ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

Варіант 4

1. Якою цифрою позначено територію розселення трипільської культури?

 • □ А 1
 • □ Б 2
 • □ В 3
 • □ Г 4

2. Причина існування на Русі до X ст. звичаю кровної помети

 • □ А відсутність у суспільстві публічної влади, яка могла б покарати злочинця, керуючись законом
 • □ Б імпульсивність і особлива жорстокість русичів, як і багатьох інших тогочасних народів
 • □ В культурні зв’язки русичів з народами степу, від яких і був перейнятий цей звичай
 • □ Г переважання традицій розвитку суспільства над державними законами

3. Прочитайте уривок і вкажіть назву твору, звідки взято цитату.

«Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, то було між них три брати... Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом... Були ж вони мужами мудрими й тямущими і називалися полянами. Од них ото є поляни в Києві й до сьогодні».

 • □ А «Повість минулих літ»
 • □ В «Слово о полку Ігоревім»
 • □ Б «Повчання синам»
 • □ Г «Слово про закон і благодать»

4. На фото зображена

 • □ А Вишгородська ікона Богородиці
 • □ Б Дорогобузька ікона Богородиці
 • □ В Луцька ікона Богородиці
 • □ Г Холмська ікона Богородиці

5. Що зумовило будівництво Покровської церкви в с. Сутківці, тепер Хмельницька обл., зображеної на фото, та аналогічних церков на українських землях?

 • □ А запозичення католицьких канонів будівництва храмів
 • □ Б наслідування візантійської архітектурної традиції
 • □ В періодичні селянські повстання
 • □ Г постійна небезпека татарських набігів

6. Рішення, ухвалене Берестейським собором 1596 р.

 • □ А залишення без змін наявного становища
 • □ Б перехід до складу римо-католицької церкви
 • □ В приєднання до Московського патріархату
 • □ Г утворення греко-католицької церкви

7. Укажіть події, зображені на карті стрілками.

 • □ А війни Московського царства проти Османської імперії
 • □ Б війни Речі Посполитої проти Османської імперії
 • □ В походи запорізьких козаків проти Московського царства
 • □ Г походи запорізьких козаків проти Османської імперії та Кримського ханства

8. Колишні польські воєводства, які були під владою Богдана Хмельницького відповідно до Зборівського договору

 • □ А Брацлавське, Київське, Чернігівське
 • □ Б Брацлавське, Волинське, Київське
 • □ В Волинське, Подільське, Чернігівське
 • □ Г Київське, Подільське, Руське

9. Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву.

«Домовилися ми і постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра... містами і землями і місцями... з усіма своїми повітами, селами і поселеннями... як вони до цього часу за перемирним договором на стороні їхньої царської величності перебували, так і тепер залишатися мають на стороні їхньої царської величності на вічні часи;... а за Дніпром-рікою Київ має залишатися також на стороні їхньої царської величності... Вниз ріки Дніпра, що називаються Запороги, козаки живуть на Січі, і в Кодаку... мають бути у володінні і в державі... їхньої царської величності».

 • □ А Андрусівське перемир’я
 • □ Б Бучацький договір
 • □ В Вічний мир
 • □ Г Гадяцький договір

10. Місто, де споруджено оборонну синагогу, зображену на фото

 • □ А Броди
 • □ Б Жовква
 • □ В Львів
 • □ Г Стрий

11. Назва архітектурного витвору Якима Погребняка, який зображено на фото

 • □ А Покровська церква в Києві
 • □ Б Покровський собор у Харкові
 • □ В Троїцька соборна церква в Новомосковську
 • □ Г Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові

12. Сутність Азовського війська, яке існувало в 1832-1866 рр.

 • □ А військові загони, що складалися з козаків Задунайської Січі, які під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр. перейшли на бік Росії
 • □ Б загони донських козаків, які переселялися на узбережжя Азовського моря й освоювали цю новоприєднану територію
 • □ В регулярні військові з’єднання російської армії, що виконували функцію берегової охорони на узбережжі Азовського моря
 • □ Г Чорноморське козацьке військо, сформоване наприкінці XVIII ст. із запорожців, яке за наказом імператора було переміщене в Приазов’я

13. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його ім’я та прізвище.

