ГДЗ до підручника «Хімія» О.В. Григоровича. 7 клас

§ 20. Застосування кисню. Проблема чистого повітря

Завдання для засвоєння матеріалу (с. 145-146)

1. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

2. Без кисню людина може прожити кілька хвилин (до 5 хвилин залежно від фізичного стану). Після цього починають зупинятися процеси окиснення речовин. Енергія, що вивільняється при окисненні під час дихання, використовується в різних процесах життєдіяльності.

3. Частота дихання під час фізичних навантажень зростає, а дихання стає більш глибоким, оскільки зростають енергетичні потреби організму. Відповідно, збільшується потреба в кисні для окиснення речовин.

4. Обчислимо кількість повітря, що вдихає людина за хвилину: 0,5 л • 16 = 8 л. Знаючи, що доба містить 1440 хвилин (24 години по 60 хвилин), обчислимо об’єм повітря, який людина вдихає за добу: 8 л • 1440 = 11520 л.

5. Проблема забруднення повітря:

 • промисловий пил;
 • смог;
 • радіоактивне забруднення;
 • озонові діри;
 • кислотні опади;
 • парниковий ефект (і як наслідок — потепління клімату).

Шляхи вирішення:

 • очистка палива від шкідливих домішок;
 • перехід автомобілів з бензину на екологічно безпечні види палива;
 • посилення контролю за кількістю вихлопних газів;
 • зменшення об’ємів промислових викидів в атмосферу;
 • установка очисних споруд;
 • залучення нових, більш ефективних та екологічно безпечних технологій виробництва.

6. Зміна концентрації вуглекислого газу в класній кімнаті під час занять.

Вміст газів у повітрі після вдиху і видоху не є однаковим:

Повітря

Кисень

Вуглекислий газ

Азот та інертні гази

Вдих

20,94 %

0,03 %

79,03 %

Видих

16,3 %

4 %

79,7 %

Проведення дослідження:

1. Вимірюємо об’єм класної кімнати:

Vкаб = висота • довжина • ширина

Vкаб = 2,5 м • 10 м • 6 м = 150 м3 або 150000 л

Припустимо, що 150 м3 містять 100 % повітря, тоді х м3 — об’єм вуглекислого газу.

Таким чином, об’‎єм вуглекислого газу в кабинете після провітрювання до уроку був 45 л.

2. Відомо, що один видих становить 500 см3 повітря, або 0,5 л, у яких міститься 4 % вуглекислого газу. Людина у стані спокою здійснює у середньому 16 дихальних рухів за хвилину. Обчислимо кількість видихів, яку робить за урок один учень:

16 видихів — 1 хвилина

у видихів — 45 хвилин (урок)

Обчислимо, який об’єм повітря виходить при 720 видихах:

720 видихів • 0,5 л повітря = 360 л повітря кожен учень.

Тепер обчислимо, скільки вуглекислого газу видихає один учень за урок.

360 л повітря — 100%

z л вуглекислого газу — 4 %

Таким чином, за час уроку (45 хвилин) один учень видихає 14,4 л вуглекислого газу.

3. Припустимо, що у класі 20 учнів, тоді вони видихають за 1 урок:

14,4 • 20 = 288 л вуглекислого газу

Таким чином, об’єм вуглекислого газу збільшується з 45 л на початку уроку до 288 л наприкінці. Обчислимо концентрацію вуглекислого газу в повітрі класної кімнати після уроку:

Зміна концентрації вуглекислого газу під час занять складає:

0,192% — 0,03% = 0,162%

Підручники можна знайти тут (Укр. мова. 2015) і тут (Рос. мова. 2015).