Трудове навчання (для дівчат). 6 клас. Сидоренко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Завдання для самоперевірки до розділу III*. Основи техніки, технологій і проектування

Вибери правильну відповідь

1. Укажи, яке із перелічених з’єднань належить до нероз’ємних:

 • а) різьбове;
 • б) зварне;
 • в) шпонкове;
 • г) шліцьове.

2. Назви пристрій, за допомогою якого приводяться в рух усі механізми машини:

 • а) з’єднання;
 • б) привод;
 • в) машина;
 • г) човниковий механізм.

3. Укажи, яке твердження правильне:

Книжка — це...

 • а) твір друку чи рукопис, оформлений у вигляді скріплених аркушів письмового паперу, на яких відтворено текст або графічні зображення;
 • б) періодичне (часто щоденне) друковане видання, яке містить різноманітні матеріали про поточні події суспільно-політичного, економічного й культурного життя.

Встав пропущені слова

 • 4. Основне призначення машин — повна або часткова заміна ____ праці з метою підвищення її продуктивності.
 • 5. Для передачі руху між паралельними валами застосовують ____ передачу.
 • 6. На універсальних машинах можна виконувати ____ операцій, на спеціальних — лише ____ .
 • 7. Метод ____ дає змогу створювати нові об’єкти шляхом зв’язування або поєднання окремих рис, властивостей, частин уже існуючих об’єктів.

* Усі завдання виконувати в зошиті. У підручнику не писати!

Вибери дві правильні відповіді

8. Укажи, які з перелічених машин належать до транспортуючих:

 • а) автомобілі;
 • б) конвеєри;
 • в) літаки;
 • г) трактори;
 • ґ) ескалатори.

9. Укажи, які із зображених з’єднань належать до роз’ємних:

10. Укажи, якою буває інформація за формою подання:

 • а) образно-знакова;
 • б) усна;
 • в) письмова;
 • г) сигнальна.

Установи відповідність

11. Установи відповідність між назвами машин і їх призначенням та заповни таблицю:

 • а) машини змінюють форму, властивості й положення предметів;
 • б) машини слугують для виконання технологічних операцій;
 • в) машини призначені для перетворення енергії.
 • 1) енергетичні машини;
 • 2) робочі машини;
 • 3) технологічні машини.

12. Установи відповідність між назвою механізму та його призначенням, заповни таблицю:

 • а) рейковий механізм;
 • б) кривошипно-шатунний механізм;
 • в) гвинтовий механізм.
 • 1) змінює обертальний рух гвинта на поступальний рух гайки, і навпаки;
 • 2) перетворює обертальний рух колеса на поступальний рух рейки, і навпаки;
 • 3) перетворює зворотно-поступальний рух на обертальний, і навпаки.

13. Установи відповідність між бібліографічними видами інформації:

 • а) газета;
 • б) журнал;
 • в) стаття.
 • 1) науковий або публіцистичний твір невеликого розміру, який може міститися в збірнику, газеті або журналі;
 • 2) періодичне друковане видання у вигляді книжки;
 • 3) періодичне (часто щоденне) друковане видання, яке містить різноманітні матеріали про поточні події суспільно-політичного, економічного й культурного життя.

Обґрунтуй відповідь

14. З якою метою використовують графічні зображення та умовні позначення механізмів і деталей?

15. Чому побутові швейні машини бувають універсальними, а промислові — спеціальними?

16. Тобі потрібно виготовити сумочку для мобільного телефону. Які інформаційні джерела ти будеш використовувати для створення проекту?