Історія України. З поглибленим вивченням історії. 9 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте, чого навчилися з теми «Повсякденне життя та культура України в серединні XIX — на початку XX ст.»

ДАТИ І ПОДІЇ

1. Установіть хронологічну послідовність подій.

• Відкриття Новоросійського університету в Одесі • обрання Андрея Шептицького митрополитом греко-католицької церкви • відкриття кафедри історії України у Львівському університеті • створення М. Кропивницьким у Єлизаветграді театру корифеїв • заснування у Львові театру «Руська бесіда».

ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО

2. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Дайте історичний коментар зазначеним подіям.

А. «Трупа Кропивницького поступово зміцніла і, добившись права гастролювати в Києві й Петербурзі, зачарувала сотні й тисячі глядачів, навіть тих, які упереджено ставилися до української мови. Молодий український театр недаремно став називатися театром корифеїв. Справді неповторними артистичними індивідуальностями були . Стиль синтетичного театру, який поєднував драматичні й комедійні сцени з музичними й вокальними, включаючи хорові й танцювальні ансамблі, вражав чисто народною свіжістю та неподібністю до жодного з існуючих театрів. Не лише на Україні, а й скрізь, де українські актори давали вистави, вони користувалися незмінним успіхом».

Б. «...Лисенко, людина майже удвоє старша мене віком, був прихильником нових течій у музиці... Вже в солових творах ранішніх часів творчості Миколи Віталійовича яскраво виявляється обличчя суто національне, українське, не тільки в мелодиці, а й у самій музичній фактурі. Наприклад, у таких усім відомих речах, як "Гетьмани", "Ой, Дніпре мій, Дніпре", "Заповіт" "Молітесь, Братіє" й ін. Не кажу вже про аранжовку народних пісень, де він прямо ігнорує європейські засоби і творить нове, чисто народне, українське голосоведення. З цього боку Миколу Віталійовича треба вважати дійсним законоположником і творцем української музики. І коли він тепер нам здається застарим у музичній техніці, то основні принципи його - чисто національні - зостануться вічно живі й вічно молоді... Кожна нота творів Лисенка (не кажу про всі) співає вам ту пісню, про яку, здається, мріяла українська душа, перш ніж попала в тіло людини...»

В. «Найяскравішою подією національного життя 1880-х рр. стала діяльність українського театру. Театр відіграв величезну роль у справі національного пробудження, особливо тих українців, які проживали поза Україною. Як влучно відзначав Леон Василевський, "українська сцена до певної міри заміняла публіцистику, брак якої так сильно відчувався серед українців". Багато письменників і суспільних діячів молодшого покоління почали цікавитися українською справою під впливом театру» (Я. Грицак).

Г. «Міністерство народної освіти, як відомо, виключає наймогутніший чинник освіти й просвіти будь-якого народу - його народну мову. Багатомільйонне українське населення не має не тільки своєї вищої та середньої школи, але не має жодної нижчої школи з правом вільного викладання рідною українською мовою. Немає рідної української народної школи. Чи не є це, панове, образою й навіть глумлениям над національним почуттям і гідністю кожного українця? Але тут говорили, що й української мови немає, що вона не існує. Так дозвольте ж, панове, погляди цих панів звернути саме на ту, ненависну їм, зарубіжну Україну, на сусідню нам країну, до складу якої включено й значну частину українського населення. Ми бачимо, що в австрійській Україні українське населення не тільки має нижчі школи, але воно має й середню та вищу на своїй рідній українській мові, - значить, українська мова існує. В австрійській Україні є широка мережа просвітніх і культурних установ для українців; їх там не бояться, панове, їх там не закривають» (О. Лотоцький).

ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ

3. Використавши матеріал параграфів розділу і додаткову літературу, оберіть постать однієї історичної діячки, дослідіть її біографію і створіть її історичний портрет. Поміркуйте, чому в XIX ст. відомих жіночих імен в історії України стало значно більше порівняно з попередніми періодами. Свої міркування оформіть у вигляді есе.

ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

4. Поясніть поняття й терміни і складіть із ними речення.

Емансипація, фемінізм, модернізм, корифеї українського театру, національний стиль українського модерну, імпресіонізм.

ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

5. Використовуючи наведені дані, вкажіть подію і установіть причинно-наслідковий зв'язок.

Причина

Подія

Наслідок

1875 р., Чернівці

1900 р., Львів

1907 р., Київ

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА

6. Проаналізуйте фото архітектурних пам'яток доби. Уявіть себе гідом / гідессою. Підготуйте цікаві факти про історію створення та функціонування цих архітектурних споруд раніше й нині.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст