.

Пропонуємо вам зразок скарги (претензії) на випадок придбання товару неналежної якості.

У разі відмови прийняти у вас скаргу відправте її за адресою продавця (виконавця, виробника) рекомендованим листом. Квитанцію, видану вам працівниками пошти, збережіть.

Повідомлення 8-го учня.

Які органи можуть сприяти споживачеві в захисті його прав?

При порушенні прав споживача ви можете звернутися до суду. Суд наділений такими повноваженнями, які дають йому можливість найбільш ефективно захищати права споживача. Законодавство України надає споживачам можливість одразу після порушення їхніх прав звертатися до суду без попереднього подання письмової претензії продавцю. Така вимога може бути висунута, але вона не є передумовою звернення до суду.

Якщо порушенням прав споживачів, наприклад грубістю або образою з боку продавця (виконавця), споживачеві завдані моральні або фізичні страждання, то поряд з відшкодуванням майнових збитків суд може ухвалити рішення про компенсацію моральної шкоди. Розмір компенсації моральної шкоди встановлюється судом за пропозицією споживача і не залежить від наявності майнових збитків, вартості товару (робіт, послуг), а формується за характером та обсягом моральних та фізичних страждань, завданих споживачеві у кожному конкретному випадку.

Споживачі на свій вибір подають до суду за місцем свого проживання або за місцем перебування продавця (виконавця, виробника), за місцем завданої шкоди або за місцем, де здійснюється виконання договору. Причому споживачі звільняються від оплати державного податку, що робить судову форму захисту прав споживача доступною.

Щоб подати заяву до суду, неповнолітнім необхідно звернутися по допомогу до батьків, опікуна, юриста.

З метою захисту своїх порушених прав споживач може також звернутися до Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України чи його територіальних органів, органів та установ державного санітарного нагляду України, інших органів державної виконавчої влади, на які встановлені функції з контролю за якістю та безпекою товарів (робіт, послуг). У зверненні до цих органів радимо використовувати форму скарги (претензії), яку споживач може подати власнику товару або директору магазина.

Після презентації та обговорення матеріалу учні об’єднуються в одну групу і складають журнал «Поради споживачеві».

IIІ. Завершальний етап — рефлексія

Його мета — самооцінка учнів своєї діяльності. Школярі усвідомлюють свої досягнення і виявляють нерозв’язані питання. Обговорюють труднощі, які виникли під час збирання та оброблення інформації, роботи з партнерами, розглядають шляхи подолання цих труднощів. Аналізують, де вони змогли виявити свої творчі здібності, а де — ні та чому.

Після закінчення проекту доцільно оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного в загальну справу.

Осмислюючи досвід, набутий у процесі реалізації, проекту, учні можуть відповісти на такі питання:

1. Чого та як вони навчилися?

2. Що можна було зробити інакше?

3. Яких вмінь та навичок вони набули?

4. Які переваги дає групова співпраця?

5. Які були недоліки роботи в проекті?

6. Що вдалося краще за все?

IV. Оцінювання роботи учнів

V. Домашнє завдання

Дайте письмову відповідь на одне із запитань.

1. Чи змінилося ваше ставлення до захисту ваших прав як споживача після вивчення теми? Поясніть.

2. Опишіть ситуацію, пов’язану із захистом прав споживача, запропонуйте спосіб її рішення згідно із законом.