Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

§ 2. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Що вивчає наука екологія? Які види взаємодії живих організмів вам відомі? Що таке екосистема? Як фактори неживої природи можуть впливати на живі організми? Чи може людина впливати на стан екосистем?

Взаємодія людини і природи

Людина як біологічний вид взаємодіяла з природою протягом усього часу свого існування. Вона жила у природному середовищі, полювала на тварин і розпалювала вогнища, орала землю і будувала млини, але її втручання у природу не завдавало великої шкоди останній. Тому система людина — природа могла довго існувати без особливих проблем.

Якщо ж рівновага у цій системі порушувалася і людина починала руйнувати існуючі екосистеми, то це закінчувалося екологічними катастрофами. І чим більш розвиненим було людське суспільство, тим більш тяжкими були наслідки порушення рівноваги у взаємодії з природою (мал. 2.1, 2.2).

Запобігти порушенню рівноваги у взаємодії суспільства і природи важко. Ми не можемо не впливати на живі системи, бо людство постійно розвивається. Ми не можемо зупинити промисловість або припинити вирощування сільськогосподарських культур, бо це може поставити під загрозу існування людства. Але ми можемо скорегувати наш вплив таким чином, щоб він не спричинював руйнування існуючих екосистем і не призводив до криз і катастрофічних змін у біосфері. Саме для цього і було сформовано так звану концепцію сталого розвитку.

Мал. 2.1. Висихання Аральського моря внаслідок негативного впливу людини на природу

Мал. 2.2. Рівень небезпеки вимирання організмів у наші часи

Концепція сталого розвитку суспільства

Сталий розвиток — це розвиток людства, який відбувається з урахуванням великої кількості факторів, що впливають як на суспільство, так і на природу. Використання сучасних інформаційних технологій та моделювання процесів дозволяє достатньо точно передбачати наслідки прийнятих рішень. Це робить такий розвиток керованим, дозволяє ефективно планувати діяльність людства.

Концепцію сталого розвитку було сформульовано в рішеннях Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). На цій конференції голови 179 держав ухвалили план дій щодо сталого розвитку, що отримав назву «Порядок денний на XXI століття».

Його було прийнято у зв’язку зі стрімким погіршенням екологічної ситуації і прогнозом про можливу глобальну катастрофу у XXI ст., яка може призвести до загибелі всього живого на планеті. Людство зіткнулося з гострим протиріччям між зростаючими потребами людей і нездатністю біосфери забезпечити їх. Концепція сталого розвитку передбачає позитивний синтез і системне вирішення екологічних, економічних, соціальних і культурних проблем сучасності (мал. 2.3).

Основною ідеєю концепції стало те, що розвиток повинен задовольняти потреби нинішнього покоління без шкоди для майбутніх поколінь. Так, наприклад, зростання виробництва зерна не повинно супроводжуватися погіршенням якості ґрунтів; будівництво доріг і будівель повинно супроводжуватися створенням зелених насаджень тощо.

Мал. 2.3. Складові сталого розвитку

Екологічні проблеми України

В Україні порушення рівноваги у взаємодії людини і природи стало причиною багатьох проблем. У різних регіонах вони свої. Так, проблеми знищення степів найбільш актуальні для південних регіонів, наслідки чорнобильської катастрофи — для північних. Небезпечні геологічні процеси (наприклад, просідання поверхні ґрунту, зсуви тощо) відбуваються там, де проводився видобуток корисних копалин або порушувалися правила забудови. А військові дії на сході стали причиною руйнування екосистеми саме в цьому регіоні.

Проблемами всієї України можна назвати забруднення водойм і ґрунтів, деградацію ґрунтів і знищення лісів. Проблема утилізації побутових відходів також є актуальною для будь-якого населеного пункту України (мал. 2.4). А забруднення повітря, наприклад, є актуальним для всієї України, але ступінь цього забруднення значно різниться у різних регіонах (мал. 2.5).

Мал. 2.4. Основні екологічні проблеми України

Мал. 2.5. Забруднення повітря в різних регіонах України

Отже, тепер ви знаєте

1. Якими можуть бути наслідки взаємодії природи і суспільства? 2. Чи можемо ми не впливати на живі системи? 3. Що таке концепція сталого розвитку суспільства і для чого вона потрібна? 4. Які проблеми виникли в Україні в результаті взаємодії суспільства і природи? 5*. Як ви вважаєте, у чому різниця між термінами щодо організмів «зниклі» та «зниклі в природі» (мал. 2.2)?

Запитання та завдання

6. Складіть список того, що ви можете робити кожного дня задля збереження екології вашого регіону. 7*. У матеріалах параграфа показано, що діяльність людини може призводити до виникнення екологічних проблем і катастроф. А чи може призводити до таких наслідків діяльність інших видів живих організмів? Наведіть приклади. 8*. Складіть список того, які проблеми вашого регіону ви бачите, та запропонуйте шляхи їх вирішення.