Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 34. Узагальнення знань за темою «Період стабілізації у Європі та Північній Америці (1924—1929 рр.)»

Мета: узагальнити уявлення учнів про світ у 1920-х рр., основні тенденції його розвитку, причини та перебіг подій; формувати вміння порівнювати, висловлювати свою думку та поважати думку інших.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Америки, Азії та Європи.

Тип уроку: повторювально-узагальнюючий.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Повторення й узагальнення знань

Змагання (робота в групах)

Методика проведення — див. с. ?.

Запитання і завдання

 • 1. Назвіть дату створення Тимчасового народного уряду Польської республіки.
 • 2. Коли відбулися перші вибори до польського сейму?
 • 3. Коли відбулася радянсько-польська війна?
 • 4. У якому році була прийнята польська конституція?
 • 5. Коли розпочався режим «санації»?
 • 6. Хто очолив Тимчасовий народний уряд?
 • 7. Хто став Начальником польської держави?
 • 8. Хто став першим президентом Польщі?
 • 9. Хто став президентом Польщі за часів «санації»?
 • 10. Укажіть форму державного устрою Польщі після Першої світової війни.
 • 11. Хто очолював польську державу за конституцією 1921 р.?
 • 12. Як називався парламент Польщі?
 • 13. Що таке «лінія Керзона»?

Диспут

Учитель на попередньому уроці об’єднав учнів у групи і роздав тези для диспуту. Кожна група готує аргументи, які як підтверджують тези, так і заперечують їх. Під час диспуту вчитель вирішує, хто виступає «за», а хто «проти». Групи по черзі наводять свої аргументи, а інші учні ставлять запитання і підводять підсумок голосуванням.

Питання для диспуту

 • Поява тоталітарних режимів на початку XX ст. — це закономірність розвитку суспільства.
 • Контроль над суспільством у тоталітарному режимі досягається в першу чергу за рахунок освіти.
 • «Війни виграють не генерали, а вчителі» (спрощений вислів О. фон Бісмарка).

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

Підготуватися до узагальнюючого оцінювання за темою «Період стабілізації у Європі та Північній Америці (1924—1929 рр.)».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.