Біологія. З поглибленим вивченням біології. 8 клас. Задорожний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення знань за темою «Адаптація і виживання людини за екстремальних умов»

Стадії стресу

Стадія тривоги

Організм відчуває, що виникла ситуація, яка може йому загрожувати. Він починає шукати шляхи виходу

Стадія адаптації

Через мобілізацію ресурсів під упливом нервової та гуморальної систем здатність організму до опору збільшується, організм переходить до довготривалої стратегії виживання. Ця стадія є найуспішнішою в подоланні кризи

Стадія виснаження

Якщо організму не вдалося вирішити проблеми, то він починає відчувати нестачу ресурсів, можливості організму вичерпуються. Здатність організму до опору знижується

Причини стресу

Дія зовнішніх факторів

Причинами є зовнішні фактори — шум, аварії, стихійні лиха (землетрус, повінь тощо), зміни клімату тощо

Психоемоційні

Виникає під дією факторів, які є важливими для конкретної людини й можуть не впливати на інших людей. Залежить від особливостей характеру людини й сприйняття нею конкретної ситуації

Компетентнісно орієнтовані завдання

1. Які особливості біології людини дозволяють їй пристосовуватися до надзвичайно широкого діапазону умов середовища?

2. Порівняйте лімітуючі фактори навколишнього середовища для людини та акули.

3. Які системи органів задіяні у відповіді організму на стрес?

4. Схарактеризуйте реакцію організму «бийся або тікай». У чому полягає її біологічний сенс?

5. Чому під час хронічного стресу людина стає вразливою до хвороб?

6. Пропонуємо організувати дискусію на тему «Стрес — це добре чи погано?». Для обговорення можете скористатися запитаннями:

  • Чи може людина прожити без стресів?
  • Чи можуть спричиняти стрес позитивні події?
  • Які захворювання може спричинити стрес?
  • Які причини стресу в підлітковому віці?
  • Чи можна навчитися керувати стресом?

7. Найвищою гірською вершиною на Землі є гора Джомолунгма (Еверест). Її висота становить 8848,43 м над рівнем моря. Підйом на вершину триває близько двох місяців. Поясніть, що становить небезпеку для здоров’я людини під час підйому на вершину, крім крутих схилів.

8. Використовуючи метод скрайбінгу, поясніть, як людина пристосувалася до різних кліматичних умов. (Етапи створення скрайбінгу подано в завданні 11 на с. 33.)

9. Складіть біологічно обґрунтовані поради щодо акліматизації тим туристам, які вперше подорожують до тропічних країн та північних регіонів.

10. Часто потрапляння людини в екстремальні умови є основою багатьох сюжетів художніх творів. Пригадайте книги та кінофільми, де траплялися такі ситуації. Які якості людини дозволяють вижити за екстремальних умов? Свої думки запишіть у формі есе. Можливо, це надихне вас на створення великого художнього твору.

Тестові завдання за темою «Адаптація і виживання людини за екстремальних умов»