Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 6

Переваги й обмеження різних форм підприємств приватної, колективної та державної власності

Мета уроку: вивчити переваги й обмеження різних організаційних форм підприємств; розвивати аналітичні здібності учнів, уміння працювати в команді, робити висновки, виступати з доповіддю; виховувати толерантне ставлення до думки інших.

Основні поняття: приватне, державне, колективне підприємство, кооператив, кредитна спілка, казенне підприємство, комерційне підприємство, одноосібне володіння, партнерство, корпорація.

Тип уроку: закріплення знань і вмінь учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Пригадаймо все, що ми знаємо про організаційні форми підприємств. (Метод «Снігова куля»: передаємо одне одному уявний мікрофон, продовжуючи подачу інформації.) Отже, ми розглядали... (Форми власності підприємств та організаційні форми підприємств). За формою власності підприємства бувають... (Приватними, колективними, державними) Приватні підприємства за організаційною формою поділяють... (На одноосібне володіння, партнерство, корпорацію) Партнерства, у свою чергу бувають...

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Кожна з організаційних форм підприємств має свої особливості, переваги, обмеження. Вибір організаційної форми підприємницької діяльності визначається масштабами, фінансовими можливостями, формою організації бізнесу, цілями, стратегіями тощо. Сьогодні ми розглянемо всі ці особливості підприємств, що є їхніми перевагами або недоліками, а наприкінці уроку визначимо, які саме організаційні форми є найменш ризикованими та найбільш успішними.

IV. Закріплення знань і вмінь учнів

Сьогоднішній урок ми проведемо у формі гри. Її умови будуть близькими до реальності. Ваше завдання — бути уважними, увічливими, брати активну участь, використовуючи знання, набуті на попередніх уроках економіки.

Учитель об’єднує учнів класу в дев’ять груп, кожна з яких представлятиме одне з підприємств. Групам видаються довідки про їхні підприємства. Використовуючи ці відомості, а також підручник, Цивільний і Господарський кодекси, учні мають визначити переваги та недоліки організаційної форми свого підприємства, а наприкінці уроку виступити з презентацією результатів обговорення.

• Група 1. Одноосібне володіння

Пропрацювавши вісім років на Чернігівській взуттєвій фабриці, Олександр Слісаренко вирішив відкрити власну справу. Маючи власний будинок, який він перетворив на майстерню, і певні заощадження, а також власні вміння й бажання, Олександр зареєстрував свої наміри як індивідуальну трудову діяльність. Серед друзів, знайомих, сусідів він був добре відомий як майстер своє справи, тому дуже скоро отримав перше замовлення. Самовіддана праця швидко принесла результат у вигляді доходу й черги охочих пошити взуття.

• Група 2. Партнерство

ТОВ «Економічний консалтинг» було створене 2009 року чотирма друзями — випускниками ХНЕУ. Для створення підприємства їм знадобилося: 605 грн. для утворення статутного фонду, 170 грн. для сплати реєстраційного збору, 2000 грн/міс для сплати оренди. Статутний фонд було утворено за рахунок коштів учасників у співвідношенні: 25 %; 40 %; 15 % та 20 %. У такій самій пропорції учасники розподіляють прибутки, а також розраховуються з кредиторами. Об’єднавши свої інтелектуальні зусилля, молоді консультанти мають змогу надавати комплексний набір експертних послуг: від оптимізації асортименту продукції підприємства-замовника до вдосконалення системи управління.

• Група 3. Корпорація

Корпорація «Сварог Вест Груп» є аграрною компанією. До складу корпорації входить 21 підприємство. Керівництво здійснює голова правління. Підприємства корпорації працюють у всіх сферах сільського господарства, що надає змогу щороку розширювати масштаби діяльності. Незважаючи на значний податковий тягар, підприємство має фінансові можливості для модернізації виробництва, проведення дослідної роботи, розширення штату працівників, заснування нових підприємств. Наразі стратегічною метою підприємства є вихід на міжнародний ринок.

• Група 4. Комерційне державне підприємство

Державне підприємство «Електроважмаш» виробляє турбогенератори, гідрогенератори, великі електричні машини, електрообладнання. Ринком збуту є як Україна, так і інші країні. Річний виторг становить понад 1000 млн грн. Підприємство бере участь у виконанні Державної програми освоєння виробництва трамваїв і тролейбусів. Керує підприємством призначена дирекція.

• Група 5. Казенне державне підприємство

Казенне підприємство «Кіровгеологія» перебуває у сфері управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державної геологічної служби. Підприємство створене з цільовим призначенням пошуку та розвідки уранових родовищ у межах України. КП «Кіровгеологія» виконує комплекс геологічних, бурових, геофізичних, геохімічних, гірничодобувних, лабораторних робіт і досліджень. Керівництво здійснює Генеральний директор.

• Група 6. Виробничий кооператив

Виробничий кооператив «Проімпекс» — вітчизняний регіональний виробник сучасних високоякісних лакофарбових та оздоблювальних матеріалів. Починалось усе 1988 року, коли група ініціативних, енергійних людей повірила в можливість змінити своє життя: об’єднавшись у творчий колектив, вони почали з переробки відходів лакофарбових матеріалів, орендувавши цех на одному із заводів Харкова. Згодом кооператив почав виробляти лаки й фарби, отримавши сертифікати якості.

