Пізнаємо природу. 5 клас. Яковлева

§ 21. Способи зображення земної поверхні. Материки на глобусі і карті

ПРИГАДАЙТЕ

Які ви знаєте способи зображення земної поверхні?

Зображення земної поверхні може бути у вигляді глобуса, плану місцевості, географічної карти, аерофотознімка або космічного знімка. Усі види зображень виконують у певному масштабі.

1. Що таке масштаб?

Людина не може зобразити великі об’єкти земної поверхні в натуральну величину. Для цього вона зменшує зображення в декілька разів.

Масштаб — число, що показує, у скільки разів зменшено зображення об’єкта щодо його реальних розмірів.

Зазвичай масштаб підписується знизу планів або карт (мал. 21.1).

Мал. 21.1. Підписування масштабу на карті

У наведеному плані зображення зменшено в 100 000 разів щодо його реальних розмірів на поверхні Землі. За цього масштабу 1 сантиметру на плані буде відповідати 1 кілометр у реальності.

Масштаби бувають числові (наприклад: 1 : 100 000), іменовані (в 1 см 1 км) та лінійні (графік внизу карти у вигляді лінії, поділеної на сантиметри, на якому відзначено іменований масштаб) (мал. 21.2).

Мал. 21.2. Види масштабу

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Використовуючи масштаб фізичної карти України, визначте відстань: а) від Харкова до Києва, б) від Києва до Львова.

ПОМІРКУЙТЕ

Чи можна визначити відстань між цими містами на глобусі?

2. Чому глобус вважають моделлю земної кулі?

Ви знаєте, що глобус — модель Землі (від латинської globus «куля»). Він якнайточніше, без спотворення, зображує земну поверхню.

На глобусі зображені материки, океани, острови, моря та ін. Вони мають ті ж обриси і так само розміщені, як і на самій Землі, тільки зменшені в декілька мільйонів разів (мал. 21.3).

Масштаб звичайного шкільного глобуса — 1 : 50 000 000 (в 1 см 500 км).

Мал. 21.3. Глобус — модель земної кулі

Мал. 21.4. Лінії на глобусі

ПОМІРКУЙТЕ

У чому, на ваш погляд, переваги й недоліки глобуса у зображенні земної поверхні?

Глобус закріплений на осі, але наша планета обертається навколо уявної осі (мал. 21.4). Зверніть увагу, точка, де вісь виходить з глобуса зверху, називається Північним полюсом, а нижня точка — Південним полюсом Землі.

На поверхні глобуса можна побачити багато тонких ліній. Одні проходять зверху донизу від Північного полюса до Південного і називаються меридіанами. На глобусі і картах вони вказують напрямок «північ — південь». Інші лінії, перпендикулярні меридіанам, як би оперізують земну кулю. Це паралелі.

На картах і глобусі за ними визначають напрямок «захід — схід». Паралелі не однакові між собою за довжиною. Найдовша паралель — екватор, найкоротші розташовані поблизу полюсів. Екватор ділить земну кулю на Північну і Південну півкулі.

Якщо подивитися на глобус зверху, ми побачимо Північну півкулю і Північний полюс, а знизу — Південний полюс і Південну півкулю.

На глобусі можна побачити, що більшу частину земної поверхні займають океани. Як вам відомо, виділяють чотири океани: Тихий, Індійський, Атлантичний, Північний Льодовитий.

Величезні ділянки суші, які з усіх боків омиваються водами океанів, називають материками, або континентами.

ПРИГАДАЙТЕ

Скільки усього материків на Землі? Назвіть їх.

Материків на земній кулі шість: Євразія, Північна

Америка, Південна Америка, Африка, Антарктида, Австралія. Материк або частину материка разом із прилеглими островами називають частиною світу. Нині розрізняють шість частин світу: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія, Антарктида.

Як видно, на одному континенті Євразія розташовані дві частини світу — Європа й Азія.

3. Як зображується земна поверхня на площині?

На звичайному глобусі, на жаль, всі зображення дуже дрібні, а з величезною кулею незручно працювати. Тому набагато частіше користуються географічними картами.

ПРИГАДАЙТЕ

Що таке географічна карта?

Географічна карта — це зменшене й узагальнене зображення земної поверхні на площині, складене за допомогою умовних знаків. На відміну від глобуса, моделі Землі, географічна карта — це плоске зображення земної поверхні. Через те, що сферичну поверхню Землі перенесено на площину, виникають деякі спотворення.

Географічні карти бувають абсолютно різні. Серед них розрізняють фізичні, політичні, карти корисних копалин, ґрунтів, кліматичні карти та ін. (мал. 21.5).

Мал. 21.5. Карта ґрунтів України

Карти зображують різні території. Є карти районів, міст, областей, держав, материків, океанів, карти півкуль і світові карти.

Для того щоб вміти читати карту і знаходити на ній інформацію, треба знати умовні позначення. Умовні позначення на карті такі самі, як і на глобусі. їх називають легендою і зазвичай розміщують унизу карти. Розгляньте фізичну карту України й карту півкуль. Знайдіть умовні позначення й ознайомтеся з ними.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «Знаходження на карті і глобусі екватора, полюсів, півкуль, материків, океанів» за посиланням або QR-кодом.

Ще одним способом зображення земної поверхні на площині є план місцевості. План — це зменшене, деталізоване зображення невеликої ділянки земної поверхні, виконане у великому масштабі за допомогою умовних знаків (мал. 21.7). На планах зображують невеликі за розмірами території, а тому плани будують без урахування форми земної поверхні.

Мал. 21.7. План місцевості

Одним зі способів зображення місцевості є аерофотознімки і космічні знімки. Якщо виконувати зйомку з літака, то можна отримати зображення всіх нерівностей земної поверхні. Таке зображення отримало назву аерофотозйомка (мал. 21.8).

Мал. 21.8. Аерофотознімок місцевості

За допомогою супутників з космосу роблять космічні знімки (мал. 21.9). У цих знімках все залежить від висоти, на якій перебуває супутник — чим вище, тим менш детальним буде зображення. Космічні знімки дають зображення великих скупчень хмар, циклонів і антициклонів, за ними можна визначити масштаби повеней і лісових пожеж.

Мал. 21.9. Космічна зйомка Землі

На основі космічних знімків за допомогою спеціальних комп’ютерних програм створюються різні електронні карти, якими ми користуємося на екранах своїх мобільних пристроїв.

Отже, завдяки зйомкам з космосу і з повітря з’являється можливість детального вивчення будь-яких об’єктів, доступність яких раніше була під питанням.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Зображення земної поверхні може бути у вигляді глобуса, плану місцевості, географічної карти, аерофотознімка або космічного знімка.

Усі види зображень виконують у певному масштабі.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

  • 1. Які ви знаєте способи зображення земної поверхні?
  • 2. Що таке глобус? Назвіть відомі уявні лінії, які є на глобусі та карті.
  • 3. Що називають картою? У чому переваги та недоліки карти порівняно з глобусом?
  • 4. Чим ви користуватиметеся під час походу — картою чи планом місцевості? Відповідь обґрунтуйте.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Оберіть материк. Знайдіть найбільші на ньому річку, озеро, гори та запишіть їх назви у зошиті.

2. Яке твердження є правильним для всіх видів зображень земної поверхні?

  • А об’єкти виглядають так, як і на місцевості
  • Б відображено зменшені розміри об’єктів
  • В зображено всі об’єкти, видимі зверху
  • Г охоплюють невеликі ділянки земної поверхні