Біологія. З поглибленим вивченням біології. 8 клас. Задорожний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Формені елементи крові. Зсідання крові

Поміркуйте

  • Чому в деяких безхребетних тварин колір крові не червоний, а блакитний?

Згадайте

  • Рідини внутрішнього середовища організму
  • Функції крові

Формені елементи крові

До формених елементів крові належать еритроцити, лейкоцити та тромбоцити (мал. 17.1). Їхні основні характеристики наведені в таблиці.

Формені елементи крові утворюються в червоному кістковому мозку.

Одним із поширених параметрів, який досліджують у процесі аналізу крові, є визначення лейкоцитарної формули. Ця формула показує відсоткове співвідношення різних типів лейкоцитів, які містяться в крові. За лейкоцитарною формулою можна виявити наявність певних патологічних процесів в організмі людини.

Мал. 17.1. Формені елементи крові

Зсідання крові

Зсідання крові — це процес формування в крові ниток білка фібрину, які утворюють кров’яний згусток — тромб. Зсідання крові є захисною реакцією організму для запобігання втраті крові.

Цей складний процес можна розглянути як низку послідовних реакцій.

Тромб перекриває ушкоджену ділянку й запобігає витіканню крові з організму (мал. 17.2).

Процес зсідання крові також називають коагуляцією крові, або гемокоагуляцією.

Групи крові

За певними біохімічними властивостями крові, які зумовлені спадковими ознаками, виділяють різні групи крові.

Формені елементи крові

Формені елементи

Особливості будови

Функції

Еритроцити — червоні формені елементи крові

Зрілі еритроцити не мають ядра. Зовні вкриті мембраною й наповнені білком гемоглобіном. Форма клітин — увігнутий диск

Основна функція — перенесення кисню від легень до клітин

Лейкоцити — безбарвні (білі) клітини крові

Різноманітні за формою та розмірами

Захист організму від мікроорганізмів, чужорідних білків, токсинів тощо

Тромбоцити, або кров’яні пластинки

Є не клітинами, а фрагментами клітин. Відповідно, не мають ядра

Відіграють важливу роль у процесі зсідання крові

Мал. 17.2. Процес зсідання крові

Поділ на групи ґрунтується на наявності на поверхні еритроцитів антигенів — особливих речовин (білків і вуглеводів), які спричиняють певну реакцію імунної системи.

Сьогодні відомо близько 30 систем поділу крові людини на групи, але найбільше практичне значення мають дві з них — система АВ0 і резус-система.

Групи крові системи AB0

Розподіл крові людини за системою AB0 на чотири групи ґрунтується на комбінації двох антигенів (аглютиногени A і B) на поверхні еритроцитів і двох антитіл (аглютиніни α і β) у плазмі крові.

Для чого ж потрібен поділ на групи? Якщо під час переливання кров підібрана неправильно, то відбудеться зсідання (аглютинація) еритроцитів. Це активує процес утворення тромбів, унаслідок чого може настати смерть реципієнта (того, кому переливають кров). Тому людині можна переливати лише кров її групи.

Групи крові системи резус

У більшості людей на поверхні еритроцитів є особливий антиген — резус-фактор (Rh). Таких людей називають резус-позитивними, а їхня група крові позначається як Rh+. У резус-негативних людей цього антигена немає, їхня група крові — Rh-. Під час переливання крові, несумісної за резус-фактором, у судинах реципієнта можуть утворюватися тромби. А під час вагітності, якщо мати резус-негативна, а дитина резус-позитивна, може виникати резус-конфлікт. При цьому в крові матері утворюються антитіла, що руйнують еритроцити плоду.

Дізнайтеся більше

Спершу резус-систему виявили в макаки-резус, і лише пізніше — у людини. Саме тому ця система й отримала таку назву.

Переливання крові

Якщо людина втратить багато крові, то її організм може не впоратися із забезпеченням тканин і органів киснем та іншими речовинами. Тому ще здавна робили спроби переливати кров у випадку її великої втрати. Певна річ, це часто призводило до утворення тромбів і загибелі людини.

Лише після відкриття груп крові систем АВ0 і резус-фактора переливання крові стало безпечним. Для цього беруть кров здорових людей — донорів.

Для тривалого зберігання до крові додають спеціальні речовини (консерванти).

Безпечна для донора разова доза забору крові становить 400 мл — таку кількість організм здатний відновити дуже швидко.

Групи крові системи АВ0

Група крові

0(І)

А(ІІ)

В(ІІІ)

AB(IV)

Аглютиногени

Відсутні

Лише А

Лише В

А і В

Аглютиніни

α і β

Лише β

Лише α

Відсутні

Ключова ідея

Форменими елементами крові є еритроцити, лейкоцити й тромбоцити. Найважливішими для людини є системи груп крові AB0 і резус. У разі переливання крові слід ураховувати групу крові й резус-фактор.

Перевірте свої знання

1. Які групи крові існують у системі AB0? 2. Схарактеризуйте процес зсідання крові. 3.* Чому може виникнути резус-конфлікт під час вагітності? 4.* Чому людині слід переливати лише кров її групи?