Крок до ВНЗ. Світова література. Довідник

Анакреонт

(бл. 570—485 рр. до н. е.)

Життя і творчість

Анакреонт — старогрецький ліричний поет, народився в Теосі, в Малій Азії, але близько 545 року до н. е. переселився разом із співгромадянами в Абдери, які були тоді наново засновані теосцями, що рятувалися від персів. Потім Анакреонт отримав запрошення від тирана Самоса Полікрата, а після його смерті перебрався в Афіни, до двору тирана Гиппарха, сина Писистрата. Час і місце смерті Анакреонта невідомі. Традиція свідчить, що Анакреонт прожив 85 років і помер, можливо, в Афінах.

В Александрійській школі видання творів Анакреонта складалося щонайменше з трьох книг ліричних пісень, однієї книги ямбічних і однієї книги елегійних віршів.

Творчість Анакреонта вирізняється жанровим розмаїттям: гімни і парфенії (хорові пісні, що виконувалися дівчатами), любовні пісні. Тематика віршів: оспівування кохання та вина; насолоди від вільної думки, бенкетів та інших радощів життя, вірші, що містили скарги на скороминучість молодості і швидкий прихід старості, емоційним фоном яких було передчуття смерті і неприємностей та незручностей, пов’язаних зі старістю.

У віршах Анакреонта немає сильної пристрасті. Кохання для нього — гра, розвага, задоволення, грайливе залицяння. Мотиви його вишуканих коротеньких віршиків відображували настрої тих соціальних прошарків, які розбагатіли від торгівлі. Тоді, коли у часи політичних та соціальних переворотів одні піднімалися, злітали, а інші втрачали усе, поет навчав цінувати легкі, скороминущі радості, віддаватися теперішньому; з презирством дивитися на можливі негаразди у майбутньому і забувати про минуле, яке неможливо повернути.

Але поет при всій своїй життєлюбності у розвагах завжди закликає знати міру.

Анакреонт був байдужим до політики, до військової слави, до багатства. Для нього поезія — ще один спосіб насолоджуватися життям.

Завдяки Анакреонту в поезії з’явилися та усталилися деякі образи. Наприклад, образ пустуна Ерота, який стріляє зі свого лука стрілами кохання або жбурляє у свою жертву м’ячем. Саме цей образ зустрічається у поезії «Золотоволосий Ерот...»:

Золотоволосий Ерот мене

Знову поцілив пурпурним м’ячем —

Дівчину в барвних сандалях тепер

Каже мені забавляти.

Лиш залишилося кляте дівча, —

З Лесбосу славного родом воно, —

Та й, осміявши мою сивину,

Іншому звабно моргає.

(Переклад А. Содомори)

Сивочолий життєлюб залишається вірним собі: безтурботна грайливість, іронічне ставлення до себе, жартівливість — ось риси ліричного героя вірша. Вірш вирізняють прості характери образів, молоде захоплення красою і коханням.

Старість не змінила Анакреонта, залишивши йому душу юнака, здатного насолоджуватися коханням і піснями.

У вірші «Принеси води, юначе...» поет описує особливого роду божевілля, яке викликане не сп’янінням, а надміром палких почуттів. Ліричному героєві знов потрібно боротися з Еротом, тим більше, що все навколо сприяє програшу: вино, бенкет, вінки духмяних квітів. Поет розкриває своє ставлення до життя: «не люблю я нудьгувати на бенкет з вином разом». Вино для нього не самоціль: воно просто допомагає душі розкритися для радощів життя. Але поет дає зрозуміти, що людина, яка не має гармонії в душі, грайливості почуттів, не зможе відчути радості буття.

Поезія Анакреонта породила безліч наслідувань як в античній літературі, так і в літературі пізніх часів.

Література

1. Антична література: Хрестоматія. Упорядник О. І. Білецький. — К.: Радянська школа, 1968 (2-ге видання).

2. Гиленсон Б. А. История античной литературы: Учебное пособие: В 2 кн. — 2-е изд. —- М.: Наука, 2002.

3. Історія світової літератури. — К., 2000.

4. Троцик О. «Не люблю я нудьгувати...». Урок-хроніка з вивчення творчості Анакреонта і анакреонтичних мотивів. 8 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2000.

5. Українська та зарубіжна культура. Підручник / За ред. Козири. — К., 2001.

Запитання для самоконтролю

1. Визначте тематику віршів Анакреонта.

2. Як, судячи з його віршів, поет ставився до життя?

3. Які образи, створені Анакреонтом, усталилися у літературі?

4. Дайте характеристику ліричного героя вірша «Принеси води, юначе...».

5. Що ви дізналися про ліричні жанри, в яких працював поет?

6. Які народи вважаються засновниками античної літератури?

7. Що є основним джерелом сюжетів, тем, образів і мотивів античної літератури?

8. Назвіть основні риси жанру байки.

9. Доведіть на конкретних прикладах, що Езопові байки стали джерелом сюжетів байок у світовій літературі.

10. У чому полягає гуманістичний пафос «Іліади»?

11. Які людські риси звеличуються в поемі «Одіссея»?

12. Наведіть приклади використання в «Одіссеї» пригодницького, казкового та побутового елементів.

13. Що таке гекзаметр?

14. Чому Есхіла називають «батьком трагедії»? Який внесок він зробив у розвиток театрального мистецтва?

15. Знайдіть спільні елементи у поемах «Енеїда» Вергілія та «Іліада» й «Одіссея» Гомера.

Тестові завдання

1. Який період охоплює доба античності?

А кінець XIX — початок XX ст. н. е.

Б I—V ст. до н. е.

В VI—III ст. н. е.

Г XVII—XVIII ст. н. е.

2. Байка — це

А ліро-епічний твір, у якому зображені значні події та яскраві характери

Б невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вималюваною дією

В коротке алегоричне оповідання, переважно віршоване, в якому завжди присутній повчальний зміст

Г жанр лірики медитативного, меланхолійного, журливого змісту

3. На основі якого циклу давньогрецьких міфів створено поему «Іліада»?

А троянського

Б фіванського

В про аргонавтів

4. Хто з героїв античної літератури, сповнений великою любов’ю до людей, готовий був заради них прийняти найтяжчі муки?

А Еней

Б Гектор

В Прометей

Г Одіссей

5. Укажіть ім’я видатного давньогрецького трагіка.

А Гомер

Б Есхіл

В Езоп

Г Вергілій

6. Яким віршовим розміром написано поеми «Іліада» й «Одіссея»?

А ямбом

Б хореєм

В амфібрахієм

Г гекзаметром

7. Установіть відповідність між іменами античних авторів та назвами основних жанрів, у яких вони творили.

1 Сапфо

2 Есхіл

3 Езоп

4 Вергілій

А буколічна поезія, дидактична поема, епічна поема

Б балада

В трагедія

Г байка

Д гімни, весільні пісні, любовні пісні та елегії

8. Установіть відповідність між іменем персонажа та твором, до якого він належить.

1 Кірка

2 Влада і Сила

3 Патрокл

4 Дідона

А «Іліада»

Б «Прометей закутий»

В «Енеїда»

Г «Одіссея»

Д «Метаморфози»

9. Установіть відповідність між іменами античних авторів та назвами їхніх творів.

1 Езоп

2 Есхіл

3 Овідій

4 Сапфо

А «Одіссея»

Б «Сумні елегії»

В «До богів подібний мені здається»

Г «Вовк і Ягня»

Д «Прометей закутий»

10. Твір «Метаморфози» Овідія являє собою

А збірку байок

Б біографію Октавіана Августа

В систематичний виклад античної міфології

Г збірку поезій про кохання