Підручник з Історії України. 9 клас. Власов - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 9 клас. Власов - Нова програма

Шановні дев’ятикласники!

Цього навчального року в курсі «Історія України» ви вивчатимете події від кінця 18 ст. до 1914 р. – початку Першої світової війни. Сучасні історики називають цей період довгим, бо українське 19 ст. було історичною епохою, яка виходила за межі календарного хронологічного століття.

Вступ

§ 1. Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище

§ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище

Розділ I. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18 - у першій половині 19 ст.

§ 3. Українські землі в системі міжнародних відносин

§ 4. Соціально-економічний розвиток

§ 5. Громадська опозиція російському царизму в Україні. Соціальні протести

§ 6. Початок українського національного відродження

§ 7. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства як джерело ідей українського національного руху. Практичне заняття № 1

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці 18 - у першій половині 19 ст.

§ 8. Соціально-економічне становище земель підавстрійської України та початок національного відродження

§ 9. Історичні джерела про долю «Русалки Дністрової» та її авторів. Практичне заняття № 2

§ 10. Національний рух у західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії

Розділ III. Культура України кінця 18 - першої половини 19 ст.

§ 11. Освіта, наука, музика і театр

§ 12. Розвиток української мови і літератури. Тарас Шевченко

§ 13. Архітектура та образотворче мистецтво

§ 14. Історичні джерела про повсякденне життя українських селян. Практичне заняття № 3

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 19 ст.

§ 15. Кримська війна 1853-1856 рр. та реформи 60-70-х рр. 19 ст.

§ 16-17. Модернізація промисловості та сільського господарства

§ 18. Національний рух і суспільно-політичне життя в 60-х рр. 19 ст.

§ 19. Національний рух і суспільно-політичне життя у 70-80-х рр. 19 ст.

§ 20. Історичні джерела про українофільський етап національного відродження. Практичне заняття № 4

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії в другій половині 19 ст.

§ 21. Соціально-економічний розвиток

§ 22. Суспільно-політичне життя у 60-80-х рр. 19 ст.

§ 23. Політизація українського національного руху в 90-ті рр. 19 ст.

§ 24. Особливості українофільського та політичного етапів національного відродження. Практичне заняття № 5

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку 20 ст.

§ 25. Соціально-економічний розвиток

§ 26. Політизація українського національного руху

§ 27. Російська революція 1905-1907 рр. на території України

§ 28. Суспільно-політичне становище у 1907-1914 рр.

§ 29. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини. Практичне заняття № 6

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку 20 ст.

§ 30. Економічне та суспільно-політичне життя

§ 31. Піднесення українського національного руху

§ 32. Вплив греко-католицької церкви на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель. Практичне заняття № 7

Розділ VIII. Культура України в середині 19 - на початку 20 ст.

§ 33. Освіта, наука, вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя

§ 34. Література, театр і музичне мистецтво

§ 35. Архітектура та образотворче мистецтво