ГДЗ до підручника «Українська мова» О.В. Заболотного. 7 клас

§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

§ 2. Частини мови. Орфографія

§ 3. Дієслово як частина мови. Форми дієслова

§ 4. Неозначена форма дієслова

§ 5. Особові форми дієслова

§ 6. Написання НЕ з дієсловами

§ 7. Вид дієслова

§ 8. Часи дієслів

§ 9. Теперішній час

§ 10. Минулий час

§ 11. Майбутній час

§ 12. Дієслова І та ІІ дієвідмін

§ 13. Способи дієслів. Дієслова дійсного та умовного способів

§ 14. Дієслова наказового способу

§ 15. Безособові дієслова

§ 16. Способи творення дієслів

§ 17. Узагальнення вивченого з теми «дієслово»

§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова

§ 19. Дієприкметниковий зворот

§ 20. Творення активних дієприкметників

§ 21. Творення пасивних дієприкметників

§ 22. Відмінювання дієприкметників

§ 23. Написання не з дієприкметниками

§ 24. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

§ 25. Безособові дієслівні форми на -но, -то

§ 26. Узагальнення вивченого з теми «дієприкметник»

§ 27. Дієприслівник як особлива форма дієслова

§ 28. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівникові

§ 29. Написання не з дієприслівниками

§ 30. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду

§ 31. Узагальнення вивченого з теми «дієприслівник»

§ 32. Прислівник як частина мови

§ 33. Ступені порівняння прислівників

§ 34. Способи творення прислівників

§ 35. Букви н та нн у прислівниках

§ 36. Написання не та ні з прислівниками

§ 37. Написання и та і в кінці прислівників

§ 38. Правопис прислівників на -о, -я, утворених від прикметників і дієприкметників

§ 39. Написання прислівників разом і через дефіс

§ 40. Написання прислівникових сполучень

§ 41. Узагальнення вивченого з теми «прислівник»

§ 42. Прийменник як службова частина мови

§ 43. Написання прийменників

§ 44. Особливості вживання прийменників

§ 45. Сполучник як службова частина мови

§ 46. Сполучники сурядності та підрядності

§ 47. Написання сполучників

§ 48. Частка як службова частина мови

§ 49. Правопис часток

§ 50. Не та ні з різними частинами мови

§ 51. Вигук як частина мови

§ 52. Узагальнення вивченого з теми «Службові частини мови. Вигук»

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови

Тема 1. Повторення вивченого про текст

Тема 2. Поняття про публіцистичний стиль мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

Тема 3. Читання мовчки

Тема 4. Опис зовнішності людини

Тема 5. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі

Тема 6. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі

Тема 8. Письмовий стислий переказ розповідного тексту про виконання певних дій у художньому стилі

Тема 9. Письмовий твір розповідного характеру про виконання автором улюбленої справи в художньому стилі

Тема 10. Аудіювання

Тема 11. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Тема 13. Діалог

Тема 16. Розписка

Тема 17. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом