Біологія. Практичний довідник. 11 клас

Моногібридне схрещування за неповного домінування (проміжного успадкування) ознак

У своїх дослідах Г. Мендель мав справу з прикладами повного домінування, тому гетерозиготні особини у цих дослідах виявилися подібними до домінантних гомозигот. Але в природі поряд з повними домінуваннями часто спостерігають і неповне, тобто гетерозиготи мають інший фенотип (не схожий на батьків). Прикладом характеру розщеплення за неповного домінування може слугувати спадкування забарвлення квіток у садової рослини нічна красуня. За схрещування раси з червоними квітками (АА) з расою з білими квітками (аа) гібриди F1 (Аа) мають рожеві квітки, тобто наявне неповне домінування.

Отже, за неповного домінування (проміжного успадкування) ознак серед гібридів F1 підтверджується І закон Менделя (закон одноманітності гібридів першого покоління).

1 : 2 : 1 — формула розщеплення за фенотипом серед гібридів F2 за неповного домінування (проміжного успадкування) ознак моногібридного схрещування.

1АА : 2Аа : 1аа — формула розщеплення за генотипом серед гібридів F2 за неповного домінування (проміжному успадкування) ознак моногібридного схрещування.

Збіг співвідношень розщеплення (1 : 2 : 1) за фенотипом і генотипом серед гібридів F2 за неповного домінування (проміжного успадкування) ознак моногібридного схрещування не суперечить II закону Менделя (закон розщеплення).