Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Уроки 15-16. Революція та громадянська війна в Росії

Мета: сформувати уявлення учнів про революційні події в Росії; створити умови для розуміння причин та наслідків революції в Росії та громадянської війни; проаналізувати добу «воєнного комунізму» в радянській Росії; навчити учнів визначати особливості громадянської війни в Росії; розглянути перебіг Російської революції 1917 р. та громадянської війни; охарактеризувати період повоєнної кризи та загострення соціальних протиріч, політику Тимчасового уряду в Росії, діяльність Комінтерну щодо поширення «світової пролетарської революції»; навчити учнів порівнювати тоталітарні держави та висловлювати свою думку щодо революційних змін.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи, Азії, Америки.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: більшовики, Установчі збори, диктатура пролетаріату, Брестський мир, Далекосхідна республіка, «воєнний комунізм».

Історичні постаті: Микола II, М. Родзянко, Г. Львов, В. Ленін (Ульянов), О. Керенський, Л. Троцький, Л. Корнілов.

Основні дати та події: 23 лютого 1917 р. — початок революції в Росії, 1 березня 1917 р. — створення Тимчасового уряду, 24—25 жовтня 1917 р. — більшовицький переворот, повалення Тимчасового уряду, 5—6 січня 1918 р. — Установчі збори, березень 1918 р. — Брестський мир, 1920 р. — радянсько-польська війна, січень 1919 р. — запровадження продрозкладки, березень 1921 р. — повстання в Кронштадті.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Презентація творчого домашнього завдання

Учитель пропонує двом-трьом учням виступити з творами-роздумами.

Експрес-контроль

Виконати тест 9 посібника.

Фронтальне опитування

 • 1. Чому тоталітаризм виникає у XX ст.?
 • 2. Які основні риси тоталітарної держави?
 • 3. Які держави стали тоталітарними?
 • 4. Чому, на вашу думку, тоталітаризм виник у Росії?

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

 • 1. Революції 1917 р.
 • 2. Громадянська війна в Росії.
 • 3. Прихід до влади більшовиків.
 • 4. «Воєнний комунізм».
 • 5. Діяльність Комінтерну.

Додаткова інформація

У роки Першої світової війни в Російській імперії загострювалася криза влади. На початок 1917 р. країна опинилася в ситуації, коли народне незадоволення наростало, а влада нічого не робила, щоб розв’язати ситуацію.

Для розкриття питання про періодизацію Російської революції 1917 р. можна використати наведену таблицю.

Дата

Події

23 лютого — 3 березня 1917 р.

Повалення монархії.

Лютнева революція

Березень—липень 1917 р.

Двовладдя

Липень—жовтень 1917 р.

Революційна криза

Жовтень 1917 р. — червень 1918 р.

Встановлення диктатури більшовиків

Червень 1918 р. — березень 1921 р.

Громадянська війна

Робота в групах

Опрацювати відповідний матеріал підручника і скласти тези доповіді про революційні події: перша група — причини повалення монархії, друга — дії Тимчасового уряду, третя — захоплення більшовиками влади.

Після закінчення роботи представники груп роблять доповідь, решта учнів ставлять запитання.

Зразок відповіді

Причини Лютневої революції

 • Протиріччя між відсталою політичною надбудовою (самодержавством) та новими суспільно-економічними відносинами.
 • Протиріччя між працею і капіталом.
 • Невирішеність аграрного питання (існування поміщицького господарства, безземелля значної частини селян).
 • Невирішеність національного питання.
 • Загострення суперечностей, накопичених Російською імперією до початку і на початку XX ст.

Словничок

Двоєвладдя — період в Російській імперії у березні—червні 1917 р., коли існували два центри влади — Тимчасовий уряд і Ради робітничих і солдатських депутатів.

Більшовизм — революційна марксистська течія в робітничому русі, що виникла на початку XX ст. в Росії, основні ідеї якої знайшли відбиток у програмних документах РСДРП, створеної в 1898 р. На II з’їзді РСДРП у 1903 р. під час виборів керівних органів партії прихильники В. І. Леніна склали більшість (звідси назва — більшовики), решта незгодних дістали назву меншовиків.

Громадянська війна — збройна боротьба за державну владу між різними соціальними групами всередині країни, найгостріша форма соціальної боротьби.

Метод «Прес-конференція» (робота в групах)

Учні об’єднуються в групи кореспондентів із фронтів Громадянської війни і готують репортажі про перебіг подій певного етапу.

Зразок відповіді

I етап. Жовтень 1917 р. — травень 1918 р. — боротьба проти національно-визвольних рухів та окремих груп антибільшовицьких сил (виступ П. Краснова під Петроградом, А. Каледіна на Дону, А. Дутова на Уралі).

II етап. Травень—листопад 1918 р. — боротьба за владу між соціалістичними партіями; остаточне встановлення однопартійної системи та більшовицької диктатури. Травень 1918 р. — повстання Чехословацького корпусу. Початок інтервенції країн Антанти (висадка десанту в Мурманську, Архангельську, Владивостоку, на півдні України, Закавказзі, Середній Азії та інших містах). Консолідація антибільшовицьких сил.

III етап. Листопад 1918 р. — весна 1919 р. — посилення воєнного протистояння «червоних» і «білих». Наступ білих армій: листопад 1918 р. — армія О. Колчака; серпень 1918 р. — армія А. Денікіна; липень 1918 р. — армія П. Краснова. Розгортання інтервенції країн Антанти і США.

