Усі уроки до курсу «Економіка». 11 клас. I семестр

УРОК 36

Підсумкова контрольна робота за темою «Теорія і практика підприємницької діяльності»

Мета уроку: визначити рівень оволодіння знаннями; коригувати знання, уміння, навички.

Тип уроку: контролю, оцінювання й коригування знань учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Контрольна робота

Варіант I

Задача 1

Підприємство щомісяця реалізує в середньому 240 одиниць продукції за ціною 600 грн. При цьому постійні витрати за рік становили 700 000 грн, змінні витрати на одиницю продукції — 220 грн. У поточному періоді підприємству вдалося скоротити витрати сировини на 40 грн, а також витрати на рекламу на 100 000 грн. На скільки відсотків збільшиться прибуток за незмінних ціни й обсягу реалізації?

Задача 2

Заповнити таблицю.

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

АТС

МС

10

900

100

20

4

30

5

Задача 3

Фінансовий менеджер підприємства проаналізував результати роботи підприємства в минулому періоді. Виявилось, що рентабельність активів становила 0,26%; продукції — 33,08; продажів — 16,21%; власного капіталу — 4,34%; основних засобів — 5,3%; оборотних засобів — 59,67%. Чистий прибуток становить 76 500 грн. Обчислити:

 • 1) середньорічну вартість активів;
 • 2) собівартість продукції;
 • 3) чистий дохід;
 • 4) середньорічну вартість власного капіталу;
 • 5) вартість основних засобів;
 • 6) вартість оборотних засобів.

Задача 4

Визначити найбільш ефективний інвестиційний проект. Ставка дисконтування для першого проекту — 20 %, для другого — 25 %.

Показники

Проект А

Проект Б

Розмір капіталовкладень

7000

9000

Сума грошового потоку

1-й рік

3000

5000

2-й рік

4000

4000

3-й рік

4000

4000

4-й рік

6000

6000

5-й рік

6000

8000

Розрахувати чистий грошовий потік, індекс дохідности, період окупності.

Варіант II

Задача 1

Підприємство щомісяця реалізує в середньому 80 одиниць продукції за ціною 1500 грн. При цьому постійні витрати за рік становили 900 000 грн, змінні витрати на одиницю продукції — 310 грн. У поточному періоді підприємство збільшило збут на 10%, скоротивши ціну на 15%. На скільки відсотків змінився прибуток за незмінних інших умов?

Задача 2

Заповнити таблицю.

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

АТС

MC

10

500

200

-

20

10

50

40

Задача 3

Фінансовий менеджер підприємства проаналізував результати роботи підприємства в минулому періоді. Виявилося, що рентабельність активів становила 0,36%; продукції — 45,24; продажів — 22,4; власного капіталу — 6,04; основних засобів — 7,37; оборотних засобів — 80,3. Чистий прибуток становить 200 250 тис. грн. Визначити:

 • 1) середньорічну вартість активів;
 • 2) собівартість продукції;
 • 3) чистий дохід;
 • 4) середньорічну вартість власного капіталу;
 • 5) вартість основних засобів;
 • 6) вартість оборотних засобів.

Задача 4

Визначити найбільш ефективний інвестиційний проект. Ставка дисконтування для першого проекту — 20 %, для другого — 25 %.

Показники

Проект А

Проект Б

Розмір капіталовкладень

12000

8000

Сума грошового потоку

1-й рік

3000

5000

2-й рік

3000

2000

3-й рік

4000

4000

4-й рік

7000

6000

5-й рік

7000

4000

Розрахувати чистий грошовий потік, індекс дохідности, період окупності.

Розв'язання

Варіант І

Задача 1

1) Обчислюємо прибуток у базовому періоді.

Дохід:

240 • 12 • 600 = 1728 000 (грн)

Витрати:

700000 + 240 • 220 • 12 = 1333 600 (грн).

Прибуток:

1728000 - 1333600 = 394400 (грн).

2) Обчислюємо прибуток у звітному періоді.

Дохід — 1 728 000 грн.

Витрати:

700000 - 100000 + (220 - 40) • 240 • 12= 1118400 (грн).

Прибуток:

1728000 - 1118400 = 609600 (грн).

3) Розраховуємо темпи зростання прибутку.

6096001 • 100%/394400 = 154%

Отже, прибуток збільшився на 54 %.

Задача 2

Q

FC

VC

ТС

AFC

AVC

АТС

МС

10

900

100

1000

90

10

100

-

20

900

140

1040

45

7

52

4

30

900

150

1050

ЗО

5

35

1

Задача 3

 • 1) Середньорічна вартість активів — 29 423 076 грн.
 • 2) Собівартість продукції — 231 260 грн.
 • 3) чистий дохід — 472 000 грн.
 • 4) Середньорічна вартість власного капіталу — 1 763 000 грн.
 • 5) Вартість основних засобів — 1 443 000 грн.
 • 6) Вартість оборотних засобів — 128 200 грн.

Задача 4

NPV, грн.

5897,38

4687,04

ПО, років

2,71

3,29

ІД, %

184,25

152,08

Отже, перший проект є більш вигідним, оскільки він забезпечить більший грошовий потік і окупиться за менший період часу.

Варіант II

Задача 1

1) Обчислюємо прибуток у базовому періоді.

Дохід:

80 • 12 • 1500 = 1440 000 (грн).

Витрати:

900000 + 80 • 310 • 12= 1197 600 (грн).

Прибуток:

1440000 - 1197600 = 242 400 (грн).

2) Обчислюємо прибуток у звітному періоді.

Дохід:

80 • 1,1 • 1500 • 0,85 • 12 = 1346 400 (грн).

Витрати:

900000 + 80 • 1,1 310 12 = 1227 360 (грн).

Прибуток:

1346 400 - 1227 360 = 119 040 (грн).

3) Розраховуємо темп зміни прибутку:

119040 • 100%/242400 = 49%.

Отже, прибуток знизився на 51 %.

Задача 2

Q

FC

VC

ТС

AFC

AVC

АТС

МС

10

500

1500

2000

50

150

200

-

20

500

1600

2100

25

80

105

10

50

500

2000

2500

10

40

50

13,3

Задача З

 • 1) Середньорічна вартість активів — 55 625 000 грн.
 • 2) Собівартість продукції — 442 650 грн.
 • 3) Чистий дохід — 894 000 тис. грн.
 • 4) Середньорічна вартість власного капіталу — 3 315 400 грн.
 • 5) Вартість основних засобів — 2 717 090 грн.
 • 6) Вартість оборотних засобів — 249 375 грн.

Задача 4

NPV, грн.

1087,06

3096,32

ПО, років

4,58

3,60

ІД, %

109,06

138,70

Отже, другий проект є більш вигідним, оскільки він забезпечить більший грошовий потік і окупиться за менший період часу.

III. Підсумок уроку