• Група 7. Споживчий кооператив

Сільськогосподарський споживчий кооператив «Ярославна» — молочний кооператив, діяльність якого спрямована на розвиток приватного господарства селян: надає їм допомогу в заготівлі кормів, відтворенні молочного поголів’я, розвитку інфраструктури села. Кооператив налічує близько 300 робочих місць. За багатьма економічними й соціальними показниками посідає провідні позиції в області. Кооператив надає також соціальну допомогу (кошти на операції, лікування).

• Група 8. Збутовий кооператив

Молочарський кооператив «Зоря» надає особистим селянським господарствам послуги із заготівлі, зберігання, переробки та збуту молочної продукції, забезпечує кормами й молодняком, племінною та продуктивною худобою тощо. Рівень рентабельності за кооперативної форми реалізації молока становить 40 % , тоді як одноосібно селяни реалізовували молоко з рівнем рентабельності 2,3 %.

Кооператив сформував молокозбиральні пункти і центральний молокозбиральний пункт, здійснює подальший збут продукції за вигідними для всіх учасників кооперації каналами, а також надає індивідуальним селянським господарствам необхідні послуги.

• Група 9. Кредитна спілка

Кредитна спілка «Українська Провідна» була створена 1997 року у Київській області й на сьогодні налічує понад 1000 членів. Така установа на рівні громади сприяє розвитку малого й середнього бізнесу, відновленню та вдосконаленню побутових послуг, підвищенню рівня взаємо- та самодопомоги мешканців громади.

Кредитна спілка «Українська Провідна» пропонує своїм членам такі фінансові послуги: залучення вкладів на депозитні рахунки, надання кредитів, надання поручительств.

Доповіді учнів

Переваги

Недоліки

Одноосібне підприємство

• Одноосібне володіння майном;

• легкість реєстрації;

• порівняно невеликі податки;

• можливість надавати персональні послуги;

• одержання всього прибутку одним власником;

• простота організації;

• повна самостійність, оперативність;

• максимум спонукальних мотивів;

• низькі організаційні витрати

• Менша стабільність;

• обмеженість підприємницьких можливостей та фінансових ресурсів;

• цілковита відповідальність підприємця за результати діяльності;

• складнощі отримання позики в банках унаслідок високого відсотка банкрутств;

• самостійна відповідальність за борги всім майном

Партнерство

• Об’єднання капіталів;

• легкість створення;

• більша ймовірність отримання банківської позики;

• відповідальність кожного учасника за свою частку роботи;

• більш широкі масштаби діяльності;

• збільшення продажів за рахунок проведення реклами;

• економія за рахунок масштабів виробництва;

• велика свобода й оперативність дій

• Участь кількох осіб в управлінні;

• обмеженість фінансових засобів;

• можливість виникнення конфліктів між учасниками;

• значна відповідальність;

• труднощі з ліквідацією

Корпорація

• Централізоване управління;

• тривалість існування товариства;

• обмеження відповідальності акціонера часткою його капіталовкладень;

• обмеженість відповідальності корпорації перед кредиторами в разі ліквідації або банкрутства;

• значні фінансові можливості;

• переваги масштабів

• Більш складний процес організації, ніж в одноосібного підприємства або партнерства;

• юридичні обмеження ділової активності (здійснюється лише та діяльність, що закріплена статутом);

• подвійне оподаткування;

• потенційні можливості для зловживань;

• подвійне оподаткування;

• розбіжності між функціями власності й контролю

Комерційне державне підприємство

• Спрямованість на реалізацію суспільно значущих завдань, виробництво продукції, доступної для населення, або капіталомісткої, необхідної для переоснащення виробничого та наукового потенціалу країни;

• проведення підприємством соціальної політики щодо персоналу;

• широка економічна самостійність

• Здебільшого низька ефективність;

• обмеження прав керівництва;

• відсутність права власності, прав вирішувати питання реорганізації

Казенне державне підприємство

• Виробництво продукції, що забезпечує обороноздатність і національну безпеку, особливо екологонебезпечної продукції;

• здійснення державної монополії в окремих секторах економіки (транспорт, порти, трубопроводи, пошта, зв’язок, телекомунікаційні мережі, енергетика);

• утворення на базі державної власності

• Здебільшого низька ефективність, неприбутковість;

• обмеження прав керівництва;

• відсутність права власності в підприємства;

• виконання державних планів, обмеженість економічної самостійності

Кооперативи

• Виконання соціально-економічної місії — надання своїм членам необхідних послуг, що впливають на підвищення ефективності малого та середнього бізнесу, сприяють покращенню життєвого рівня населення;

• розподіл доходів відповідно до трудової участі;

• добровільність членства, вільний вихід;

• самоуправління, гласність

• Обов’язковість участі членів кооперативу у створенні майна;

• небажання членів кооперативу відповідати за зобов’язаннями, що стосуються спільної діяльності;

• випадки порушення демократичного принципу управління;

• порушення принципів своєчасності розрахунків із членами кооперативу

Кредитна спілка

• Фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для надання фінансових послуг;

• відкритість;

• ставки за кредитами можуть бути нижчими за банківські;

• самостійність у встановленні видів кредитів, умов надання й термінів повернення кредитів; вимог щодо забезпечення їх погашення

• Можливість бути членом спілки лише у фізичних осіб;

• надання мікрокредитів лише своїм членам;

• недосконалість правової бази;

• відсутність нагляду над діяльністю кредитних спілок;

• відсутність нормативного регулювання та єдиних стандартів операційної діяльності

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

  • 1. Опрацювати теоретичний матеріал.
  • 2. Підібрати матеріали про правила організації обраної вами форми підприємства.