Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Уроки 32-33. Культура на початку XX ст.*

Мета: сформувати уявлення про розвиток культури в першій чверті XX ст.; створити умови для розуміння причин появи масової культури; проаналізувати вплив культури на повсякденне життя; описати системи освіти; розглянути нові цінності європейців та американців; охарактеризувати основні ідеї та течії в культурі; порівняти розвиток культури в різних країнах і висловлювати свою думку щодо значення культури.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи, Азії, Америки.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: модернізм, кубізм, футуризм, абстракціонізм, субкультури, масова культура, класичний реалізм, «втрачене покоління», сюрреалізм, футуризм, соціалістичний реалізм, джаз, мюзикл, олімпійський рух, супрематизм, раціоналізм.

Основні дати та події: 1905—1907 рр. — фонізм, 1907—1908 рр. — поява кубізму, 1910—1920 рр. — футуризм, 1920—1930 рр. — ранній абстракціонізм, 1927 р. — перший звуковий фільм, 1912, 1924, 1928 рр. — Олімпійські ігри, 1924 р. — Перші зимові Олімпійські ігри (Франція).

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Перевірка творчого домашнього завдання

Учні виступають із доповідями про перших лауреатів Нобелівської премії.

Експрес-контроль

Виконати тест 20 посібника.

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 • 1. Основні ідеї і течії в розвитку культури.
 • 2. Нові цінності європейців і американців у 1900—1920-х рр.
 • 3. Поява масової культури.
 • 4. Нові напрямки в мистецтві та літературі.
 • 5. Повсякдення.

Метод «Мозковий штурм»

Методика проведення — див. урок № 5.

Визначити основні тенденції розвитку та загальні риси культури початку XX ст.

* За наявністю часу тему « Культура на початку XX ст.» краще розбити на два уроки.

Навчальна гра «Подорож до музею»

Об’єднати учнів у групи (2—4 учні).

Опрацювати відповідний матеріал підручника і підготувати екскурсію «музейною кімнатою», згідно з обраним напрямком.

Після «відвідування музейної кімнати» учитель та учні ставлять запитання і переходять до іншої «кімнати».

Теми для «музейних кімнат»

 • Література.
 • Мистецтво.
 • Архітектура.
 • Олімпійський рух.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Фронтальне опитування

 • 1. Назвіть країни, де було запроваджено обов’язкову середню освіту.
 • 2. Які чинники впливали на розвиток науки початку XX ст.?
 • 3. Назвіть найважливіші наукові досягнення початку XX ст.
 • 4. Висловіть свою думку щодо відповідальності за наукові і технічні відкриття.

Робота з таблицею

Порівняти культуру демократичного і тоталітарного суспільства.

V. Підсумки уроку

Основні висновки

 • У розвитку літератури і мистецтва першої третини XX ст. виділяють два етапи: довоєнний і повоєнний.

VI. Домашнє завдання

1. П: ____ .

2. Підготуватися до уроку узагальнення знань за темою «Період стабілізації у Європі та Північній Америці (1924—1929 рр.)».

Зразок відповіді

Література

У розвитку літератури початку XX ст. виділяють два періоди: початок XX ст. — 1917 рр. та 1920—1930-ті рр.

Напрямки в літературі 1920—1930-х рр.

Напрямок

Стисла характеристика

Представники

Критичний реалізм. «Революція в умах»

Боротьба за визволення людства від забобонів буржуазного суспільства після Першої світової війни

Е. Б. Шоу, Т. Гарді, А. Барбюс, А. Франц, Стенлейн, Б. Рассел, Г. Уеллс, Р. Лефевр

Критичний реалізм. Література «втраченого покоління»

Розчарування у сучасній цивілізації, втрата ідеалів та релігії

Е. Хемінгуей, Е. М. Ремарк, В. Фолкнер, Р. Олдінгтон, Т. Манн

Модернізм

Прагнення до зміни не тільки змісту, а й форми літературних творів

Ф. Кафка, М. Пруст, Т. Еліот, X. Вульф, Дж. Джойс

Авангардизм

Сюрреалізм, футуризм, дадаїзм тощо

Ф. Т. Марінетті, В. Маяковський, С. Єсенін, Янко, Ж. Грос

Соціалістичний реалізм

Література-пропаганда, зображення комуністичного способу життя, принцип партійності

М. Горький

Масова література

Детективи, фантастика та ін.

А. Крісті, Ж. Сіменон, Р. Стаут, Е. Гарднер, Е. Берроуз