Розробки уроків. Історія України. 11 клас. Профільний рівень

УРОК №23

Тема. Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Україна в першому повоєнному десятилітті (1946—1955 рр.)».

Мета: повторити, узагальнити і закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання, уміння і навички учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до історичного минулого своя держави.

Тип уроку: перевірка і облік знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

II. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

• Історичний диктант

Варіант 1

1. Чи вважається Україна членом — засновником ООН?

2. Що завершилося раніше — відбудова промисловості чи сільського господарства?

3. Коли був відновлений Наркомат закордонних справ УРСР і хто його очолив?

4. У якому році було ліквідовано карткову систему?

5. Чи отримувала Україна допомогу згідно з планом Маршалла?

6. Хто став митрополитом Української греко-католицької церкви після смерті А. Шептицького?

7. Позитивно чи негативно сприймалося населенням створення колгоспів?

8. Із якими країнами узгоджувались питання кордонів України після Другої світової війни?

9. У чому було звинувачено Л. Мельникова при усуненні його з посади першого секретаря ЦК КП(б)У?

10. У яких повоєнних міжнародних конференціях брали участь делегації УРСР?

11. Чи сприяла кампанія з укрупнення колгоспів підвищенню ефективності роботи колективних господарств?

12. Позитивно чи негативно позначилася повоєнна грошова реформа на матеріальному становищі населення?

Варіант 2

1. Коли в основному була завершена колективізація у західноукраїнських землях?

2. Коли було ліквідовано Українську греко-католицьку церкву (УГКЦ)?

3. У державно-партійному керівництві західних областей УРСР переважали прибулі чи місцеві кадри?

4. Чи охопив західноукраїнські землі голод 1946—1947 рр.?

5. Які кольори поєднував Державний прапор УРСР із 1949 р.?

6. Чи мала УПА закордонну підтримку у своїй боротьбі проти радянської влади?

7. Який рік названо роком суцільної колективізації у західноукраїнських землях?

8. Чи мала «ждановщина» вплив на події у культурному житті УРСР?

9. У 1940—1950-х рр. темпи розвитку економіки були більшими у східних чи західних областях УРСР?

10. Які науки в умовах «ждановщини» були визнані псевдонауками?

11. Хто став першим українцем на посаді керівника КП(б)У?

12. Чиє перебування на посаді першого секретаря ЦК КП(б)У «стало чорним днем для української інтелігенції»?

• Тестові завдання

1. Укажіть, коли Державним прапором УРСР став двоколірний червоно-лазуровий прапор, у верхній частині якого містилося зображення серпа й молота та п’ятикутної зірки.

А 1947 р.

Б 1948 р.

В 1949 р.

Г 1950 р.

2. Укажіть прізвище політичного діяча, який у 1949 р. був призначений першим секретарем ЦК КП(б)У.

А А. Жданов

Б Л. Каганович

В Л. Мельников

Г О. Кириченко

3. Укажіть назву міжнародної організації, співзасновником якої стала Українська РСР у червні 1945 р.

А Ліга Націй

Б Організація Об’єднаних Націй (ООН)

В Організація Північноатлантичного договору (НАТО)

Г Організація Варшавського договору

4. Укажіть назву політики, яка супроводжувалася контролем і репресіями у сфері культури і названа за прізвищем секретаря ЦК ВКП(б), головного ідеолога країни.

А «лисенківщина»

Б «сталінщина»

В «маленковщина»

Г «ждановщина»

5. Укажіть прізвище діяча, який із 1944 р. очолював Наркомат закордонних справ УРСР.

А О. Корнійчук

Б Д. Мануїльський

В Л. Каганович

Г М. Хрущов

6. Укажіть назву найбільшої антиукраїнської операції з виселення українського населення, що була здійснена польською владою у квітні—травні 1947 р.

А «Одра»

Б «Вісла»

В «Тиса»

Г «Дунай»

7. Укажіть твердження, яке НЕ є причиною голоду 1946 р.

А охоплення всієї території України посухою

Б повне вилучення державою продовольства в населення

В нехтування з боку держави заходами щодо уникнення голоду

Г розорення господарства війною

8. Укажіть одну з особливостей періоду відбудови в Україні.

А Приділення більшої уваги розвитку сільського господарства порівняно з розвитком промисловості

Б Проведення відбудови за рахунок внутрішніх ресурсів

В Затяжний процес відбудови

Г Процес відбудови відбувався за схемою: стабілізація валюти, відбудова доріг і засобів зв’язку, сільського господарства, легкої та важкої промисловості

9. Укажіть характерну рису відбудови західних областей України.

А Незначне руйнування території під час війни

Б Потужний економічний потенціал

В Одночасне проведення всіх соціалістичних перетворень

Г Фінансова допомога західних держав

10. Укажіть, якому терміну відповідає визначення.

Ідеологія світового громадянства, яка надає пріоритетне значення загальнолюдським цінностям і другорядне — національним проблемам.

А шовінізм

Б гегемонізм

В волюнтаризм

Г космополітизм

11. Установіть відповідність між характеристиками політичних діячів та їх прізвищами.

1 був жертвою репресій проти Української греко-католицької церкви

2 брав участь у збройному опорі УПА радянському режиму

3 створив лабораторію моделювання та обчислювальної техніки

4 розвинув гуманістичний напрям у педагогічній науці

А Р. Шухевич

Б Т. Лисенко

В В. Сухомлинський

Г Й. Сліпий

Д С. Лебедев

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А проведення грошової реформи

Б укладення договору між СРСР і Польщею про радянсько польський кордон

В випуск перших в Україні автобусів

Г підписання радянсько-чехословацького договору про входження Закарпаття до складу УРСР

III. ПІДСУМКИ УРОКУ

УРОК №24 — РЕЗЕРВНИЙ