Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 35. Узагальнюючий урок за темою «Період стабілізації в Європі та Північній Америці (1924—1929 рр.)»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнення учнів, набутих у ході вивчення теми «Період стабілізації в Європі та Північній Америці (1924—1929 рр.)».

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Азії, Європи, Америки.

Тип уроку: перевірки рівня знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учні зможуть одержати оцінку рівня знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення теми «Період стабілізації в Європі та Північній Америці (1924—1929 рр.)».

І. Організаційний момент

II. Перевірка рівня знань, умінь і навичок

1. Контрольна робота

(Тестові завдання у двох варіантах див. на с. 109—112.)

2. Урок узагальнюючого оцінювання також можна провести за посібником:

Всесвітня історія. 10 клас. Рівень стандарту: Комплексний зошит для контролю знань. — X.: Вид-во «Ранок», 2010.

III. Підсумки уроку

Учитель перевіряє виконання завдань, аналізує типові помилки.

Для нотаток

Додатковий матеріал до уроку

  • 1. Воронянський О. В., Міщенко Н. Л. Всесвітня історія: Довідник. — X.: Вид-во «Ранок», 2010.
  • 2. Скирда І. М., Земерова Т. Ю. Всесвітня історія у визначеннях, схемах, таблицях. — X.: Вид-во «Ранок», 2010.