ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Частина V

1. Опишіть хімічний склад клітинних мембран

2. Опишіть функції клітинної стінки

3. Схарактеризуйте глікокалікс тваринних клітин

4. Схарактеризуйте етапи біосинтезу білка

5. Опишіть етапи енергетичного обміну

6. Розкажіть про функції цитоскелету клітини

7. Назвіть шляхи проникнення вірусу в організм

8. Поясніть біологічне значення мітозу

9. Поясніть генетичне значення мейотичного поділу

10. Дайте цитологічне обгрунтування одноманітності гібридів першого покоління

11. Назвіть основні положення хромосомної теорії спадковості

12. Схарактеризуйте типи взаємодії генів

13. Поясніть значення партеногенезу

14. Що вам відомо про штучний добір організмів?

15. Вид. Критерії виду. Структура виду

16. Схарактеризуйте закон гомологічних рядів спадкової мінливості

17. Поясніть явище гетерозису

18. Що вам відомо про гідрофільні та гідрофобні сполуки?

19. Ланцюги живлення

20. Нуклеотиди. Нуклеїнові кислоти

21. Біосфера і ноосфера

22. Основні положення сучасної клітинної теорії

23. Особливості клітин прокаріотів та будови їх поверхневого апарату

24. Дивергенція та конвергенція, гомологічні та аналогічні органи, рудименти

25. Схарактеризуйте процес мікроеволюції

26. Біосинтез білка. Основні етапи матричного синтезу білка

27. Структурні та регуляторні гени

28. Синтетична теорія еволюції

29. Біогенетичний закон Геккеля — Мюллера

30. Філогенез. Філогенетичний ряд

Відповіді можна знайти тут
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст