ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 4

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Проаналізуйте твердження щодо об’єкта, зображеного на рисунку, й виберіть правильне:

 • ◻ А організм, зображений на рисунку, належить до царства Рослини;
 • ◻ Б від тварин відрізняється запасанням крохмалю;
 • ◻ В як і всі рослини, розмножується спорами;
 • ◻ Г з-поміж продуктів обміну речовин у нього є також сечовина.

2. Видозміненими надземними пагонами є:

 • ◻ А вусики гороху;
 • ◻ Б вусики гарбуза;
 • ◻ В колючки барбарису;
 • ◻ Г колючки кактуса.

3. У травній системі планарії молочно-білої розрізняють такі органи:

 • ◻ А рот, кишечник (передня, середня та задня кишка);
 • ◻ Б рот, глотка, три гілки кишечника, що закінчується сліпо;
 • ◻ В рот, глотка, стравохід, шлунок, тонка кишка;
 • ◻ Г рот, глотка, стравохід, шлунок, кишка, анальний отвір.

4. Кіль грудини у птахів:

 • ◻ А допомагає утримувати рівновагу під час ходьби;
 • ◻ Б виконує роль стабілізатора для утримання рівноваги під час польоту;
 • ◻ В слугує для прикріплення великих і малих грудних м’язів;
 • ◻ Г виконує роль стабілізатора для утримання рівноваги під час плавання (у водоплавних).

5. Сила натягу голосових зв’язок регулюється:

 • ◻ А об’ємом видихуваного повітря;
 • ◻ Б кількістю резонаторів;
 • ◻ В ступенем скорочення голосових м’язів;
 • ◻ Г швидкістю видихуваного повітря.

6. У першій пробірці міститься розчин кухонної солі, а в другій — розчин цукру. До кожної пробірки додали однаковий розчин. У першій жодних змін не відбулось, а в другій почався процес з виділенням вуглекислого газу. У пробірки було додано:

 • ◻ А шлунковий сік;
 • ◻ Б дріжджі;
 • ◻ В слину;
 • ◻ Г молочнокислі бактерії.

7. Укажіть антикодон тРНК, комплементарний триплету АТТ, який міститься в ДНК:

 • ◻ А ТАА;
 • ◻ Б УАА;
 • ◻ В УАГ;
 • ◻ Г АУУ.

8. Структурна функція ліпідів:

 • ◻ А захищають організм від переохолодження;
 • ◻ Б утворюють комплексні сполуки з білками;
 • ◻ В утворюють основу біологічних мембран;
 • ◻ Г захищають внутрішні органи від ушкоджень.

9. Ріст і достигання плодів помідорів супроводжується змінами їхнього забарвлення. Виберіть варіант, який показує взаємоперетворення пластид під час цього процесу:

 • ◻ А пропластиди —> хлоропласти —> хромопласта;
 • ◻ Б пропластиди —> хлоропласти —> лейкопласти;
 • ◻ В пропластиди —> лейкопласти —> хромопласти;
 • ◻ Г пропластиди —> хромопласта —> хлоропласти.

10. Дівчинка успадкує гемофілію, якщо:

 • ◻ А дефективний ген міститься в Х-хромосомі батька, а мати гомозиготна й фенотипно здорова;
 • ◻ Б дефективний ген міститься в Х-хромосомі батька, а мати гетерозиготна за цією ознакою;
 • ◻ В мати гетерозиготна за цією ознакою і хворіє на гемофілію;
 • ◻ Г батько здоровий, а мати гетерозиготна за цією ознакою.

11. Укажіть, яка з названих змін НЕ належить до мутацій:

 • ◻ А фенілкетонурія у людини;
 • ◻ Б редуковані крила в дрозофіли;
 • ◻ В підвищення кількості еритроцитів у крові мешканців високогірних районів;
 • ◻ Г поліплоїдія у кукурудзи.

12. У курей відомий зчеплений зі статтю рецесивний ген з летальним ефектом без видимого прояву. Укажіть співвідношення статей у потомстві гетерозиготного за цим геном півня і нормальної курки:

 • ◻ А 1/2 ♀, 1/2 ♂;
 • ◻ Б 3/4 ♀, 1/4 ♂;
 • ◻ В 1/4 ♀, 3/4 ♂;
 • ◻ Г 1/3 ♀, 2/3 ♂.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть деякі особливості, притаманні рослинам:

 • ◻ 1 поглинають поживні речовини лише у вигляді розчинів;
 • ◻ 2 усі вони мають хлорофіл, де відбувається фотосинтез;
 • ◻ 3 усі вони мають тіло, поділене на органи;
 • ◻ 4 усі розмножуються насінням і фрагментами тіла;
 • ◻ 5 ростуть протягом усього життя;
 • ◻ 6 здатні активно змінювати місце зростання.

14. Для ракоподібних властиві:

 • ◻ 1 дві пари вусиків на голові та складні очі;
 • ◻ 2 органи дихання — зябра;
 • ◻ 3 легені, якщо вони живуть на суші (мокриця);
 • ◻ 4 зелені залози — органи виділення, розміщені на голові;
 • ◻ 5 кров червоного кольору;
 • ◻ 6 пара складних очей і дві пари простих вічок.

15. Укажіть складові крові людини:

 • ◻ 1 вода;
 • ◻ 2 фібриноген;
 • ◻ 3 хондроцита;
 • ◻ 4 тромбоцити;
 • ◻ 5 лейкоцити;
 • ◻ 6 глюкоза.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між терміном та його значенням.

 • 1 катаболізм;
 • 2 метаболізм;
 • 3 гомеостаз;
 • 4 анаболізм;
 • А обмін речовин і енергії в організмі;
 • Б відносно стабільний стан внутрішнього середовища організму;
 • В сукупність реакцій розщеплення сполук в організмі;
 • Г припинення обміну сполуками між організмом і середовищем;
 • Д сукупність реакцій синтезу сполук в організмі.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть три типи РНК у клітині:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. Живі істоти здатні до розмноження, росту та ____ .

2. Неперервність життя забезпечують ____ .

3. Зміни в будові організму, що мають характер пристосування до певних умов, але не змінюють рівня його організації, називають ____ .

 • А ідіоадаптацією;
 • Б самовдосконалення;
 • В ароморфозом;
 • Г життєві цикли;
 • Д спонтанні міграції;
 • Е індивідуального розвитку.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут