Усі уроки до курсу «Вступ до історії. Пропедевтичний курс». 5 клас

УРОК 22

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПРО ЩО І ПРО КОГО РОЗПОВІДАЄ ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ

УРОК 23

Тематичне оцінювання. Про що і про кого розповідає історія

Мета: систематизувати та узагальнити знання з теми «Про що і про кого розповідає історія», повторити основні положення теми, з'ясувати стан засвоєння навчального матеріалу; розвивати в учнів вміння установлювати хронологічну послідовність створення зазначених пам'яток, працювати з картою, складати план, висловлювати особисте ставлення до цих пам'яток і наголошувати на необхідності їх збереження.

Тип уроку: контролю і корекції знань, вмінь та навичок.

Обладнання: карта, завдання, підручники, роздавальний матеріал.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Історія — наука про минуле людства. Об’єктом дослідження цієї науки є події, люди. А тому в цій темі ми і розглядали з вами роль людей в історії, події та явища від найдавніших часів до сьогодення.

III. ЕТАП КОНТРОЛЮ Й ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Хто та за яких обставин міг виголосити наведені слова? Співвіднесіть наведені висловлювання з іменами князів, яким вони належать.

1) «Ви не князі і не князівського роду, а я князь»

а) Кияни князю Святославу

2) «Хай Київ буде матір’ю містам руським»

б) Олег перед убивством Аскольда і Діра

3) «Якщо повадиться вовк до овець, то перетягне все стадо, якщо не уб’ють його, так і тут, якщо не уб’ємо його, він нас усіх погубить»

в) Святослав, ідучи на ворога

4) «Ти, князю, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив»

г) Олег, захопивши владу в Києві

5) «Йду на ви...»

д) древляни про Ігоря, що вирішив зібрати повторну дань

Відповідь: 1 б, 2 г, 3 д, 4 а, 5 в.

2. Поєднайте стрілочками ім’я князя та факти його біографії.

1) Спалила місто Ікоростень

а) Аскольд і Дір

2) був убитий деревлянами

б) Олег

3) загинув у битві з печенігами

в) Ігор

4) київські князі, попередники Олега

г) Ольга

5) прибив щита на воротах Царьграда та прийняв смерть «від коня свого»

д) Кий, Щек і Хорив

6) засновники міста Києва

е) Святослав

Відповідь: 1 г, 2 в, 3 е, 4 а, 5 б, 6 д.

3. Виконайте хронологічну задачу.

Щоб встановити мирні відносини з Візантією, княгиня Ольга здійснила подорож до Константинополя. На думку істориків, вона відбулася 957 року. Визначили цю дату на підставі свідчень візантійського імператора, учасника цієї події Костянтина Багрянородного. Він залишив спогади про два імператорські прийоми руської княгині.

 • 1) Обчисліть, на який рік свого володарювання Ольга здійснила подорож до Константинополя.
 • 2) Скільки було тоді років Святославові, якщо відомо, що на той час, коли загинув його батько князь Ігор, йому виповнилося 3 роки?

4. Про кого йдеться?

 • 1) «Хай же матір’ю нам стане славний Київ навіки!»
 • 2) «Обвилась, уп’ялася в ногу! Скрикнув князь...»
 • 3) «Враз два дерева згинають і прив’язують його...»
 • 4) «І народ за серце й розум свого князя шанував: Красним Сонцем він його прозвав».
 • 5) «Старих шануйте, як отця, а молодих — як братів. У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться».
 • 6) «Але мудрість... вся була в його ділах...»

Відповідь: 1 Олег; 2 Олег; 3 Ігор; 4 Володимир; 5 Володимир Мономах; 6 Ярослав Мудрий.

5. Складіть розповідь про людей, зображених на картині.

6. Оберіть одного з видатних діячів, про якого йшлося на уроках (на вибір учня) і складіть історичний портрет за планом.

 • 1) У якій країні жив і ким був історичний діяч?
 • 2) Опишіть його зовнішність за портретним зображенням.
 • 3) Які особисті якості властиві історичному діячу?
 • 4) Якими були результати його діяльності?

7. Прочитайте текст, складіть історичний портрет Івана Мазепи.

Жан Балюз. Спогади про Івана Мазепу

«...Володар Мазепа вже поважного віку... Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі і білі, як у жінки, хоча тіло його міцніше, ніж тіло німецького вершника, а їздець з нього знаменитий.

Він дуже шанований у козацькій країні, де народ загалом свободолюбивий, гордий, мало любить тих, що ним володіють. Привернув Мазепа козаків до себе твердою владою, великою воєнною відвагою й розкішним прийняттям у своїй резиденції для козацької старшини. Я був свідком такого прийняття, у якому багато дечого на польський зразок. Розмова з цим володарем дуже приємна, він має великий досвід у політиці й, у протилежність до московців, слідкує й знає, що діється в чужоземних країнах. Він показував мені свою збірку зброї, одну з найкращих, що бачив у житті, а також добірну бібліотеку, де на кожному кроці видно латинські книжки».

8. Складіть розповідь про Богдана Хмельницького за опорними словами.

 • 1) Б. Хмельницький (1595-1657);
 • 2) народився в сім’ї дрібного землевласника;
 • 3) місцева школа, єзуїтський колегіум;
 • 4) знав багато мов;
 • 5) мудрий, відважний, рішучий;
 • 6) брав участь у військових походах козаків;
 • 7) гетьман козацький.

9. Складіть короткий аналіз історичної події за планом.

 • 1) Національно-визвольна війна — це...
 • 2) Хронологічні рамки — ...
 • 3) Причини війни — ...
 • 4) Ватажок — ...
 • 5) Основні битви — ...

10. Аукціон імен та понять.

Кожен учень або парта називають одне ім’я або поняття з теми. Той, хто не згадав, вибуває з аукціону. Перемагає той учень або парта, що згадали найбільше понять та імен з даної теми.

11. Запитання та завдання для підбиття підсумків.

 • 1) Чому українці під час Першої світової війни опинилися по обидва боки фронту?
 • 2) Коли була утворена Центральна Рада?
 • 3) Чому 22 січня 1919 р. українці називають днем Соборності?

12. Позначте на лінії часу дати.

 • 1) Початок Другої світової війни.
 • 2) Початок Великої Вітчизняної війни.
 • 3) Закінчення Великої Вітчизняної війни.
 • 4) Повного звільнення українських земель від фашистських окупантів.

13. Що зображено на фотографії? Розкажіть про цей період історії України.

14. За допомогою опорних слів і набутих знань дайте історичну характеристику Другої світової війни.

 • 1) 1939-1945 рр.;
 • 2) напад Німеччини на Радянський Союз 22 червня 1941 р.;
 • 3) вступ радянських військ до Західної України;
 • 4) окупація України, німецький «новий порядок»;
 • 5) боротьба радянських людей проти німецьких загарбників на фронтах і в тилу;
 • 6) звільнення України;
 • 7) 9 травня — День Перемоги.

15. Назвіть події, що відбулися.

 • 1) 24 серпня 1991 р. — ...
 • 2) 1 грудня 1991 р. — ...
 • 3) 28 червня 1996 р. — ...

16. Дайте визначення понять.

 • 1) Конституція — це...
 • 2) Референдум — це...

17. Доповніть речення.

 • 1) За Конституцією України главою держави є...
 • 2) Закони ухвалює вищий законодавчий орган — ...

18. Поясніть, як ви розумієте слова «права громадян».

19. Які права громадян України ви знаєте?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал II розділу ([1], § 10-20; [2], § 11-21).

2. Підготувати повідомлення з історії Софійського собору та Києво-Печерської лаври.