IV етап. 1919 р. — весна 1920 р. — наступ головних сил білого руху та їх розгром: О. Колчак (березень 1919 р. — січень 1920 р.), А. Денікін (травень 1919 р. — березень 1920 р.), М. Юденич (травень—жовтень 1919 р.). Евакуація основних сил іноземних військ.

V етап. 1920 р. — війна з Польщею. Розгром військ П. Врангеля.

VI етап. 1920—1922 рр. — інтервенція у Середню Азію, Закавказзя; перемога на Далекому Сході; остаточна перемога більшовиків.

Робота з документом

 • 1. Опрацювати витяги з декрету «Про мир», затвердженого II Всеросійським з’їздом Рад робітничих і солдатських депутатів 26 жовтня 1917 р. і відповісти на запитання.
 • 2. Опрацювати витяги зі звернення штабу Добровольчої армії до червоноармійців і відповісти на запитання.

Словничок

«Воєнний комунізм» — внутрішня політика радянської Росії, запроваджена в роки Громадянської війни з метою зосередження всіх трудових і матеріальних ресурсів у руках держави.

Робота з підручником

Опрацювати матеріал підручника про запровадження політики «воєнного комунізму», заповнити таблицю.

IV. Узагальнення й систематизація знань

Метод «Займи позицію»

Учні мають зайняти позицію щодо революції в Росії (учні займають позицію залежно від власних поглядів по всій лінії між табличками, маючи думки, наприклад, «Більше підтримую, аніж не підтримую» або «Не визначився» (займає позицію посередині класу). Учитель опитує кількох учнів, чому вони зайняли саме цю позицію, і пропонує знову зайняти власну позицію щодо ставлення до результатів революції в Росії та знов опитує учнів, окремо зупиняючись на тих, хто змінив думку.

V. Підсумки уроку

Основні висновки

 • Після Жовтневої революції на території країни була встановлена диктатура пролетаріату.

VI. Домашнє завдання

1. П: ____ .

2. ТЗ: Підготувати реферат за темою «Комуністичний Інтернаціонал: виникнення і перші кроки».

Зразок відповіді

Воєнний комунізм

Сфера життя

Засоби запровадження

Промисловість

Націоналізація промисловості; мілітаризація

Сільське господарство

Продовольча розкладка; заборона оренди, найманої праці; спроба запровадження колективних господарств (комуни, колгоспи)

Торгівля і обмін

Заборона торгівлі; прямий продуктообмін, карткова система; скасування оплати за паливо, житло, транспорт тощо

Фінанси

Скасування грошей

Система управління

Формування жорсткої вертикальної системи управління (система главків)

Трудові відносини

Трудова повинність, мілітаризація праці, примусова праця «буржуазних елементів», створення трудових армій

Роздавальний матеріал

Роздавальний матеріал

Витяги з декрету «Про мир», затвердженого II Всеросійським з'їздом Рад робітничих і солдатських депутатів 26 жовтня 1917 р.

Робітничий і селянський уряд... пропонує всім воюючим народам та їхнім урядам негайно розпочати переговори про справедливий і демократичний мир... без анексій і контрибуцій...

Таємну дипломатію уряд скасовує, висловлюючи зі свого боку твердий намір вести переговори цілком відкрито перед усім народом, приступаючи негайно до повного опублікування таємних договорів, підтверджених або укладених урядом поміщиків і капіталістів із лютого по 25 жовтня 1917 р... Тимчасовий робітничий і селянський уряд звертається також, зокрема, до свідомих робітників трьох найпередовіших націй людства і найбільших держав, що беруть участь у цій війні, — Великої Британії, Франції та Німеччини, закликає робітників цих країн усебічною, рішучою й самовідданою енергійною діяльністю допомогти йому успішно довести до кінця справу миру і рівночасно справу визволення трудящих та експлуатованих мас населення від будь-якого рабства та будь-якої експлуатації.

Запитання до документа

 • 1) Визначте основну мету проголошення декрету.
 • 2) Назвіть його основні положення.
 • 3) Чи згодні ви з тим, що декрет містить заклики до населення інших держав розгорнути боротьбу проти своїх урядів? Відповідь обґрунтуйте.

Роздавальний матеріал

Витяги зі звернення штабу Добровольчої армії до червоноармійців

Червоні офіцери!

За що ви боретесь і за що ми підняли зброю?

Ви боретеся за комісародержавіє, за брехливу владу Альфельбаумів (Зинов’єв), Бронштейнів (Троцький), Розенфельдів (Каменев), Нахамнесів (Стеклов), Калініних, Петерсонів, яким не дорога наша Батьківщина і потрібна лише її ганьба.

Ми боремося за Установчі збори, за всенародний вільний вибір...

Ви боретеся за Інтернаціонал, за те, щоб російськими природними багатствами могли розпоряджатися не росіяни, а всілякі пройдисвіти...

Ми відновлюємо національну єдність і національне господарство...

Ви насаджуєте комуни, які дають можливість ледарям і неробам користуватися результатами праці інших робітників.

Ми обстоюємо право власності...

Ви руйнуєте церкви і нищите православну релігію...

Ми відновлюємо сплюндровану релігію і зруйновані храми...

Ви обстоюєте нахабне свавілля та огидне насилля більшовиків, комісарів та їхніх найманців...

Ви втягнуті в безконечну війну з усім світом...

Ми несемо мир землі російській...

Із нами хліб, із нами мир і господар землі російської — Установчі збори.

Запитання до документа

 • 1) Визначте за документом, чого прагнули досягти учасники «білого руху»?
 • 2) Наведіть їхні аргументи щодо необхідності боротьби з більшовизмом?