ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

Варіант 5

1. Народ, який створив золоту нагрудну прикрасу, знайдену в кургані Товста Могила

 • □ А гуни
 • □ Б кіммерійці
 • □ В сармати
 • □ Г скіфи

2. Наслідком якої реформи став коментар історика: «Підлеглі території втрачали племінні назви, натомість їх поступово починали називати землями за головним містом: Київська земля, Чернігівська земля, Переяславська земля, Новгородська земля тощо»?

 • □ А адміністративної
 • □ Б військової
 • □ В податкової
 • □ Г правової

3. Наслідок битви під Ярославом (1245 р.)

 • □ А перемога військ князя Данила Романовича над німецькими лицарями-хрестоносцями, що надовго зупинило їхній наступ на руські землі
 • □ Б поразка раті князя Данила від монголо-татар, що змусило його відвідати хана Батия і визнати залежність від нього
 • □ В програшна битва галицько-волинських збройних сил від галицьких бояр, Данило надовго змушений був відмовитися від претензій на Галицьку землю
 • □ Г розгром угорсько-польських військ і їх союзників, злам опору бояр, остаточне утвердження князя Данила в Галичі, серйозна поразка Угорщини

4. На фото зображена

 • □ А Вишгородська ікона Богородиці
 • □ Б Дорогобузька ікона Богородиці
 • □ В ікона Богородиці з пророками з церкви в Підгородцях
 • □ Г Холмська ікона Богородиці

5. Прочитайте уривок і вкажіть назву документа, звідки наведено цитату.

«Государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми нехрещеними братами, ближніми, ... що проживають на його землях жагуче бажає і просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські та руські землі навіки приєднати до королівства Польського...»

 • □ А Віденська унія
 • □ Б Городельська унія
 • □ В Кревська унія
 • □ Г Острівська угода

6. Передумови виникнення козацтва

 • □ А постійні напади турків і татар, посилення феодального гніту, прагнення освоїти нові землі
 • □ Б поширення мусульманства на Півдні України, протест проти ісламізації
 • □ В рішучий натиск литовців на Південь України, спроба чинити опір нав’язуванню католицизму
 • □ Г стрімкий наступ на Південь України Московської держави, протест проти закріпачення

7. Місто, де споруджено ансамбль Катедрального костелу, до якого входить каплиця Боїмів, зображена на фото

 • □ А Кам’янець
 • □ Б Київ
 • □ В Луцьк
 • □ Г Львів

8. Головний соціальний наслідок Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

 • □ А виникнення великого козацького землеволодіння
 • □ Б злиття козацької старшини зі шляхтою
 • □ В ліквідація особистої залежності селян від феодалів (кріпацтва)
 • □ Г формування козацтва як провідної верстви

9. Наслідок Бахчисарайського договору

 • □ А договір між Гетьманщиною та Кримським ханством про військовий союз і взаємодопомогу
 • □ Б договір між Кримським ханством і Московським царством про припинення нападів на Україну
 • □ В договір між Московським царством і Османською імперією про кордон по Дніпрові, а територія між Південним Бугом і Дніпром 20 років мала бути незаселеною
 • □ Г договір між Османською імперією та Річчю Посполитою про приєднання до Туреччини Поділля і визнання незалежності Правобережної України

10. Сутність виділеної на карті території (включно із заштрихованою частиною)

 • □ А територія, що за Карловицьким договором перейшла від Османської імперії до Речі Посполитої
 • □ Б територія, охоплена воєнними діями під час Північної війни
 • □ В територія, що перейшладо Московського царства згідно з «Вічним миром»
 • □ Г територія, на яку поширювалася влада гетьмана Івана Мазепи в 1704-1709 рр.

11. Прочитайте уривок з указу Катерини II та вкажіть рік його видання.

