Трудове навчання (для хлопців). 5 клас. Терещук

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Юний друже!

У молодших класах ти вже ознайомився з окремими техніками і технологіями виготовлення корисних речей, навчився працювати різними ручними знаряддями праці, оздоблювати вироби. У 5-му класі ми продовжимо мандрівку в більш складний світ техніки й технологій.

У підручнику ти знайдеш цікаві завдання, схеми, креслення, які спонукатимуть до творчого логічного мислення. Ти дізнаєшся про будову, призначення та використання різноманітних інструментів, пристроїв, оволодієш знаннями і вміннями з технології обробки різних конструкційних матеріалів, навчишся перетворювати заготовку з певного матеріалу у виріб, корисну річ, надавати їй красивого зовнішнього вигляду, правильно обирати техніку оздоблення.

Усе це допоможе тобі творчо й самостійно працювати, здобувати знання, ґрунтовніше оволодівати мистецтвом праці, стати її творцем. Виконання різних видів робіт дасть можливість спробувати себе в ролі працівника різних професій.

На початку кожного параграфа вміщено запитання, що спонукатимуть до роздумів, пригадування матеріалу, який ти вивчав на уроках трудового навчання в попередні роки. Ознайомлення з новими термінами, тлумачення яких подано в кінці кожного параграфа, допоможе краще зрозуміти сутність навчального матеріалу. Звернись до них, згадай про їх вживання на інших уроках, спробуй запам’ятати значення кожного з них - вони знадобляться тобі в подальшому навчанні.

На уроках трудового навчання ти будеш розробляти власні творчі проекти виготовлення виробів, технології їх оздоблення та практично їх виготовляти, використовуючи при цьому різні інструменти, пристосування.

Для того щоб успішно виготовити якісні вироби та запобігти травмуванню, ти маєш засвоїти правила безпеки та культури праці, внутрішнього розпорядку, виробничої санітарії, особистої гігієни та дотримуватись їх на кожному уроці і в побуті.

Незалежно від того, яку професію ти обереш після закінчення школи, знання і вміння, якими оволодієш на уроках трудового навчання, знадобляться тобі в повсякденному житті. Опановуй і вдосконалюй їх. Не зупиняйся на досягнутому. Прагни до виконання поставленої мети, і твої мрії здійсняться.

Бажаємо успіхів!

Автори

Вступ

§ 1. Розвиток техніки і технологій

 • 1. Пригадай, що необхідно знати, щоб самостійно виготовляти корисні речі.
 • 2. Яку річ називають корисною? Відповідь обґрунтуй.
 • 3. Від чого залежить якість виготовлення виробу?
 • 4. Яким вимогам повинні відповідати інструменти, пристрої, обладнання для виготовлення якісних речей?
 • 5. Яких правил безпеки праці та особистої гігієни необхідно дотримуватися при виготовленні виробів?

Нині, як і в усі попередні часи існування людського суспільства, ступінь задоволення життєвих потреб кожної людини визначає розвиток техніки і технологій. Що вони досконаліші, то якіснішу і надійнішу продукцію можна виготовляти, то кращим є розвиток усіх галузей промисловості, то заможніше живе кожна людина і держава в цілому. Тому основним завданням на нинішньому етапі розвитку суспільства є вдосконалення техніки і технологій.

За час розвитку людського суспільства техніка і технології пройшли складний шлях від примітивних знарядь праці до складних пристроїв, які замінюють фізичну працю людини машинною (мал. 1), від окремих нескладних операцій до сучасних способів обробки матеріалів і виготовлення виробів.

У подальшому під терміном техніка будемо розуміти сукупність машин, механізмів, інших пристосувань, які застосовуються для створення корисних речей.

Технологія (від грец. техно - майстерність, уміння, мистецтво та логос - наука) - це сукупність прийомів і способів, або, по-іншому, види робіт, які застосовує людина для виготовлення корисних речей.

Під терміном корисна річ розуміється виріб, який виготовляє і використовує людина для задоволення власних потреб.

Мал. 1. Від перших технічних пристроїв - до сучасної техніки

Мал. 2. Корисні речі: а - виготовлені в домашніх умовах; б - виготовлені на промислових підприємствах

Розглянь вироби, зображені на малюнку 2. Поміркуй, які з них можна віднести до корисних речей. У результаті чого вони створені? Поясни свої міркування.

Так! Усі ці речі створювалися в результаті копіткої і наполегливої праці людини.

Діяльність людини, спрямована на виробництво корисних речей або виконання корисної роботи, називається працею.

