Історія держави і права зарубіжних країн

3.2. Особливості англійського абсолютизму

Абсолютна монархія встановилася в Англії, як і в інших країнах, у період спаду феодалізму й розвитку буржуазних виробничих відносин. Водночас англійський абсолютизм мав свої особливості, завдяки чому одержав у літературі назву «незавершеного».

Основна особливість англійської абсолютної монархії полягала у тому, що поряд із сильною королівською владою в Англії продовжував існувати парламент. Крім того зберігалося місцеве самоврядування, була відсутньою значна за кількістю постійна армія; державний апарат не набув такого високого рівня централізації й бюрократизації як це було на континенті.

Центральними органами влади й управління в період абсолютної монархії в Англії були король, Таємна рада і парламент. Реальна влада зосередилася в цей період цілком у руках короля.

Таємна рада короля, що остаточно сформувалася в період абсолютизму, складалася з вищих посадових осіб держави, представників феодальної знаті, джентрі й буржуазії. Вона мала досить широку компетенцію: управляла заморськими колоніями, регулювала зовнішню торгівлю, за її участю видавалися ордонанси; розглядала деякі судові справи як суд першої інстанції й в апеляційному порядку.

Серед знов створених установ слід перш за все назвати Зоряну палату, яка була відділенням Таємної ради. Зоряна палата засновувалося для боротьби із супротивниками королівської влади, була свого роду політичним трибуналом. При цьому вона розглядала і цивільні, і кримінальні справи. Процес носив інквізиційний характер, припускав застосування катувань. Зоряна палата здійснювала також цензуру друкарських творів. Цю функцію виконувала й Висока комісія, у веденні якої було також безпосереднє управління церквою.

Поряд із зазначеними центральними органами варто назвати і парламент, хоча роль його в цей час була невеликою.

Наприкінці XIV ст. була заснована посада королівського секретаря, яка набула великого значення в XVI ст. У цей час секретарів стає два і через їх руки проходять найбільш важливі державні справи.

Таким чином, відповідаючи загальним ознакам абсолютної монархії, англійська мала деякі особливості, обумовлені незавершеністю англійського абсолютизму. В Англії продовжували зберігатися політичні інститути, властиві попередній епосі, а також були відсутні деякі нові елементи, типові для абсолютизму класичного, французького зразка.