Біологія. Практичний довідник. 9 клас

Надмембранні комплекси клітини

До надмембранних компонентів клітини належать: клітинна стінка (рослини, гриби, прокаріоти) та глікокалікс (у тварин).

Клітинна стінка розміщується ззовні плазматичної мембрани, формується за її участі, є продуктом життєдіяльності клітини й багатошаровим утвором, який слугує своєрідним зовнішнім скелетом клітини.

Функції клітинної стінки:

 • є зовнішнім каркасом клітини;
 • надає клітині механічної міцності, захищає її вміст від пошкоджень;
 • забезпечує тургор рослинних клітин, убезпечує їх від надмірної втрати вологи;
 • бере участь в обміні речовин;
 • виконує роль протиінфекційного бар’єру.

Клітинна стінка складається із двох компонентів: аморфного пластичного желеподібного матриксу (основи) з високим умістом води та структурних компонентів (опорної системи).

До складу клітинної стінки входять такі речовини:

 • структурні компоненти (целюлоза — у рослин, хітин — у грибів, муреїн — у прокаріотів);
 • компоненти матриксу (геміцелюлози, пектин, білки, деякі мінеральні солі);
 • інкрустуючі елементи (лігнін, суберин);
 • речовини, що відкладаються на поверхні стінки (кутин, віск).

Клітинна стінка не суцільна: у ній є пори, через які з однієї клітини в іншу тягнуться тоненькі нитки цитоплазми — плазмодесми, що сприяє об’єднанню всіх клітин організму в єдине ціле. Клітинні стінки проникні для води й певних сполук.

Над плазматичною мембраною тваринних клітин лежить тонкий (10-20 нм) поверхневий шар — глікокалікс. Складається з вуглеводів, ковалентно приєднаних до мембранних білків (глікопротеїди), й частково зі сполук вуглеводів з ліпідами (гліколіпіди).

Глікокалікс, як і клітинні стінки рослин, утворюється внаслідок життєдіяльності самих клітин. Він приєднується до плазматичної мембрани й виконує такі функції:

 • забезпечення безпосереднього зв’язку між клітинами та зв’язку клітин з навколишнім середовищем;
 • захисна;
 • сприйняття подразнень клітиною;
 • рецепторна,
 • здійснення участі в позаклітинному травленні завдяки наявності ферментів.