Серія «Конструктор уроку». «Всесвітня історія». 10 клас

Урок 14. Тоталітаризм

Мета: сформувати в учнів уявлення про виникнення тоталітарних режимів; створити умови для розуміння учнями причин та наслідків проявів тоталітаризму; проаналізувати роль особистості при тоталітаризмі; навчити учнів визначати особливості тоталітарних режимів; розглянути процес становлення тоталітарних режимів; охарактеризувати діяльність провідних політиків тоталітарних країн; навчити учнів порівнювати тоталітарні держави та висловлювати свою думку щодо тоталітаризму.

Обладнання: підручник, атлас, стінні карти світу, Європи, Азії, Америки.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття: тоталітаризм, фашизм, націонал-соціалізм, більшовизм, сталінізм, диктатура, вождь, дуче, фюрер.

Історичні постаті: Б. Муссоліні, А. Гітлер, В. Ленін, Й. Сталін.

Основні дати та події: листопад 1917 р. — Жовтнева революція, прихід до влади більшовиків, 1922 р. — прихід фашистів до влади в Італії; 1933 р. — проголошення А. Гітлера канцлером Німеччини.

Очікувані результати: учні навчаться:

І. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Робота за завданнями підручника

Метод «Обери зайве»

Укажіть держави, які виникли після Першої світової війни.

1) Велика Британія, 2) Польща, 3) США, 4) Угорщина, 5) Німеччина, 6) Франція, 7) Іспанія, 8) Австрія, 9) Італія, 10) Туреччина, 11) Румунія, 12) Болгарія, 13) Сербія, 14) Китай, 15) Японія.

Зразок відповіді: 2, 4, 8

III. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

Тоталітаризм:

 • а) різновиди тоталітаризму;
 • б) причини виникнення тоталітарних режимів;
 • в) основні риси тоталітарних країн;
 • г) більшовизм, фашизм, нацизм.

Розповідь учителя

Тоталітаризм як певний політичний режим, а в більш широкому значенні — специфічний і економічний лад — феномен саме XX ст. Але це не означає, що він з’явився недавно, тоталітарні ідеї виникли ще в глибоку давнину, принаймні одночасно з гуманістичними і демократичними ідеалами. Сам термін походить від латинських слів totalitas — повнота, цілісність і totalis — повний, цілий. Уперше термін з’являється в працях Дж. Амендолі в 1923 р., згодом його вжив один із «батьків» фашизму — Б. Муссоліні — на одному зі зборів, визначивши тоталіризм як ідеал для своєї моделі. У 1920—1930-х рр. історики виділяють такі форми тоталітаризму — більшовизм, фашизм, націонал-соціалізм (нацизм).

Робота з підручником

Опрацювати відповідний матеріал підручника, визначити причини та передумови виникнення тоталітарних режимів.

(Результати роботи записуються на дошці.)

Робота в групах

Опрацювати відповідний матеріал підручника (про фашистську Італію, нацистську Німеччину та радянську Росію) і навести приклад тоталітарної держави. (Ознаки тоталітаризму як роздавальний матеріал готуються заздалегідь.) Результати роботи узагальнюються на дошці і супроводжуються коментарями представників груп.

Роздавальний матеріал

Ознаки і риси тоталітаризму

 • Установлення однопартійної системи і культу вождя;
 • зрощування партійного і державного апарату;
 • створення системи масових громадсько-політичних організацій, які охоплюють усі вікові категорії суспільства;
 • одержавлення економіки (установлення повного контролю над виробництвом і розподілом продукції, суспільних благ);
 • мілітаризація економіки;
 • агресивний характер зовнішньої політики;
 • створення образу ворога (справжнього або міфічного);
 • використання примусової праці;
 • масові репресії як засіб боротьби з опонентами і як система залякування;
 • ідеологічний вплив на населення;
 • ігнорування прав людини; людина — «гвинтик» великого державного механізму;
 • прагнення до уніфікації: культури, свідомості, моди тощо;
 • опора на власні сили (автаркія).

Робота в парах

Опрацювати відповідний матеріал підручника. Один учень із пари має назвати спільні риси тоталітарних режимів, другий — відмінні.

IV. Узагальнення й систематизація знань

Дискусія

Тоталітаризм — шлях у світовій історії?

Метод «Обери зайве»

Укажіть у переліку держав ті, які мали риси тоталітарної держави у XX ст.

1) СРСР (1930—1940 рр.), 2) Франція (1920—1930 рр.), 3) США (1920—1930 рр.), 4) Німеччина (1930—1940 рр.), 5) Велика Британія (1940-ві рр.), 6) Іспанія (1930—1940 рр.), 7) Італія (1920—1940 рр.), 8) Франція (1930—1940 рр.), 9) Норвегія (1920—1930 рр.).

Зразок відповіді: 1, 4, 6, 7.

V. Підсумки уроку

Основні висновки

 • У XX ст. в умовах кризи класичної ліберальної ідеї виникає тип жорсткої диктатури, що спирається на масовий рух і пронизаний унітарною ідеологією.

VI. Домашнє завдання

1. П: ____ .

2. ТЗ: Написати твір-роздум за темою «Чому тоталітаризм не повинен існувати?».