Процес застосування людиною своєї праці для виготовлення певної продукції або виконання корисної роботи називають технологічною діяльністю. Вона може виконуватися в домашніх умовах або на промислових підприємствах. У домашніх умовах - це виготовлення речей домашнього вжитку, ремонт меблів, а також прасування одягу, приготування їжі, копання грядок, висаджування дерев, догляд за тваринами, виконання інших побутових, ремонтних та господарських робіт.

На промислових підприємствах технологічна діяльність людини спрямована на видобування сировини, її переробку та виготовлення з неї продукції. Наприклад, з деревини спочатку виготовляють різні конструкційні матеріали: дошки, рейки, бруски тощо, а вже з них - необхідні для людини вироби. Видобуту залізну руду, нафту, газ переробляють і виробляють з них певну продукцію. Із залізної руди виплавляють метал, з нафти виробляють бензин, різні мастила тощо, з газу - полімерні матеріали (пластмаси). Сільськогосподарська продукція - це сировина для продуктів харчування (мал. 3).

Робота підприємства, спрямована на перетворення сировини або матеріалів на корисні речі (вироби), називається виробничим процесом.

Мал. 3. Промислові підприємства: а - виробництво виробів з деревних матеріалів; б - добування нафти; в - видобування залізної руди; г - плавлення металу; д - вирощування сільськогосподарської продукції; е - виробництво пластмаси

У повсякденному житті людина користується різноманітними корисними речами - результатами своєї праці. Щоб полегшити хатню роботу, застосовують кухонні комбайни, м’ясорубки, пилососи, пральні й швейні машини, іншу побутову техніку. Для зручності користування різними речами та їх зберігання виготовляють шафи, столики, хлібниці. Усе, чим користується людина, є результатом її технологічної діяльності. Отже, праця є невід’ємною складовою технологічної діяльності.

Водночас виконання окремих видів робіт, наприклад виготовлення з деревини подарункового сувеніра і його оздоблення, - це кілька окремих видів технологічної діяльності. Кожен з них характеризується виконанням певної роботи. Для виготовлення сувеніра необхідно розробити малюнок майбутнього виробу, підібрати матеріал для його виготовлення, виконати розмічання заготовки, виготовити та оздобити виріб тощо.

Вид технологічної діяльності, спрямованої на виконання конкретної роботи, називається технологічною операцією.

У сучасному розумінні під технологією мається на увазі опис прийомів виконання певних видів робіт, їх послідовності, переліку необхідних для цього інструментів, пристроїв, матеріалів та іншої інформації, володіння якою дає можливість виготовити виріб. Зазначаються такі дані в особливому технологічному документі, який називається технологічною картою.

Ознайомся з таким документом, відображеним у таблиці 1. Здійсни його аналіз: визнач, як називається зазначений у ньому виріб, які технологічні операції потрібно виконати для його виготовлення, які інструменти для цього знадобляться. Можливо, тобі відоме його призначення? Поясни свої міркування.

Таблиця 1. Технологічна карта на виготовлення столика для випилювання

З особливостями складання технологічних карт на вироби, проекти яких будеш розробляти самостійно, ознайомишся в подальшому.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Ознайомлення зі зразками виробів різного призначення

Обладнання і матеріали: зразки промислових виробів та виробів, виготовлених учнями.

Послідовність виконання роботи

 • 1. За завданням учителя ознайомся зі зразками виробів.
 • 2. Визнач, які з них виготовлені на підприємствах, а які - у шкільних майстернях.
 • 3. З’ясуй призначення кожного виробу.
 • 4. За власним задумом обери будь-який виріб, виготовлений учнями. Поміркуй, які технологічні операції було застосовано для його виготовлення. Які інструменти для цього знадобилися?
 • 5. Зроби висновок.
 • 6. За аналогією до Технологічної карти накресли подібну рамку, виконай малюнок обраного для аналізу виробу та заповни відповідні колонки.

знаряддя праці, виробничий процес, технологічна операція, технологічна діяльність.

Знаряддя праці - інструменти, прилади, пристосування, за допомогою яких виконується певна робота.

Пристрій - пристосування, обладнання, за допомогою якого спрощується або полегшується процес виготовлення виробу.

Продукт - корисна річ, виріб, що є результатом людської діяльності.

Техніка - сукупність засобів і знарядь праці, що застосовуються в процесі виготовлення корисних речей.

Технологія - сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі виготовлення корисних речей.

 • 1. Який вид діяльності людини називається працею?
 • 2. Що спільного та в чому відмінність між технологічною діяльністю і технологічною операцією?
 • 3. Що спонукало людину до вдосконалення речей, якими вона користувалась?
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст