Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Основні положення хромосомної теорії спадковості

1. Гени розташовуються в хромосомах; різні хромосоми містять неоднакову кількість хромосом; набір генів кожної з гомологічних хромосом унікальний.

2. Алельні гени займають певні ідентичні локуси гомологічних хромосом.

3. У хромосомі гени розташовуються в певній послідовності за її довжиною в лінійному порядку.

4. Гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому наявне зчеплене успадкування деяких ознак; сила зчеплення перебуває в оберненій залежності від відстані між генами.

5. Кількість груп зчеплення в організмі дорівнює гаплоїдному набору хромосом.

6. Порушення зчеплення відбувається лише внаслідок кросинговеру.

7. Незалежне успадкування характерне лише для генів, що розташовані у негомологічних хромосомах.

8. Кожний біологічний вид характеризується специфічним набором хромосом — каріотипом.

9. Генетичні закономірності, описані хромосомною теорією спадковості, відповідають правилам зчепленого спадкування ознак і засновані на факті локалізації генів.

Експериментальне обґрунтування хромосомної теорії спадкування належить американським ученим Т. X.. Моргану, А. Г. Стертеванту, К. Бріджесу, Г. Меллеру та іншим, що наполегливо працювали протягом 1910-1926 років.

Значення хромосомної теорії спадковості для розвитку біології

1. За допомогою теорії з’ясовано матеріальну основу законів спадковості, установлених Г. Менделем;

2. Теорія закріпила за генами роль елементарних одиниць спадковості, які локалізовані у хромосомах;

3. Теорія пояснює відхилення спадкування ознак за наявності зчепленого успадкування генів.

Співвідношення генів у випадку зчепленого успадкування ознак

Задача 1. Написати гамети, які продукує самка і самець дрозофіли.

Задача 2. У кукурудзи гладке насіння (S) домінує над зморшкуватим (s) і забарвлене насіння (С) домінує над білим (с). Гени S і С локалізовані в одній аутосомі на відстані 3,6 морганіди. Установіть, які типи гамет і в якому відсотковому відношенні утворюються в рослин з такими генотипами:

Задача 3. Гени сірого тіла (А) і нормальних крил (В), домінантні до генів чорного тіла (а) і редукованих крил (b), у дрозофіли локалізовані в одній аутосомі на відстані 17 морганід. Укажіть:

Задача 4. У чотирьох дигетерозиготних особин утворилися такі типи гамет:

а) АВ — 40 %; Аb — 10 %; аВ — 10%; ab — 40 %.

б) КМ — 50 %; km — 50 %.

в) CD — 25 %; Cd — 25 %; cD — 25 %; cd — 25 %

г) MN — 30 %; mN — 20 %; Μn — 20 %; mn — 30 %.

Як успадковуються пари ознак у кожному з чотирьох випадків?

Відповідь. а, г — неповне зчеплення; б — повне зчеплення; в — незалежне успадкування.

Задача 5. За схрещування дигетерозиготних самок із рецесивними самцями одержано такі результати:

Задача 6. Гени Е і В локалізовані в одній з гомологічних хромосом і тісно зчеплені один з одним. Які типи гамет утворюються в особин з такими генотипами: