Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Еволюція органічного світу

Основи еволюційного вчення

Еволюція

Еволюція — це процес поступового, прогресивного, пристосувального й незворотного історичного розвитку живої природи, результатом якого є величезна різноманітність видів, адаптованість їх до середовища існування та складність будови багатьох з них. Слово «еволюція» вперше використав М. Хейл (1677 р.) як термін, що об’єднує індивідуальний історичний розвиток організмів. У найширшому розумінні органічною або біологічною еволюцією називають сукупність усіх перетворень живої матерії — від первинних істот до сучасної біосфери. Розділ біології, що вивчає еволюцію, називають еволюційним ученням.

Еволюційне вчення — наука про походження, причини, рушійні сили, механізми та загальні закономірності історичного розвитку органічного світу, принципи організації та функціонування живої матерії.

Основи еволюційного вчення заклав англійський біолог Ч.-Р. Дарвін (дарвінізм). Суть еволюційного вчення — теперішні види походять від тих, що існували раніше; цей історичний процес (філогенез) відбувається від простих форм життя до складніших та більш спеціалізованих.