ГДЗ до підручника «Алгебра» А.Г. Мерзляка. 8 клас

691. х2 + рх - 42 = 0;

х1 = 7, х1 • х2 = -42;

х2 = -42 : 7 = -6;

р = -(7 - 6) = -1.

Відповідь: р = -1; х2 = -6.

694.2 - 7х - 13 = 0 | : 2;

х2 - 3,5х - 6,5 = 0;

x1 + х2 = 3,5;

x1 • х2 = -6,5.

x1 • х2 - 4(х1 + х2) = -6,5 - 4 • 3,5 = -6,5 - 14 = -20,5.

Відповідь: -20,5.

695.2 + 4х - 13 = 0 | : 5;

х2 + 0,8х - 2,6 = 0;

x1 + х2 = -0,8;

х1 • х2 = -2,6.

1х2 - (х1 + х2) = 3 • (-2,6) - (-0,8) = -7,8 + 0,8 = -7.

Відповідь: -7.

696. х2 + bх - 17 = 0. При b = 0: х2 - 17 = 0;

x1 = √17 та х2 = -√17 — протилежні числа.

Відповідь: b =- 0; x1 = √17; х2 = -√17.

699. 1) х2 - 12х + 14 = 0; х1 • х2 > 0,

x1 + х2 > 0 — два додатні корені;

2) x2 + 6х - 42 = 0; x1 + х2 < 0,

x1 • х2 < 0 — корені різних знаків;

3) х2 - 7х - 30 = 0; x1 + х2 > 0,

х1 • х2 < 0 — корені різних знаків;

4) x2 + 16х + 10 = 0; х1 + х2 < 0,

х1х2 > 0 — два від’ємні корені;

5) х2 - 24х + 0,1 = 0; х1 + х2 > 0,

x1 • х2 > 0 — два додатні корені;

6) х2 + 20х + 3 = 0; x1 + х2 < 0,

х1 • х2 > 0 — два від’ємні корені.