Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

§ 47. Порушення клітинного циклу та їх наслідки

Що таке клітинний цикл? Які стадії виокремлюють у клітинному циклі? Що таке мітоз? Як регулюється ріст та диференціація клітин в організмі людини? Яким чином можуть регулюватися процеси обміну речовин у клітині?

Проблеми порушення клітинного циклу

Клітинний цикл у клітин організму людини є стандартним для ссавців. У більшості випадків він відбувається без відхилення. А тривалість інтерфази може бути різною й залежить від рівня спеціалізації клітини. Чим більш спеціалізована клітина, тим більша тривалість інтерфази її клітинного циклу.

Але в деяких випадках клітинний цикл може порушуватися. Це може бути причиною нестандартних варіантів поділу клітини (наприклад, амітозу чи ендомітозу). Але найбільшою загрозою для організму людини є ситуація, коли клітина втрачає контроль над своїми поділами і починає інтенсивно ділитися. Такі порушення стають причиною виникнення пухлин різної природи. Такі пухлини поділяють на дві великі групи — доброякісні і злоякісні.

Доброякісні пухлини

Доброякісні пухлини — це новоутворення в організмі, що зумовлені неконтрольованим але обмеженим розмноженням клітин, які не поширюються в сусідні тканини (не здатні до інвазії) та віддалені органи (не утворюють метастази).

За структурою доброякісні пухлини схожі на тканини, з яких вони виникли (мал. 47.1).

Мал. 47.1. Доброякісні пухлини — ліпома та неврома

Ступінь їхньої диференціації суттєво вища, ніж у клітин злоякісних пухлин. Доброякісні пухлини зазвичай ростуть повільно і обмежені сполучнотканинною капсулою. Вони не викликають болю, але можуть порушувати роботу органів, а в деяких випадках здатні перетворюватися на злоякісні пухлини.

Різноманітність доброякісних пухлин є високою. їх класифікують за типом тканини, з якої вони утворилися.

Поширені типи доброякісних пухлин

Назва пухлини

Тканина, з клітин якої утворюється

Аденома

Залозистий епітелій

Епітеліома

Епітеліальна

Фіброма

Сполучна

Неврома

Нервова тканина

Остеома

Кісткова

Хондрома

Хрящова

Ліпома

Жирова

Лімфома

Лімфатична

Міома

М'язова

Найбільш поширеними доброякісними пухлинами є міома матки (розвивається з м’язів матки), папіломи (розвиваються на поверхні шкіри або слизових оболонках), аденоми (розвивається із залозистого епітелію різних залоз).

Для лікування доброякісних пухлин часто застосовують хірургічне втручання. У сучасній медицині популярною технологією лікування деяких типів таких пухлин стає кріокоагуляція, коли клітини пухлин руйнують за допомогою низьких температур.

Отже, тепер ви знаєте

1. До яких наслідків може призводити порушення клітинного циклу? 2. Що таке доброякісна пухлина? 3. Які бувають доброякісні пухлини?

Запитання та завдання

4. Які методи використовують для лікування доброякісних пухлин? 5*. Чи можуть особливості будови та життєдіяльності тканини вплинути на ризик розвитку пухлини? Чому?