ГДЗ до підручника «Українська мова» О.В. Заболотного. 7 клас

§ 34. Способи творення прислівників

349. І. Ні світ ні зоря — рано, поклавши руку на серце — щиро, як кіт наплакав — мало, до останньої нитки — повністю, до сьомого поту — тяжко, ні туди ні сюди — нерухомо, за тридев’ять земель — далеко, не за горами — близько, хоч греблю гати — багато.

Вовчим оком — жадібно, жити на широку ногу — розкішно.

351. Зима — взимку, осінь — восени, ніч — вночі, далекий — далеко, шалений — шалено, рішучий — рішуче, сидіти — сидячи, шепотіти — пошепки.

Іванко уважно подивився на хлопців і рішуче попрямував їм назустріч.

352. Щоб дійти до аптеки №3, вам необхідно повернути ліворуч на вулицю Гіршмана.

Шановні гості нашого міста, праворуч від нас знаходиться ще одна історична пам’ятка — Благовіщенський собор.

Прислівники ліворуч та праворуч утворені складанням повнозначних слів —

353. Попереду — перед, посередині — середина, зозла — зло, щоразу — раз, начисто — чистий, затепла — теплий, взимку — зима, допізна — пізно, здалеку — далеко.

355. У першому реченні слово весною залежить від слова гарно, відповідає на питання коли?, виступає обставиною, значить слово є прислівником.

У другому реченні слово весною залежить від слова пахне і відповідає на питання чим?, виступає додатком, значить є іменником.

356. Значення слів вечором і ранком дізнаємося з контексту. Якщо вони відповідають на питання іменника орудного відмінка (чим?), то це — іменники. Вони мають закінчення — ом. А якщо слова вечором і ранком виражають ознаку дії, відповідають на питання прислівника (коли?), не змінюються, то ці слова є прислівниками (-ом — суфікс).

357. І. У сполученні попрацювати добре слово добре виражає ознаку дії, відповідає на питання прислівника (як?), не змінюється (-е — суфікс), у реченні виступає обставиною. Отже, це — прислівник. У сполученні добре ставлення слово добре виражає ознаку, відповідає на питання прикметника (яке?), змінюється (-е — закінчення), у реченні є означенням. Отже, це — прикметник.

У сполученні хороше повітря слово хороше виражає ознаку, відповідає на питання прикметника (яке?), змінюється (-е — закінчення), у реченні є означенням. Отже, це — прикметник. У сполученні хороше одягнутий слово хороше виражає ознаку дії, відповідає на питання прислівника (як?), не змінюється (-е — суфікс), у реченні виступає обставиною. Отже, це — прислівник.

У сполученні прокидаюся ранком слово ранком виражає ознаку дії, відповідає на питання прислівника (коли?), не змінюється (-ом — суфікс), у реченні виступає обставиною. Отже, це — прислівник. У сполученні вітаю з новим ранком слово ранком означає предмет (ранок), відповідає на питання іменника (з чим?), змінюється (-ом — закінчення), у реченні є додатком. Отже, це — іменник.

У сполученні займатися бігом слово бігом означає предмет (біг), відповідає на питання іменника (чим?), змінюється (-ом — закінчення), у реченні є додатком. Отже, це — іменник.

У сполученні пішов бігом слово бігом виражає ознаку дії, відповідає на питання прислівника (як?), не змінюється (-ом — суфікс), у реченні виступає обставиною. Отже, це — прислівник.

358. II. Прислівники: без- — преф., страшн- — корінь, -о- — суф., спосіб творення — суфіксальний; страшн — корінь, -о- — суфікс, спосіб творення — суфіксальний; добр- — корінь, -е- — суф., спосіб творення — суфіксальний; вічн- — корінь, -о- — суф., спосіб творення — суфіксальний; за- — преф., молод- — корінь, -у- — суфікс, спосіб творення — префіксально-суфіксальний.