«Досвід часу з 1774 року показав, що незалежність мало властива татарським народам. І для того, щоб зберегти її, нам потрібно... виснажувати свої війська важким рухом, здійснюючи такі витрати, як за часів війни. Така морока з кримською незалежністю спричинила понад сім мільйонів надзвичайних витрат. Приймаючи це до відома, Ми прийшли до рішення... зробити в майбутньому Кримський півострів не кублом розбійників і бунтівників, а територією Російської держави».

 • □ А 1768 р.
 • □ Б 1774 р.
 • □ В 1783 р.
 • □ Г 1791 р.

12. Митець, автор скульптурної групи святого Юрія Змієборця на фасаді собору святого Юра у Львові, а також скульптур на ратуші м. Бучача, зображених на фото

 • □ А Йоганн Пінзель
 • □ Б Леонід Позен
 • □ В Йоганн Шедель
 • □ Г Іван Щирський

13. Наміри Наполеона І щодо України перед російсько-французькою війною 1812 р.

 • □ А залишити під владою Росії
 • □ Б надати автономію
 • □ В надати незалежність
 • □ Г розділити на кілька частин під владою різних держав

14. Автор картини «Катерина», репродукцію якої наведено

 • □ А Володимир Боровиковський
 • □ Б Дмитро Левицький
 • □ В Василь Тропінін
 • □ Г Тарас Шевченко

15. Причини еміграції значної частини населення Західної України наприкінці XIX - на початку XX ст.

 • □ А важкі умови життя, безземелля, малоземелля при суттєвому зростанні кількості населення
 • □ Б низька родючість більшої частини земель, постійні посухи та неврожаї
 • □ В пошук сприятливих умов для розгортання комерційної діяльності, започаткування власного підприємництва
 • □ Г прагнення здобути величезні багатства, відсутність умов для розвитку української культури

16. Твір, автором якого є письменниця, зображена на портреті Івана Труша.

 • □ А «Давня казка»
 • □ Б «Земля»
 • □ В «Інститутка»
 • □ Г «Перехресні стежки»

17. Установіть відповідність.

 • 1 Вітовт
 • 2 Ольгерд
 • 3 Костянтин Острозький
 • 4 Свидригайло
 • А великий князь литовський, полководець у Ґрюнвальдській битві
 • Б видатний полководець, князь, переможець битви під Оршею
 • В литовський князь, переможець у битві на Синіх Водах
 • Г литовський і польський діяч, король Польщі
 • Д політичний діяч, «Великий князь Руський»

18. Установіть відповідність.

 • А запорізькі землі
 • Б район гайдамацького руху в 1750 р.
 • В район дій опришків на чолі з О. Довбушем
 • Г район дій прихильників Барської конфедерації
 • Д район, охоплений Коліївщиною

19. Установіть послідовність культурних подій.

 • А створення «Ізборника Святослава»
 • Б створення Остромирового Євангелія
 • В створення «Слова о полку Ігоревім»
 • Г укладення Нестором першої редакції «Повісті минулих літ»

20. Установіть послідовність підписання мирних договорів між Московським царством (Російською імперією) та Османською імперією, які стосувалися українських земель.

 • А Бахчисарайський договір
 • Б Бухарестський договір
 • В Кючук-Кайнарджійський договір
 • Г Ясський договір

21. Укажіть основні наслідки запровадження християнства в Київській Русі.

 • 1 встановлення рівноправних відносин з християнськими державами
 • 2 зміцнення влади київського князя
 • 3 подолання натурального господарства
 • 4 подолання породжених місцевими язичницькими віруваннями настроїв замкненості та відокремленості
 • 5 розвиток різних релігійних конфесій
 • 6 створення української національної церкви
 • 7 язичництво збереглось як друга офіційна релігія

22. Укажіть характерні риси розвитку економіки Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.

 • 1 будівництво розгалуженої мережі залізниць
 • 2 бурхливий розвиток нафтодобувної промисловості
 • 3 концентрація виробництва
 • 4 повна монополізація промисловості
 • 5 потужний розвиток вугледобування і металургії
 • 6 початок промислового перевороту
 • 7 рівномірний розвиток усіх частин України