«Роки життя — 1811-1843. Син сільського священика з Львівщини. Навчався в Бережанах і Львові. Головна постать у «Руській трійці». У 1836 р. виголосив першу українську промову в музеї семінарії перед духовною владою і запрошеними гостями. Поет і громадський діяч, священик. Помер у с. Новосілках, перепохований у Львові».

 • □ А Іван Вагилевич
 • □ Б Яків Головацький
 • □ В Михайло Левицький
 • □ Г Маркіян Шашкевич

14. Автор картини «Садиба Г. Тарновського в Качанівці», репродукцію якої наведено

 • □ А Іван Сошенко
 • □ Б Василь Тропінін
 • □ В Тарас Шевченко
 • □ Г Василь Штернберг

15. Сутність події, що ввійшла в історію під назвою «справа Бейліса»:

 • □ А розпочата київською єврейською громадою судова справа проти учасників погрому
 • □ Б спровокована антисемітами судова справа у Києві, що завершилася виправданням несправедливо обвинуваченого єврея Бейліса
 • □ В спровокована антисемітами судова справа у Києві, яка закінчилася покаранням єврея Бейліса за ритуальне вбивство
 • □ Г судова справа, що завершилася викриттям антисемітизму в Російській імперії.

10. Укажіть зображеного на фотографії історичного діяча.

 • □ А Августин Волошин
 • □ Б Сильвестр Сембратович
 • □ В Йосип Сліпий
 • □ Г Андрей Шептицький

17. Установіть відповідність між документами та державними представники яких їх підписували.

 • 1 Андрусівське перемир’я
 • 2 Бахчисарайський договір
 • 3 Бучацький договір
 • 4 Гадяцький договір
 • А Річ Посполита і Московія
 • Б Річ Посполита і Туреччина
 • В Річ Посполита і Україна
 • Г Туреччина і Московія
 • Д Україна і Московія

18. Установіть відповідність між прізвищами художників і назвами їхніх творів.

 • 1 Сергій Васильківський
 • 2 Микола Пимоненко
 • 3 Ілля Рєпін
 • 4 Іван Трупі
 • А «Весняний день в Україні», «Козаки в степу»
 • Б «Весілля в Київській губернії», «Святочне ворожіння»
 • В «Дніпро біля Києва», «Портрет Лесі Українки»
 • Г «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», «Українська селянка»
 • Д «Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Тарас Шевченко — пастух»

19. Установіть послідовність правління князів.

 • А Аскольд
 • Б Ігор
 • В Олег
 • Г Ольга

20. Установіть послідовність панівних станів від нижчого до вищого.

 • А зем’яни-шляхта
 • Б пани
 • В панцирні бояри
 • Г шляхта-голота

21. Укажіть характерні риси побуту скіфів.

 • 1 виготовляли одяг (шаровари, куртки, башлики) зі шкіри
 • 2 виготовляли чудові золоті прикраси у звіриному стилі
 • 3 використовували акінаки, бойові сокири, луки та панцирі
 • 4 користувалися різними тканинами
 • 5 предмети побуту виготовляли переважно з кераміки
 • 6 стіни споруд робили з каменю
 • 7 харчувалися переважно різними кашами

22. Укажіть основні напрями політики гетьмана Петра Дорошенка.

 • 1 боротьба за об’єднання українських земель (на деякий час став гетьманом усієї України)
 • 2 вжиття заходів для забезпечення підтримки собі рядового козацтва, міщан, селян
 • 3 дотримання промосковської орієнтації, завдяки чому став гетьманом усієї України
 • 4 пропольський напрям зовнішньої політики, спільні походи на Лівобережну Україну
 • 5 роздача посад і маетностей козацькій старшині, ігнорування думок рядового козацтва
 • 6 участь у Чигиринських походах з метою приєднання Лівобережної України
 • 7 пошук союзників у Криму й Османській імперії, передання Правобережної України під символічну зверхність турецького султана