Усі уроки до курсу «Філософія». 10 клас

УРОК 4

Антична філософія

Мета: продовжити знайомство учнів з особливостями античної філософії, поглядами видатних філософів цієї доби; виховувати шанобливе ставлення до надбань античної філософської думки.

Тип уроку: закріплення знань.

Обладнання: медіадошка, комп’ютери.

Основні поняття: «мілетська», «піфагорійська школа та школа платоніків».

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда

1. Назвати особливості античної філософії.

2. Назвати основні думки Сократа щодо природи, людини і краси.

3. Назвати основні думки Арістотеля щодо матерії та ідеї.

4. Порівняти погляди Сократа і Платона на проблему природи і краси.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Сьогодні кожен з вас має під час дискусії довести свою власну точку зору щодо: людини, природи, краси, суспільства, використовуючи погляди видатних античних філософів.

IV. Основна частина уроку

«Парад філософів»

Превенція філософських шкіл античної доби (музично-театралізована із супроводом електронних презентацій).

«Філософська дуель» (дебати філософських шкіл)

Філософська школа висуває свою тезу, доводить її справедливість. Представники інших філософських шкіл слухають, потім ставлять запитання, враховуючи власні ідеї та теорії. Наприклад:

1. Мілетська школа. Теза. Все полягає в «найпростіших стихіях».

2. Піфагорійська школа. Теза. Початком і кінцем усього світу є Одиниця.

3. Школа платоніків. Теза. Матеріальне буття — буття неістинне, неіснуюче, міфічне.

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Підготувати повідомлення про філософів Середньовіччя Августина Аврелія, П’єра Абеляра, Фому Аквінського.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.