Усі уроки до курсу «Правознавство. Практичний курс». 9 клас

Розділ 5. ТВОЇ ПРАВА У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

УРОК 23

Тема. Право на працю в Україні

Мета: дати уявлення про юридичний зміст права на працю, відносини, що регулюються нормами трудового права; розвивати вміння пояснювати й застосовувати положення Конституції України; наводити приклади відносин, що регулюються нормами трудового права; складати за зразком резюме для працевлаштування; пояснювати, що таке підприємницька діяльність та наводити приклади її основних організаційно-правових форм; моделювати процедуру реєстрації підприємницької діяльності; формувати свідому позицію щодо важливості права людини на працю.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення: урок з використанням інтерактивних технологій.

Обладнання: Конституція України, Кодекс законів про працю, Закон України «Про зайнятість населення», Закон України «Про підприємництво».

Епіграф уроку: Тільки праця надає право на насолоджуватися життям. (М. О. Добролюбов)

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

1. Обговорення епіграфа уроку.

2. Робота з Конституцією України. Визначення основних прав громадян.

Користуючись ст. 43 Конституції України, визначте:

 • 1) Що включає в себе право на працю?
 • 2) Яким чином держава гарантує можливість реалізації цього права?
 • 3) Які види праці в Україні заборонені або обмежені?

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Життя людини в суспільстві тісно пов’язане з її трудовою діяльністю, спрямованою загалом на отримання й використання матеріальних благ. Праця людини, її результати завжди цінувалися суспільством, визначали в ньому становище людини. Тому такі важливі права, як право на працю та інші тісно пов’язані з ним права (на підприємницьку діяльність, відпочинок, страйк, соціальний захист), закріплені в Конституції України. Порядок та умови використання в житті цих прав конкретизовано в Законах України «Про підприємництво», «Про зайнятість населення», «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» та іншими законодавчими актами. Взагалі, трудові відносини сьогодні регулюються більш ніж 250 нормативно-правовими актами, а також значною кількістю нормативних актів, прийнятих ще за часів СРСР. Найзмістовнішим нормативно-правовим актом, що регулює трудові відносини працівників, є Кодекс законів про працю (КЗпП) України. Він становить основу такої галузі права, як трудове право. Чинний КЗпП України прийнято 10 грудня 1971 р. Протягом цього часу він змінювався й доповнювався 39 разів. Нині Кодекс містить, окрім преамбули, 18 глав (265 статей).

Відносини, що складаються в процесі праці, називаються трудовими, і регулюються положеннями окремої галузі — трудового права. Норми трудового права містяться в Кодексі законів про працю України (КЗпП). Згідно з цим Кодексом підставою для виникнення укладання трудових відносин між робітником та роботодавцем або адміністрацією підприємства є трудовий договір.

Робота в парах

1. «Мозковий штурм».

Опрацюйте статті 3, 7, 8 КЗпП України і вкажіть, які саме трудові відносини регулює цей Кодекс.

2. Дайте відповідь на запитання.

Чи належать до трудових такі відносини:

 • а) хлопець влітку найнявся працювати у фермерське господарство сусіда, за роботу отримує гроші;
 • б) у вільний від навчання час та під час літніх канікул дівчина допомагає батькам, працюючи в їхньому фермерському господарстві;
 • в) під час літніх канікул батько влаштував свою дочку секретаркою на роботу до себе на фірму?

Учитель. Кодексом законів про працю регулюються основні положення під час укладання трудового договору, питання робочого часу, трудової дисципліни, відпустки, заробітної платні, соціального захисту робітників тощо. Окремі положення КЗпП України регулюють питання праці молоді та неповнолітніх.

Учасниками трудових відносин є роботодавці та наймані працівники. Робітником виступає дієздатна фізична особа, що досягла 16 років. Як робітник може виступати окремий підприємець або уповноважені ним особи, адміністрація підприємства.

Завдання

Виявіть робітника та роботодавця.

1. Громадянин А. був прийнятий на роботу до будівельної фірми.

2. Громадянка Н. працює реалізатором у магазині, що належить приватному підприємцю.

3. Громадянин К. найнявся на роботу до фермерського господарства.

4. Громадянка С. була прийнята до школи вчителем молодших класів.

Учитель. У ринковій економіці право на труд реалізується через ринок робочої сили (ринок праці). Це особливий суспільний механізм, за допомогою якого продавці робочої сили (працівники) можуть знайти потрібну їм роботу, а покупці робочої сили (роботодавці) — найняти собі робітників.

Виступи учнів із інформацією про сучасний стан світового та національного ринку праці

Останнім часом в Україні намітилися позитивні зрушення на ринку праці щодо зростання зайнятості населення та скорочення безробіття. Статистика свідчить, що кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у 2008 р. становила 20,7 млносіб, що на 382,9 тис. більше, ніж попереднього року. Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, у 2007 р. був найнижчим за всю історію незалежності України і становив 7,2 % проти 8,6 % у 2004 р., а кількість безробітних у 2007 р. зменшилася на 305,9 тис. і становила 1,6 млн осіб.

Як у 2007 р., так і у 2008 р. послугами державної служби зайнятості скористалися 2,9 млн громадян. На обліку в службі зайнятості станом на 1 січня 2008 р. перебували 903,5 тис. громадян, що на 95,4 тис. менше, ніж на 1 січня 2007 р. Навантаження на одне вільне робоче місце у 2008 р. становило 5 осіб проти 6 у 2007 р.

Проте все ще залишається проблемою працевлаштування молоді, жінок, сільського населення.

