Трудове навчання (для дівчат). 5 клас. Сидоренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Ти дізнаєшся про:

 • історію виникнення знарядь праці;
 • знаряддя праці як елемент трудового процесу;
 • способи отримання деталей; проектування як вид діяльності;
 • використання біоформ у створенні виробів;
 • графічні зображення у проектуванні

Ти вмітимеш:

 • вибирати знаряддя праці для різних видів робіт;
 • розрізняти типові і спеціальні деталі;
 • розробляти анкету для мінімаркетингових досліджень;
 • формулювати мету пректа;
 • виконувати малюнок виробу з використанням біоформ;
 • вибирати вироби для проектування та виготовлення

§ 24. Знаряддя праці

Опорні поняття: виробниче і побутове середовище, праця, предмети праці, знаряддя праці, продукти праці, історія техніки.

Розвиток людини, її мислення прямо пов’‎язані з розвитком знарядь праці. Людина від початку свого існування намагалася подолати несприятливі умови природного середовища, покращити своє життя. Для цього вона винаходить і застосовує різні знаряддя для будівництва житла, виготовлення одягу, взуття, обробітку ґрунту тощо.

Задовольняючи свої потреби, людина з давніх часів поступово перебирається з природного середовища, в якому вона перебувала від початку, у створене нею штучне середовище (мал. 85).

Мал. 85. Природне і штучне середовище

Штучне середовище поділяють на виробниче та побутове.

Виробниче середовище — це середовище, в якому людина здійснює трудову діяльність, розвиває виробничі технології. Виробниче середовище містить комплекс підприємств, організацій, установ, засобів транспорту, комунікацій тощо.

Складовими елементами виробничих технологій є праця, предмети та засоби праці. Результатом виробничих технологій є продукти праці — готова продукція.

Предмети праці — це все те, з чого виготовляються вироби — різні конструкційні матеріали.

Засіб праці — те, що слугує знаряддям для впливу на предмети праці.

Знаряддя праці — інструменти, пристосування, механізми, верстати, машини і т. ін., за допомогою чого виконується певна дія.

Наприклад, у виробничій технології пошиття одягу предметом праці є тканина, нитки, засобами праці — голка, ножиці, швейна машина, продуктами праці — сукні, спідниці, куртки, брюки, білизна тощо (мал. 86).

Мал. 86. Складові виробничої технології пошиття одягу

Саме з появою знарядь праці починається праця — фізичні (мал. 87) і розумові (мал. 88) зусилля людини, спрямовані на виконання трудових дій щодо створення матеріальних та духовних цінностей.

Мал. 87. Фізична праця людини: колись і тепер

Мал. 88. Розумова праця людини: колись і тепер

• У чому відмінність природного та штучного середовища?

• Які складові штучного середовища?

• Назви складові виробничих технологій.

• Що таке предмет праці, засоби праці, продукти праці?

Побутове середовище — це середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель, споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-побутових організацій і установ.

Для обслуговування власних потреб побутового характеру людство створило сукупність засобів праці — побутову техніку. Вона призначена для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті.

Побутову техніку поділяють на кухонну, техніку з догляду за одягом, прибирання, вимірювальну, обчислювальну тощо.

Техніка як сукупність знарядь праці пройшла історично тривалий шлях розвитку: від примітивних засобів первісної людини до найскладніших засобів сучасного виробництва. Деякі знаряддя праці мають тривалу історію, інші — з'явилися нещодавно.

В історії техніки вирізняють три етапи: ручні знаряддя праці, механізми і машини, напівавтоматичні й автоматичні пристрої.

На першому етапі людина застосовувала знаряддя праці із каміння, дерева та кісток — ножі, сокири, голки, гачки, наконечники стріл і списів (мал. 89). У дію їх приводила мускульна сила людини.

Мал. 89. Знаряддя праці первісних людей

З часом знаряддя праці удосконалювали, виготовляли з металу та інших матеріалів. Для зменшення власних зусиль людина навчилася використовувати силу тварин та природи (вода, вітер тощо).

