Уроки біології. Книжка для вчителя. 7 клас

Урок 11

Тема уроку: Комахи

Практична робота 1 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах»

Немає такого середовища, до якого

комахи не змогли пристосуватись...

Енциклопедія

Мета уроку: сформувати поняття про особливості будови, способу життя комах. Розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять. Виховувати любов і повагу до живих істот.

Основні поняття: надкрила, крила, вусики, ентомологія, ротовий апарат, лялечка, личинка, типи розвитку комах.

Обладнання і матеріали: таблиці «Будова комах», «Розвиток комах», картки, малюнки, фото комах, колекції комах, вологі препарати комах, відеофрагменти.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування практичних умінь.

План-схема уроку

І. Організаційний етап.

1. Організація класу.

2. Розминка: прочитайте епіграф. Висловіть свої думки стосовно епіграфа, починаючи фразою «Я знаю...».

II. Актуалізація опорних знань.

1. Самостійна робота з теми «Павукоподібні».

1. Підпишіть відділи тіла павука (5 балів).

2. Назвіть представників кліщів та їхнє значення в житті людини (4 бали).

3. Поясніть терміни (кожне пояснення по 1 балу): павутина ____ ; хеліцери ____ ; позакишкове травлення ____ .

2. Фронтальне опитування: Ракоподібні поширені у водному середовищі, павукоподібні на суходолі. Де поширені комахи? Пригадайте комах, що мешкають у різних середовищах життя.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Відеофрагменти «Комахи різних середовищ». Учні аналізують середовище, у якому живе комаха (на відео), та особливості її зовнішньої будови.

IV. Сприйняття навчального матеріалу.

1. Пояснення вчителя з використанням мультимедійної презентації до уроку: А) Ознаки комах; Б) Особливості будови тіла; В) Середовища життя; Г) Типи розвитку комах, стадії розвитку комах (з повним і неповним перетворенням).

2. Проблемне запитання, що містить епіграф. Якщо комахи пристосувались до життя в усіх середовищах, то чи є на Землі такі місця, які стали для них недоступними?

V. Формування практичних умінь.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1

Тема: ВИЯВЛЕННЯ ПРИКЛАДІВ ПРИСТОСУВАНЬ ДО СПОСОБУ ЖИТТЯ У КОМАХ

Мета: з’ясувати, як особливості зовнішньої будови комах пов’язані з їхнім середовищем існування та способом життя, навчитися виявляти пристосування комах до способу життя на конкретних прикладах.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: ручні лупи, вологі препарати та фіксовані комахи, колекції комах, препарувальні набори.

Хід роботи

1. Розгляньте запропонованих учителем комах. Зверніть увагу на особливості їхньої зовнішньої будови (форма і колір тіла, особливості будови крил, ротового апарату, кінцівок, вусиків тощо).

2. Визначте за зовнішніми ознаками, де живуть запропоновані вчителем види комах та їхні основні пристосування до способу життя і середовища існування.

3. Результати роботи занесіть у таблицю.

VI. Підсумки.

Вправа «Хто найкращий»: учні аналізують роботу своїх однокласників на уроці; визначають і вербально оцінюють роботу один одного.

VII. Домашнє завдання.

Опрацювати § 11. Виконати випереджувальне творче завдання (для роботи в групах) «Різноманітність і значення комах». Кожна група працює над міні-проектом, отримує для роботи одну групу комах з переліку: прямокрилі, таргани, жуки, перетинчастокрилі, двокрилі, метелики.