Зокрема, у 2008 р. рівень зареєстрованого безробіття до населення працездатного віку серед жінок становив 4 %, тоді як серед чоловіків — 2,4 %. До того ж, економічна криза початку 2009 року майже звела нанівець усі попередні досягнення. Адже на сьогодні скорочення робочих місць призвело до різкого збільшення безробіття як в Україні, так і в цілому у світі.

«Відкритий мікрофон»

Пригадайте та розкажіть відомі вам історії з життя ваших рідних та знайомих щодо проблем, які виникли у них під час працевлаштування.

Завдання

Користуючись інформацією, яку ви почули підчас «Відкритого мікрофону», зробіть висновок:

 • Які зараз проблеми найчастіше супроводжують тих, хто має намір працевлаштуватись?
 • Чи вважаєте ви, що існуюча система працеівлаштування населення є досить ефективною?

Учитель. Одним зі способів пошуку роботи є звернення до державної служби зайнятості. Діяльність цієї служби регулюється Законом України «Про зайнятість населення».

Робота з правим документом

Закон України «Про зайнятість населення»

Ст. 18. Державна служба зайнятості.

1. Для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів, створюється державна служба зайнятості, діяльність якої здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

2. Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються державною службою безкоштовно.

Ст. 19. Обов’язки та права державної служби зайнятості.

Державна служба зайнятості:

...консультує громадян, ..., що звертаються до служби зайнятості про можливість отримання роботи, ..., вимоги, що стосуються професії та інших питань, які є корисними для сприяння зайнятості населення;

...надає допомогу громадянам у виборі необхідної праці;

...організує в разі необхідності професійну підготовку та перепідготовку громадян у системі служби зайнятості або направляє їх до інших навчальних закладів, що проводять підготовку та перепідготовку громадян...;

...надає послуги з працевлаштування та професійної орієнтації робітникам, що бажають змінити професію чи місце роботи...

Завдання

1. Визначте цілі створення служби зайнятості.

2. Яку допомогу надає громадянам служба зайнятості?

3. На яких умовах надається ця допомога?

Учитель. Роботодавці з метою кращого підбору кадрів пропонують бажаючим влаштуватись скласти резюме, надати рекомендаційний лист та пройти співбесіду.

Резюме — це коротка інформація про ваші знання, досвід роботи й можливості, тобто своєрідний рекламний документ, що презентує важливу інформацію про шукача роботи. Воно має бути якісним та коротким (одна друкована сторінка). Резюме можна надати за факсом, звичайною або електронною поштою, подати особисто.

Робота в групах

1. Запропонуйте ситуацію з приводу працевлаштування, вказавши, хто ви, яку освіту маєте, на яку роботу претендуєте.

2. Складіть резюме, яке б могла надати ця людина під час працевлаштування (текст резюме складається на окремому аркуші і передається вчителю, оскільки буде використаний на наступному уроці).

У резюме бажано зазначити:

1. Прізвище, ім’я та по батькові.

2. Трудовий досвід: посади, що обіймали до цього часу, із зазначенням місця і часу роботи.

3. Службову, домашню адресу, телефон.

4. Іформацію про освіту (навчальні заклади, що їх ви закінчили, та фах, який ви отримали).

5. Професійні досягнення (наукові публікації, премії, перемоги в конкурсах та на олімпіадах тощо).

6. Наявність професійних навичок і досвіду роботи в цій галузі.

7. Рівень володіння іноземними мовами.

8. Інші навички (володіння комп’ютером, наявність прав водія тощо).

9. На яку посаду ви претендуєте.

Якщо ваше резюме зацікавило роботодавця, вас можуть запросити на співбесіду. Співбесіда — це детальне особисте знайомство керівництва підприємства з особою, що бажає працевлаштуватись. Вона може бути попередньою (з начальником відділу кадрів, або менеджером з персоналу) і вирішальною (з керівником відділу, в якому ви будете працювати, чи з керівником підприємства). У співбесіді можуть брати участь кілька працівників (менеджер, психолог тощо) та водночас декілька претендентів.

Завдання

 • Які запитання можуть бути поставлені претенденту під час співбесіди? (Узагальнений варіант запропонованих учнями запитань бажано зберегти до наступного уроку.)

Учитель. Ще одним способом реалізації права на працю є започаткування власної справи або підприємницька діяльність. Ці види діяльності регулюються Законами України «Про підприємництво» і «Про господарські товариства».

Робота з правовим документом

Закон України «Про підприємництво»

Ст. 1. Підприємництво в Україні.

Підприємництво — це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Ст. 2. Суб’єкти підприємницької діяльності.

Суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

...громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності.

Ст. 9. Право найму працівників і соціальні гарантії під час використання їх праці.

Для здійснення підприємницької діяльності підприємець має право укладати з громадянами договори про використання їх праці.

Закон України «Про охорону дитинства»

Ст. 22. Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського) господарства в порядку, встановленому законом.

Запитання

1. Що таке підприємницька діяльність?

2. Хто може займатися підприємницькою діяльністю, тобто бути її суб’єктами?

3. З якого віку дітям надається право займатися підприємницькою діяльністю?

IV. Підсумки уроку

Бесіда

1. Що таке право на працю?

2. Яким чином громадянин може його реалізувати?

 • Чи можуть неповнолітні реалізовувати це право? За яких умов?
 • Які існують основні способи працевлаштування?

V. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф підручника.

2. Написати твір-роздум «Що дає людині реалізація права на працю?»

3. Підготувати матеріали ЗМІ про випадки порушень трудового законодавства.

4. Якщо наступний урок планується провести у формі рольової гри, то бажано розподілити ролі й запропонувати учням продумати свої дії згідно з цими ролями.