На другому етапі розвитку техніки людина стала використовувати механізми (грец. μηχανη mechanа — машина) — пристрої для збільшення, передачі сили чи зміни її напряму. Поступово ручна праця замінюється машинною. Машина замінює не тільки працю, самого працівника, а і його ручний (ремісничий) інструмент. Основне призначення машин — виконувати корисну роботу.

Традиційно виділяють такі прості механізми: важіль, колесо, гвинт, нахилена площина та інші. Їх широко застосовують у повсякденному житті.

Комбінуючи прості механізми, отримують складніші (мал. 90). Наприклад, два важелі з ріжучими лезами, скріплені шарнірно, — це більш складний інструмент — ножиці.

Мал. 90. Застосування простих механізмів у знаряддях праці: а — важіль; б — гвинт; в — клин; г — нахилена площина

Третій етап розвитку техніки характеризується створенням напівавтоматичних і автоматичних пристроїв. За ступенем автоматизації є машини з ручним керуванням, напівавтомати й автомати.

Автомат — машина, яка виконує роботу без посередньої участі людини. Проте автоматичні машини не можуть виконувати роботу самі собою. Програми (певні послідовні дії) їм задає людина.

Технологія пошиття одягу в побуті значно удосконалилася завдяки досягненням сучасної техніки (мал. 91). Первісна людина шила собі одяг зі шкіри тварин голками з кісток риби, птахів, колючок дерев та кущів. Металеві голки з'явилися лише у XVI столітті. У XVIII столітті було створено першу швейну машину з нескладним механізмом.

Maл. 91. Еволюція знарядь праці для пошиття одягу: а — кістяні голки; б — металеві голки. Побутові швейні машини: в — з ручним приводом; г — з ножним приводом; ґ — з електричним приводом; д — з комп'ютерним управлінням

Сучасна автоматична швейна машина — це своєрідний комп'ютер, що здійснює численні функції: від пошиття до вишивання найскладніших зображень (мал. 91, д).

Історія розвитку праски містить багато цікавих таємниць, химерних форм і технічних рішень (мал. 92).

Мал. 92. Еволюція знарядь праці для прасування: а — рубель і качалка; б — рукоятка і качалка. Металеві праски: в — лита; г — вугільна; г — спиртова; д — водяна; е — сучасні праски

Найдавнішим знаряддям для прасування археологи визнають важкий, плаский камінь, під вагою якого розрівнювали заломи на тканинах. Пізніше використовували гарячий металевий прут, що нагадував качалку, скляні кулі, залізні кухлі, наповнені гарячою водою тощо. Довгий час прості люди використовували для прасування дерев'яні рубель і качалку. Прасування рубелем давало можливість не лише розпрасовувати заломи на досить грубій тканині, а й пом'якшувати її.

Перші важкі металеві праски значно полегшили процес прасування. Їх розігрівали ззовні вогнем або зсередини — вугіллям, водою, спиртом.

Процес удосконалення знарядь праці, зокрема, побутової техніки, не зупиняється. Винахідники постійно створюють більш зручні й естетичні зразки, задовольняючи будь-які потреби.

Використання техніки в побуті звільняє людину від монотонної або фізично важкої праці, дає можливість більш швидко та якісно впоратися з домашньою роботою. І, що дуже важливо, — вивільняє час для дозвілля, спілкування, саморозвитку.

Чи знаєш ти

Художньо оздоблені праски були розкішшю, символом достатку і благополуччя. Їх з гордістю демонстрували гостям, передавали у спадок як сімейну реліквію. Нині в музеях можна побачити коштовні праски різноманітних форм, навіть оздоблені коштовними металами.

Праски як витвір мистецтва

1. Що таке праця? Назви види фізичної і розумової праці.

2. Із наведеного переліку визнач професії, в яких переважає фізична праця: комбайнер, актор, кухар, швачка, дизайнер, письменник, слюсар, коваль, програміст.

3. Укажи знаряддя праці вишивальниці:

 • а) голка;
 • б) спиці;
 • в) гачок;
 • г) п'яльці.

4. У чому відмінність виробничого і побутового середовища?

5. Яке призначення побутової техніки? Назви її види.

6. Охарактеризуй історичні етапи розвитку техніки.

7. Назви прості механізми. Де їх застосовують?

8. Досліди історію розвитку знарядь праці для прання. Обговори результати дослідження з однокласниками.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.