ГДЗ до підручника «Хімія» П.П. Попеля. 9 клас

§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок

9. Кожний зв’язок у молекулі води утворений s-електроном атома Гідрогену і р-електроном атома Оксигену. Два р-електрони атома Оксигену, які беруть участь у цих зв’язках, є неспареними й перебувають у різних орбіталях. Оскільки р-орбіталі зорієнтовані перпендикулярно одна до одної, то молекула води має кутову форму.

10. У кулестержневій моделі стержні імітують ковалентний зв’язок між атомами Гідрогену та Оксигену, а в масштабній моделі дотримано співвідношення розмірів цих атомів і молекули води.

11. Водневий зв’язок — це електростатична взаємодія між молекулами за участю атомів Гідрогену. Він утворюється завдяки різної електронегативності атомів, що його утворюють: атома Ηδ+ однієї молекули води до атому Οδ- іншої.

12. Розраховуємо кількість речовини води в 1 мг:

Кожен моль води містить число Авогадро 6,022 • 1023 молекул, кожна з яких містить по 2 атоми Гідрогену та 1 атому Оксигену.

Розраховуємо кількість атомів Оксигену: Ν(Ο) = 6,02 • 1023 м • 5,6 • 10-5 ≈ 3,4 • 1019.

Розраховуємо кількість атомів Гідрогену: Ν(Η) = 2 • 6,02 • 1023 м • 5,6 • 10-5 ≈ 6,7 • 1019

14. Маса 1 молю води складає 18 г/моль. Кожен моль води містить 6,02 • 1023 молекул. Розраховуємо масу однієї молекули: m(молекули Н2О) =

15. H2S, H2Se, Н2Те.

Підручник можна знайти тут (Укр. мова. 2017).