Підручник по Всесвітній історії. 8 клас. Сорочинська - Нова програма

§ 17. Практичне заняття (на вибір учителя)

Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи / Образ абсолютного монарха країн Західної Європи

Мета (визначається за обраною темою):

1) визначити риси абсолютної і обмеженої монархії;

2) з’ясувати особливості, відмінності правління монархів у різних країнах Європи (на прикладах монархів Англії, Франції та Іспанії).

Завдання до практичного заняття:

1) підготувати повідомлення або презентацію (до 10 слайдів) за темою, визначеною вчителем, відповідно до змісту заняття;

2) створити схеми або порівняльні таблиці, які б відображали риси монархічних форм правління.

Запитання і завдання для роботи на практичному занятті

1. Об’єднайтеся в малі групи й обговоріть результати, які ви отримали за своїми повідомленнями (презентаціями).

2. Представте класу результати роботи своєї групи.

3. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.