Історія України. Всесвітня історія. 6 клас. Могорита

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 48. Римська імперія за Октавіана Августа та його наступників

Чи чули ви приказку «Всі дороги ведуть до Рима»? Якщо подивитися на тогочасну карту Рима, його транспортна розв’язка подібна до сонця, адже промені-дороги сходилися в центрі міста. Там знаходився Палатинський пагорб — місце проведення народних зборів і засідань сенату. На площі стояла колона, так званий «Золотий мильний камінь», споруджений за часів імператора Августа. На колоні було зазначено відстань до всіх столиць провінцій Римської держави.

Залишки «Золотого мильного каменя»

• Поміркуйте, яке значення для розвитку держави мають дороги.

1. Яким був принципат Октавіана Августа?

За правління Октавіана припинилися громадянські війни. Коли в 27 р. до н. е. Октавіан удавано відмовився від влади, сенат «наказав» йому бути володарем довічно й надав почесне ім’я Август («священний, великий »). Його офіційна посада — принцепс, тобто перший у списку сенаторів, той, хто головує на засіданнях. Форма правління за Октавіана — принципат, за якого зберігалися республіканські установи, але фактично влада належала одній людині. Октавіан став першим імператором у Римі, а Римська держава перетворилася на імперію.

Октавіан Август створив могутню армію, яка налічувала 300 тис. солдатів. Він не мав таланту полководця, але вмів розпізнати здібності в тих, кого призначав на державні посади. Для власної охорони створив гвардію з 9 тис. найкращих воїнів.

Август завоював прихильність сенаторів і вершників, бо сприяв їхньому збагаченню. Плебеям роздавав хліб, гроші й улаштовував для них різноманітні розваги. Також налагодив добросусідські відносини навіть із непримиренними ворогами Риму.

А ще Август, наслідуючи Цезаря, продовжив грандіозне будівництво по всій імперії. Для забезпечення Рима харчами й водою він наказав збудувати нові склади й водогони, а також нові дороги. У місті було споруджено нові храми, театр, нову площу — форум Августа. Імператор оточив себе поетами та скульпторами.

Храм Марса на форумі Августа. Реконструкція

• Поміркуйте й наведіть аргументи на підтвердження висловлення римського історика Светонія: «Август отримав Рим цегляним, а залишив його мармуровим».

2. Що відомо про правління наступників Августа?

Октавіан Август помер у 14 р. н. е. Його нащадки були жорстокі й розбещені владою люди. Зокрема, його внук, імператор Калігула, досить швидко розтринькав гроші на різноманітні свята, а себе вважав божеством. За три роки правління (37-41 рр.) він улаштував у Римі справжній терор. Нічим не кращим був Нерон, який правив з 54 по 68 рік. Він так боявся змови, що отруїв дружину й матір. У 64 р. в Римі сталася пожежа, яка вирувала 6 днів. Містом поповзли чутки, що його підпалили за наказом імператора. Щоб припинити поширення чуток, імператор наказав стратити християн і прибічників східних релігій, звинувативши їх у пожежі.

Найбільшої могутності Рим досяг за правління імператорів із династії Антонінів, що правила в II ст., яке називають золотим віком імперії. Імператор Траян покінчив із системою доносів, наказавши топити донощиків. Також він опікувався сиротами й бідняками. За його правління Рим здійснив останні завоювання: було підкорено даків на теренах сучасної Румунії. На честь цієї події в Римі встановили 40-метрову колону із зображенням військових сцен, яку увінчувала статуя імператора Траяна.

Саме за часів його правління почали з’являтися римські гарнізони в колишніх грецьких полісах на теренах сучасної України (Херсонес, Тіра, Ольвія).

Колона Траяна в Римі. Сучасне фото

Покажіть на карті (с. 181) території Римської республіки в 33 р. до н. е. та кордон Римської імперії в II ст. н. е. Які території було включено до складу імперії за часів Октавіана Августа?

3. Що потрібно знати про розвиток Римської імперії?

На початку нашої ери спостерігається криза рабовласницького ладу. Низька продуктивність праці рабів гальмувала технічний розвиток. Крім того, потрібно було утримувати цілу армію наглядачів. Тому дехто з патриціїв-землевласників надавав рабам землю, залишаючи собі частину врожаю. Раби могли збудувати житло та вести домашнє господарство. Саме тому їх прозвали рабами з халупами. У провінціях орендарів землі називали колонами. Згодом вони стали кріпаками, тобто повністю залежними від власника землі. Але про це ми поговоримо в 7 класі.

У римських провінціях було неспокійно. Спалахували численні повстання, які влада жорстоко придушувала. Зокрема, повстання в Юдеї призвело до руйнування Єрусалима та знищення його мешканців. Щоб захистити себе від світу, за правління імператора Траяна на кордонах імперії споруджували земляні вали, які називають Траяновими.

Окрім неспокою в провінціях, за імператора-філософа Марка Аврелія в імперії спалахнула епідемія чуми. Почастішали напади германців і сарматів. Його син, імператор Коммод, уклав мир із германцями. Імперія мала сплачувати германським вождям данину, щоб ті не грабували провінцій.

• За допомогою QR-коду прочитайте інформацію про життя імператора Марка Аврелія. Складіть перелік його якостей як державного діяча та звичайної людини.

Запитання та завдання

1. Виконайте тестові завдання.

1. Офіційна назва посади, яку обіймав Октавіан Август, —

 • А принцепс
 • Б консул
 • В верховний понтифік
 • Г народний трибун

2. II ст. в історії Римської держави називають

 • А століттям процвітання
 • Б століттям імперії
 • В «золотим віком» імперії
 • Г епохою процвітання

3. Імператор Риму, відомий як імператор-філософ, — це

 • А Октавіан Август
 • Б Нерон
 • В Траян
 • Г Марк Аврелій

2. Розв’яжіть хронологічну задачу.

• Гай Октавіан народився в 63 р. до н. е. У січні 27 р. до н. е. після тривалої та запеклої боротьби із супротивниками він зосередив у своїх руках усю повноту влади. Помер імператор у 14 р. н. е. Скільки років тривало одноосібне правління Октавіана Августа? У якому віці він отримав необмежену владу?

3. Чим принципат Октавіана відрізнявся від диктатури Цезаря?

4. Прочитайте, як римський історик Светоній описує пожежу в Римі.

«Шість днів і ночей бушувала пожежа. Люди шукали порятунку в кам’яних склепах. ...Цією пожежею милувався Нерон із Меценатової вежі, насолоджуючись, за його словами, прекрасним полум’ям, і, одягнений у театральний костюм, співав арію з трагедії “Падіння Трої”. І такого правителя Рим терпів майже 14 років, але зрештою повстав».

Що уможливило правління такого імператора, як Нерон?

5. Складіть 3-4 запитання до тексту параграфа, які починалися б зі слів унаслідок чого... .

6. Якби ви опинилися в Римі в той час, прихильником/прихильницею якого з імператорів ви стали б? Аргументуйте відповідь. Обговоріть це в класі.

7. Унесіть до тлумачного словника пояснення терміна «принципат».

8. Порівняйте Юлія Цезаря та Октавіана Августа, заповнивши в зошиті таблицю.

Критерії для характеристики

Юлій Цезар

Октавіан Август

Завойовник чи миротворець

Рішучий правитель

Хитрий політик

Безжальний до інших претендентів на владу

Покровитель мистецтв

Поміркуйте та розкажіть

• Охарактеризуйте суспільне життя в Римі в роки принципату Октавіана.

• Яким було правління імператорів у Римі впродовж I—II ст.