ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 3

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. На відмітну від мохів, плауни:

 • ◻ А розмножуються спорами;
 • ◻ Б мають стебло та листки;
 • ◻ В мають корені;
 • ◻ Г трапляються лише в мішаних лісах.

2. Вітрозапильні рослини мають:

 • ◻ А дрібні непоказні квіти, без запаху й нектару, пилок дрібний, легкий і сухий;
 • ◻ Б великі яскраві квітки без запаху й нектару, пилок дрібний, легкий і сухий;
 • ◻ В дрібні яскраві квіти із сильним запахом, зібрані в суцвіття, нектарники, дрібний сухий пилок;
 • ◻ Г великі яскраві квітки із сильним запахом, нектарники, липкий пилок.

3. Личинка мірацидій є в циклі розвитку:

 • ◻ А ехінокока;
 • ◻ Б бичачого ціп’яка;
 • ◻ В волосоголовця;
 • ◻ Г печінкового сисуна.

4. Відомо, що комарі є переносниками малярії. Укажіть, які саме комарі переносять це захворювання:

 • ◻ А самки комарів;
 • ◻ Б усі комарі;
 • ◻ В самці комарів;
 • ◻ Г комарі, вік яких не більше 12 днів.

5. Голосові зв’язки у чоловіків та жінок відрізняються. У чоловіків вони:

 • ◻ А коротші й тонші, ніж у жінок;
 • ◻ Б довші й тонші, ніж у жінок;
 • ◻ В коротші й товстіші, ніж у жінок;
 • ◻ Г довші й товстіші, ніж у жінок.

6. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, й виберіть правильне:

 • ◻ А цифрою «4» позначена тонка кишка;
 • ◻ Б панкреатит — запалення органа, позначеного цифрою «3»;
 • ◻ В гормон глюкагон виробляє орган, позначений цифрою «1»;
 • ◻ Г цифрою «2» позначена товста кишка.

7. У молекулі ДНК аденіловий нуклеотид становить 15 % загального вмісту нуклеотидів. Укажіть відсотковий вміст інших нуклеотидів у цій молекулі:

 • ◻ А Г — 15 %, Ц — 15 %, Т — 55 %;
 • ◻ Б Г — 35 %, Ц — 35 %, Т — 15 %;
 • ◻ В Г — 45 %, Ц — 35 %, Т — 5 %;
 • ◻ Г Г — -25 %, Ц — 25 %, Т —35 %.

8. Укажіть, яка ймовірність народження хлопчиків і дівчаток у сім’ї, де мати — носій рецесивного летального гена, зчепленого зі статтю, що спричиняє загибель і розсмоктування зародка на ранніх стадіях розвитку:

 • ◻ А дівчаток — 1/2 %, хлопчиків — 1/2 %;
 • ◻ Б дівчаток — 2/3 %, хлопчиків — 1/3 %;
 • ◻ В дівчаток — 3/4 %, хлопчиків — 1/4 %;
 • ◻ Г дівчаток — 1/3 %, хлопчиків — 2/3 %.

9. У профазі мейозу І клітина людини містить:

 • ◻ А 23 хроматиди;
 • ◻ Б 46 хроматид;
 • ◻ B 92 хроматиди;
 • ◻ Г 138 хроматид.

10. У темновій фазі фотосинтезу відбувається перетворення:

 • ◻ А світлової енергії в хімічну;
 • ◻ Б хімічної енергії в механічну;
 • ◻ В світлової енергії в механічну;
 • ◻ Г хімічної енергії в хімічну.

11. У процесі мейозу з одного овоцита І порядку утворюються:

 • ◻ А 2 яйцеклітини;
 • ◻ Б 1 яйцеклітина і 3 направляючі тільця;
 • ◻ В 4 яйцеклітини
 • ◻ Г 2 яйцеклітини і 2 направляючі тільця.

12. Максимальний ефект гетерозису виявляється в поколінні гібридів:

 • ◻ А F1;
 • ◻ Б F2;
 • ◻ B F3;
 • ◻ Г F4.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, й виберіть правильні:

 • ◻ 1 на рисунку зображено типи плодів;
 • ◻ 2 літерою «А» позначено розкривні плоди;
 • ◻ 3 цифрою «2» позначено стручок;
 • ◻ 4 цифрою «3» позначено біб;
 • ◻ 5 цифрою «6» позначено листянку;
 • ◻ 6 цифрою «8» позначено зернівку.

14. Укажіть ознаки, притаманні рибам:

 • ◻ 1 холоднокровні тварини;
 • ◻ 2 кишечник наскрізний, є печінка та підшлункова залоза;
 • ◻ 3 кровоносна система незамкнена, мають два кола кровообігу;
 • ◻ 4 органи виділення — стрічкоподібні нирки;
 • ◻ 5 серце однокамерне;
 • ◻ 6 крім хорди, закладається кістковий або хрящовий хребет.

15. Укажіть органи травної системи людини:

 • ◻ 1 жовчний міхур;
 • ◻ 2 сечовий міхур;
 • ◻ 3 ротова порожнина;
 • ◻ 4 черевна порожнина;
 • ◻ 5 апендикс;
 • ◻ 6 щитоподібна залоза.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між назвою нестатевого розмноження та його характеристикою:

 • 1 спороутворення;
 • 2 шизогонія;
 • 3 брунькування;
 • 4 поділ навпіл;
 • А з материнської клітини утворюються дві дочірні удвічі меншого розміру;
 • Б багатоклітинний організм ділиться поперечним поділом на кілька частин;
 • В з материнської клітини утворюється багато дочірніх;
 • Г на клітині або тілі формується брунька-клітина або багатоклітинна брунька;
 • Д розмноження за допомогою спор, які утворюються всередині клітини або спеціального органу.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть назви трьох природних заповідників України:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох речень, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. 1. ____ — це низка послідовних мітотичних поділів зиготи.

2. Дроблення завершується утворенням ____ .

3. Під час формування дво- або тришарової гаструли відбувається ____ .

 • А онтогенез;
 • Б гаструли;
 • В бластули;
 • Г дроблення;
 • Д гістогенез;
 • Е філогенез.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут